Harmonogram

CPS UTB mělo jeden rok na vypracování interní gap analýzy, která má za úkol porovnat současnou praxi na CPS UTB s principy stanovenými v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a v Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Součástí gap analýzy proběhla dotazníková šetření a focus groups. Výsledkem celého procesu analýzy je akční plán, na základě kterého bude následně probíhat implementace opatření směřujících k naplnění těchto principů.


Iniciační fáze – rok 2018

Popis kroků                                                                                                   Termín
Gap analýzy – tvorba                                                                                   01-09/2018
Dotazníkové šetření                                                                                    03/2018
Focus groups                                                                                                05/2018
Akční plán                                                                                                     06-09/2018

Odeslání gap analýzy a akčního plánu na Evropskou komisi 11/2018

Implementační fáze – 2019 – 2022

Popis kroků                                                                                                 Termín
Implementace kroků dle akčního plánu                                                 po získání ocenění HR Award
Vnitřní hodnocení původní gap analýzy a akčního plánu                    2 roky po získání ocenění
Vnější hodnocení Evropskou komisí                                                       3 roky po vnitřním vyhodnocení

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo