Další postup řešení

O výsledcích dotazníkového šetření a připravovaných opatření pro akční plán byli výzkumní pracovníci CPS informováni na společném setkání s vedením CPS (12. prosince 2018). Výzkumní pracovníci se zúčastňují a budou dále zúčastňovat vzdělávacích aktivit v oblasti strategického řízení výzkumné organizace, v oblasti personalistiky a principů Open, Transparent, Merit Based Recruitment (OTM-R), v oblasti finančního managementu, v oblasti zvyšování kvality a konkurenceschopnosti doktorandů ve vědě a výzkumu, v oblasti zvyšování znalostí post-doktorandů a mladých výzkumných pracovníků (do 5 let) za účelem jejich osobního a profesního rozvoje.

Prvními kroky řešení implementace HRS4R je zpracování strategií a metodických materiálů pro podporu doktorandů, kariérní řád výzkumných pracovníků, hodnocení výzkumných pracovníků, zastoupení žen ve výzkumu a vývoji, vnitřní hodnocení výzkumné organizace, mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji a internacionalizaci výzkumné organizace, mezisektorovou spolupráci v oblasti přenosu znalostí z výzkumného prostředí do praxe, popularizaci výzkumu a vývoje.

Dále bude postupně řešeno 14 opatření z Akčního plánu včetně OTM-R opatření. Pro řešení jednotlivých opatření jsou ustaveny pracovní týmy, v nichž jsou zastoupeni výzkumní pracovníci CPS.

Vnitřní hodnocení původní gap analýzy, hodnocení postupu plnění jednotlivých opatření Akčního plánu a aktualizace opatření Akčního plánu – dva roky po získání ocení, březen 2021

Vnější hodnocení gap analýzy a postupu plnění opatření Akčního plánu za účasti hodnotitelů EK – tři roky po vnitřním hodnocení, březen 2024

Výzkumní pracovníci jsou průběžně informováni o řešení projektu prostřednictvím webové stránky CPS, webové stránky UTB, FB CPS, hromadného e-mailu zaměstnanců CPS, prostorů CPS (InfoPoint, postery, zdi, schodiště), tiskovin (Universalia, Zlínský deník, odborný časopis).

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo