doc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.

Ředitel pro vývoj a doktorská studia

+420 57 603 8027
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
A314

Funkce

 • 2017 – doposud
  školitel v doktorském studijním programu Nanotechnologie a pokročilé materiály  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • 2017 – doposud
  školitel v doktorském studijním programu Technologie makromolekulárních látek Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • 2017 – doposud
  školitel v doktorském studijním programu Procesní inženýrství Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • 2013 – doposud

  člen akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (předseda ekonomické komise)

 • 2012 – 2016
  konzultant v doktorském studijním programu Technologie makromolekulárních látek na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vzdělání

 • 1999 - 2003
  SPŠ Otrokovice, obor Výpočetní technika v chemii
 • 2003-2006
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - studium bakalářského studijního programu (studijní program Chemie a technologie materiálů, studijní obor Inženýrství polymerů )  
 • 2006-2008
  Studium magisterského studijního programu (studijní program Chemie a technologie materiálů, studijní obor Materiálové inženýrství)
 • 2008
  Studium doktorského studijního programu v Centru polymerních materiálů (studijní obor Technologie makromolekulárních látek), Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • 2008-2012

  Ph.D. - Technologie makromolekulárních látek, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

 • 2016

  Doc. - Technologie makromolekulárních látek, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

Oblast vědeckého zájmu

 • elektroreologické a magnetoreologické systémy
 • magneticky mediovaná hypertermie
 • gumárenské směsi

Zahraniční pobyty

 •  březen 2017

   Spojené království, Kettering

   SATRA Accredited Footwear Technologist

   Moduly 2.1 (Constructions), 3 (Laboratory

   Testing Procedures), 5.2 (Quality Assurance)

 •  2013 (2 měsíce)

   Slovensko, Bratislava

   Slovenská akademie věd, Ústav polymerů

 •  2011 (3 měsíce)

   Slovinsko, Lublaň

   Institut Jožefa Stefana, Laboratoř plazmatu

 •  září 2009

   Belgie, Leuven

   Katolická univerzita Leuven

Členství

 • 2015 The Nordic Rheology Society
 • 2014 – 2015 The Society of Rheology
 • 2014 – 2015 American Chemical Society
 • 2013 – doposud Česká společnost průmyslové chemie (Gumárenská skupina Zlín)

Řešené projekty:

Grant GAČR 104/09/H080 „Plasmochemické procesy a jejich technologické aplikace“ (2009-2012), člen skupiny řešitele

Grant GAČR 202/09/1626 „Inteligentní kapaliny a komposity s řízenou strukturou“ (2009-2013), člen skupiny řešitele

Grant IGA/25/FT/10/D „Příprava core-shell částic pro inteligentní aplikace“ (2011), řešitel

Grant Interní grantové agentury UTB ve Zlíně IGA/1/FT/11/D „Ferrotekutiny: Příprava, vlastnosti a aplikace“ (2010), řešitel

Grant GA ČR 17-24730S Nové magnetoreologické elastomery na bázi modifikovaných magnetických plniv - řešitel

Projekt OP PIK Aplikace CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004549 Nehořlavé systémy dle EN 45545 pro výrobu kompozitů – Nehor45545 - spoluřešitel

Grant GA ČR GJ16-20361Y - Inteligentní systémy na bázi modifikovaných částic - grafen oxidu - Člen řešitelského týmu
Grant TA ČR TH01011438 - Vývoj polyurethanových matric pro výrobu kompozitů - PURKOMP - spoluřešitel

Grant GA ČR 14-32114P Modifikace magnetického plniva a studium jeho využití v magnetoreologických systémech - řešitel

projekt Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů reg. číslo: TE01020216 - člen řešitelského týmu

projekt Centrum polymerních systémů - reg. číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111 - člen řešitelského týmu

Grant UTB IGA/FT/2012/039 Využití mikrovlnné syntézy na přípravu materiálů pro inteligentní aplikace - člen řešitelského týmu

 

Publikační aktivity

 1. Sedlačík, M.: Izolační fólie ve stavebnictví (bakalářská práce), FT UTB, 2006.
 2. Sedlačík, M.: Studium přípravy a charakterizace keramických membránových systémů palivových článků připravených metodou sol-gel (diplomová práce), FT UTB, 2008.

Ocenění

 •  2017
  Nejlepší poster na konferenci 3rd International Conference on Rheology and Modelling of Materials  (Miskolc-Lillafüred, Maďarsko)
 •  2015
   Uznání Českého svazu vědeckotechnických společností za podporu mladých vědců
 •  2014
   Nejlepší poster na konferenci Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions (Granada,  Španělsko)
 •  2012
   Ocenění rektora za disertační práci
 •  2011
   Nejlepší poster na konferenci International Conference on Advanced Plasma Technologies (Strunjan,  Slovinsko)
 •  2008
   červený diplom za studijní výsledky v rámci magisterského studia
 •  2007
   Stipendium společnosti Becario pro nadané studenty vysokých škol technického zaměření
 •  2006
   červený diplom za studijní výsledky v rámci bakalářského studia

Seznam publikovaných prací v časopisech:

 1. MRLÍK, M., CVEK, M., OSIČKA, J., MOUČKA, R., SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V.: Surface-initiated atom transfer radical polymerization from graphene oxide: A way towards fine tuning of electric conductivity and electroresponsive capabilities. Materials Letters vol. 211, 2018, 138-141. (IF = 2.572; Journal ranking(2016): Q2, Q2)
 2. CVEK, M., MOUČKA, R., SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V.: Electromagnetic, magnetorheological and stability properties of polysiloxane elastomers based on silane–modified carbonyl iron particles with enhanced wettability. Smart Materials and Structures, vol. 26(10), 2017, 105003 (10pp). (IF = 2.909; Journal ranking(2016): Q1, Q2)
 3. VILČÁKOVÁ, J., KUTĚJOVÁ, L., JURČA, M., MOUČKA, R., VÍCHA, R., SEDLAČÍK, M., KOVALČIK, A., MACHOVSKÝ, M., KAZANTSEVA, N. Enhanced Charpy impact strength of epoxy resin modified with vinyl-terminated polydimethylsiloxane. Accepted in Journal of Applied Polymer Science. DOI: 10.1002/app.45720 (IF = 1.86; Journal ranking(2016): Q2)
 4. CVEK, M., MOUČKA, R., SEDLAČÍK, M., BABAYAN, V., PAVLÍNEK, V.: Enhancement of radio-absorbing properties and thermal conductivity of polysiloxane-based magnetorheological elastomers by the alignment of filler particles. Smart Materials and Structures, vol. 26(9), 2017, 095005 (9pp). (IF = 2.909; Journal ranking(2016): Q1, Q2)
 5. PLACHÝ, T., CVEK, M., KOŽÁKOVÁ, Z., SEDLAČÍK, M., MOUČKA, R.: The enhanced MR performance of dimorphic MR suspensions containing either magnetic rods or their non-magnetic analogs. Smart Materials and Structures, vol. 26(2), 2017, 025026 (8pp). (IF = 2.909; Journal ranking(2016): Q1, Q2)
 6. PULIYALIL, H., SLOBODIAN, P., SEDLAČÍK, M., BENLIKAYA, R., ŘÍHA, P., OSTRIKOV, K., CVELBAR, U.: Plasma-enabled sensing of urea and related amides on polyaniline. Frontiers of Chemical Science and Engineering, vol. 10(2), 2016, 265-272. (IF = 1,712; Journal ranking(2016): Q2)
 7. PLACHÝ, T., SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V., STEJSKAL, J., GRACA, M.P., COSTA, L.C.: Temperature-dependent electrorheological effect and its description with respect to dielectric spectra. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, vol. 27(7), 2016, 880-886. (IF = 2,255; Journal ranking(2016): Q2)
 8. PEER, P., STĚNIČKA, M., SEDLAČÍK, M., FILIP, P., PAVLÍNEK, V.: Magnetorheological behaviour and electrospinning of poly(ethylene oxide) suspensions with magnetic nanoparticles. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, vol. 27(7), 2016, 898-903. (IF = 2,255; Journal ranking(2016): Q2)
 9. SEDLAČÍK, M., MRLÍK, M., BABAYAN, V., PAVLÍNEK, V.: Magnetorheological elastomers with efficient electromagnetic shielding. Composite Structures, vol. 135, 2016, 199-204. (IF = 3,858; Journal ranking(2016): Q1)
 10. PLACHÝ, T., SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V., STEJSKAL, J.: The observation of a conductivity threshold on the electrorheological effect of p-phenylenediamine oxidized with p-benzoquinone. Journal of Materials Chemistry C, vol. 3(38), 2015, 9973-9980. (IF = 5,066; Journal ranking(2015): Q1, Q1)
 11. KÓSA, C., SEDLAČÍK, M., FIEDLEROVÁ, A., CHMELA, Š., BORSKÁ, K., MOSNÁČEK, J.: Photochemically cross-linked poly(e-caprolactone) with accelerated hydrolytic degradation. European Polymer Journal, vol. 68, 2015, 601-608. (IF = 3,485; Journal ranking(2015): Q1)
 12. CVEK, M., MRLÍK, M., ILČÍKOVÁ, M., PLACHÝ, T., SEDLAČÍK, M., MOSNÁČEK, J., PAVLÍNEK, V.: A facile controllable coating of carbonyl iron particles with poly(glycidyl methacrylate): a tool for adjusting MR response and stability properties. Journal of Materials Chemistry C, vol. 3(18), 2015, 4646-4656. (IF = 5,066; Journal ranking(2015): Q1, Q1)
 13. PLACHÝ, T., MRLÍK, M., KOŽÁKOVÁ, Z., ŠULY, P., SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V., KUŘITKA, I.: The Electrorheological Behavior of Suspensions Based on Molten-Salt Synthesized Lithium Titanate Nanoparticles and Their Core-Shell Titanate/Urea Analogues. ACS Applied Materials & Interfaces, vol. 7(6), 2015, 3725-3731. (IF = 7,145; Journal ranking(2015): Q1, Q1)
 14. SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V.: A tensiometric study of magnetorheological suspensions' stability. RSC Advances, vol. 4(102), 2014, 58377-58385. (IF = 3.708; Journal ranking(2014): Q1)
 15. MRLÍK, M., ILČÍKOVÁ, M., SEDLAČÍK, M., MOSNÁČEK, J., PEER, P., FILIP, P.: Cholesteryl-coated carbonyl iron particles with improved anti-corrosion stability and their viscoelastic behaviour under magnetic field. Colloid and Polymer Science, vol. 292, 2014, 2137-2143. (IF = 2.410; Journal ranking(2014): Q2, Q2)
 16. PLACHÝ, T., SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, TRCHOVÁ, M., MORÁVKOVÁ, Z., STEJSKAL, J.: Carbonization of aniline oligomers to electrically polarizable particles and their use in electrorheology. Chemical Engineering Journal, vol. 256, 2014, 398-406. (IF = 4.058; Journal ranking(2014): Q1, Q1)
 17. SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V., PEER, P., FILIP, P.: Tailoring the magnetic properties and magnetorheological behavior of spinel nanocrystalline cobalt ferrite by varying annealing temperature. Dalton Transactions, vol. 43(18), 2014, 6919-6924. (IF = 4.097; Journal ranking(2014): Q1)
 18. PLACHÝ, T., SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V., MORÁVKOVÁ, Z., HAJNÁ, M., STEJSKAL, J.: An effect of carbonization on the electrorheology of poly(p-phenylenediamine). Carbon, vol. 63, 2013, 187-195. (IF = 6.160; Journal ranking(2013): Q1, Q1)
 19. MRLÍK, M., SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, BOBER, P., TRCHOVÁ, M., STEJSKAL, J., SÁHA, P.: Electrorheology of aniline oligomers. Colloid and Polymer Science, vol. 291, 2013, 2079-2086. (IF = 2.410; Journal ranking(2013): Q2, Q2)
 20. SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, MRLÍK, M., MORÁVKOVÁ, Z., HAJNÁ, M., TRCHOVÁ, M., STEJSKAL, J.: Electrorheology of polyaniline, carbonized polyaniline, and their core-shell composites. Materials Letters, vol. 101, 2013, 90-92. (IF = 2.269; Journal ranking(2013): Q1, Q2)
 21. MRLÍK, M., SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V., BAŽANT, P., SÁHA, P., PEER, P., FILIP, P.: Synthesis and magnetorheological characteristics of ribbon-like, polypyrrole-coated carbonyl iron suspensions under oscillatory shear. Journal of Applied Polymer Science, vol. 128, 2013, 2977-2982. (IF = 1.640; Journal ranking(2013): Q2)
 22. SEDLAČÍK, M., MRLÍK, M., KOŽÁKOVÁ, Z., PAVLÍNEK, V., KUŘITKA, I.: Synthesis and electrorheology of rod-like titanium oxide particles prepared via microwave-assisted molten-salt method. Colloid and Polymer Science, vol. 291, 2013, 1105-1111. (IF = 2.410; Journal ranking(2013): Q2, Q2)
 23. SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V., VYROUBAL, R., PEER, P., FILIP, P.: A dimorphic magnetorheological fluid with improved oxidation and chemical stability under oscillatory shear. Smart Materials and Structures, vol.22, 2013, 035011 (8pp). (IF = 2.449; Journal ranking(2013): Q1, Q1)
 24. SEDLAČÍK, M., MOUČKA, R., KOŽÁKOVÁ, Z., KAZANTSEVA, N.E., PAVLÍNEK, V., KUŘITKA, I., KAMAN, O., PEER, P.: Correlation of structural and magnetic properties of Fe3O4 nanoparticles with their calorimetric and magnetorheological performance. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol. 326, 2013, p. 7-13. (IF = 2.002; Journal ranking(2013): Q2, Q2)
 25. SEDLAČÍK, M., MRLÍK, M., PAVLÍNEK, V., SÁHA, P., QUADRAT, O.: Electrorheological properties of suspensions of hollow globular titanium oxide/polypyrrole particles. Colloid and Polymer Science, vol. 290, 2012, p. 41-48. (IF = 2.161; Journal ranking(2012): Q2, Q2)
 26. SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V., LEHOCKÝ, M., JUNKAR, I., VESEL, A.: Plasma-enhanced chemical vapour deposition of octafluorocyclobutane onto carbonyl iron particles. Mater Tehnol, vol. 46, no. 1, 2012, p. 43-46. (IF = 0,571; Journal ranking(2012): Q4)
 27. SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V., SÁHA, P., ŠVRČINOVÁ, P., FILIP, P.: The role of particles annealing temperature on magnetorheological effect. Modern Physics Letters B, vol. 26, no. 3, 2012, 1150013 (6pp). (IF = 0,479; Journal ranking(2012): Q4)
 28. SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V., LEHOCKÝ, M., GRULICH, O., MRÁČEK, A., ŠVRČINOVÁ, P., FILIP, P., VESEL, A.: Plasma–treated carbonyl iron particles as a dispersed phase in magnetorheological fluids. Colloid and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects, vol. 387, no. 1-3, 2011, p. 99-103. (IF = 2,236; Journal ranking(2012): Q2)
 29. KOŽÁKOVÁ, Z., BABAYAN, V., SEDLAČÍK, M., KUŘITKA, I., PAVLÍNEK, V.: Rapid Microwave-Assisted Method for Preparation of Magnetic Nanoparticles for Hyperthermia Treatment. European Cells Mater, Suppl. 3, 2010, p. 145. (IF = 9.650; Journal ranking(2010): Q1, Q1)
 30. SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V., SÁHA, P., SVRČINOVÁ, P., FILIP, P., STEJSKAL, J.: Rheological properties of magnetorheological suspensions based on core–shell structured polyaniline-coated carbonyl iron particles. Smart Materials and Structures, vol. 19, no. 11, 2010, 115008 (6pp). (IF = 2,096; Journal ranking(2010): Q1, Q1)

Práce prezentované na mezinárodních konferencích :

 1. SEDLAČÍK, M., PLACHÝ, T., KRATINA, O: Magneto-Rheological Elastomers Based on EPDM with Sponge-Like Structure. In: 3rd International Conference on Rheology and Modelling of Materials (ed. GÖMZE, L.A.), 2017, Miskolc-Lillafüred, Maďarsko.
 2. CVEK, M., MRLÍK, M., SEDLAČÍK, M: Effect of carbon nano-additives on performance and stability properties of magnetorheological fluids. In: 3rd International Conference on Rheology and Modelling of Materials (ed. GÖMZE, L.A.), 2017, Miskolc-Lillafüred, Maďarsko.
 3. CVEK, M., PLACHÝ, T., OSIČKA, J., KUTÁLKOVÁ, E., MRLÍK, M., SEDLAČÍK, M: Ferrous oxalate micro-rods as a promising material for electrorheology. In: 3rd International Conference on Rheology and Modelling of Materials (ed. GÖMZE, L.A.), 2017, Miskolc-Lillafüred, Maďarsko.
 4. CVEK, M., MRLÍK, M., ILČÍKOVÁ, M., SEDLAČÍK, M., MOSNÁČEK, J., PAVLÍNEK, V: Magnetorheological elastomers with tailored performance and stability properties based on multifunctional core-shell particles with different shell thicknesses. In: 3rd International Conference on Mechanics of Composites (ed. FERREIRA, J.M., VIOLA, E., TORNABENE, F., FANTUZZI, N.), 2017, Boloň, Itálie.
 5. MOUČKA, R., SEDLAČÍK, M., CVEK, M., PAVLÍNEK, V: Dielectric Behavior of Structured Magnetorheological Elastomers. In: 3rd International Conference on Mechanics of Composites (ed. FERREIRA, J.M., VIOLA, E., TORNABENE, F., FANTUZZI, N.), 2017, Boloň, Itálie.
 6. CVEK, M., MOUČKA, R., SEDLAČÍK, M., BABAYAN, V., PAVLÍNEK, V: Shielding and magnetorheological performance of elastomers containing silane–modified carbonyl iron particles. In: 15th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions, 2016, Incheon, Korea.
 7. SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V., PLACHÝ, T.: On the Improvement of Magnetorheological Elastomer Oxidation Stability. In: Annual Transactions of the Nordic Rheology Society (ed. KÁDÁR, R.), 2015, vol. 23, p. 191-194. ISBN 978-91-637-9104-8
 8. PLACHÝ, T., SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V.: Influence of temperature on the electrorheological effect. In: Nordic Workshop on Soft Matter Physics, 2014, Oslo, Norsko.
 9. SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V.: Tensiometric Study of Magnetorheological Suspensions' Stability. In: 14th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions, 2014, Granada, Španělsko.
 10. PEER, P., STĚNIČKA, M., SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V., FILIP, P.: Magnetorheological Behaviour of PEO Solutions with Magnetic Nanoparticles. In: 14th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions, 2014, Granada, Španělsko.
 11. CVEK, M., MRLÍK, M., ILČÍKOVÁ, M., PLACHÝ, P., SEDLAČÍK, M., MOSNÁČEK, J., PAVLÍNEK, V.: Magnetorheology of suspensions based on carbonyl iron particles coated with poly(glycidyl methacrylate). In: 14th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions, 2014, Granada, Španělsko.
 12. PLACHÝ, T., SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V., STEJSKAL, J.: Electrorheology of suspensions based on carbonized poly(p-phenylenediamine) particles. In: 14th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions, 2014, Granada, Španělsko.
 13. PLACHÝ, T., SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V., STEJSKAL, J., GRAçA, M.P., COSTA, L.C.: Temperature dependent electrorheological effect and its description with respect to dielectric spectra. In: 14th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions, 2014, Granada, Španělsko.
 14. SEDLAČÍK, M., ANNAPANDIYAN, S., PLACHÝ, T., PAVLÍNEK, V.: Electrorheological Properties of Polypyrrole–Silver Composite Particles. In: 4th International Conference on Fluid Mechanics and Heat & Mass Transfer, 2013, Dubrovnik, Croatia. ISBN: 978-960-474-307-0
 15. SEDLAČÍK, M., LEHOCKÝ, M., MOZETIČ, M., JUNKAR, I.: Plasma-enhanced chemical vapor deposition of various silanes onto carbonyl iron particles. In: 69th IUVSTA Workshop on Oxidation of Organic Materials by Excited Radicals Created in Non-Equilibrium Gaseous Plasma, 2012, Crklje na Gorenjeskem, Slovenia.
 16. SEDLAČÍK, M., MRLÍK, M., MOUČKA, R., PAVLÍNEK, V.: Intelligent Fluids – Magnetorheological and Electrorheological Suspensions. In: 4th Bratislava Polymer Scientists workshop, 2012, Liptovský Ján, Slovakia. ISBN 978-80-970923-2-0
 17. SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V., VYROUBAL, R., ŠVRČINOVÁ, P., FILIP, P., STĚNIČKA, M.: Dimorphic Magnetorehological Fluid with Improved Oxidation and Chemical Stability Under Oscillatory Shear. In: 13th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions, 2012, Ankara, Turkey.
 18. MOUČKA, R., SEDLAČÍK, M., KOŽÁKOVÁ, Z., KAZANTSEVA, N., KAMAN, O., SAHA, P.: Magnetite nanoparticles for magnetic mediated hyperthermia. In: 20th International Conference on Soft Magnetic Materials, 2011, Kos Island, Greece. ISBN 978-960-9534-14-7
 19. SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V., LEHOCKÝ, M., JUNKAR, I., VESEL, A.: Plasma-treated iron particles with improved oxidation and corrosion stability. In: 4th International Conference on Advanced Plasma Technologies, 2011, Strunjan, Slovenia. ISBN 978-961-92989-3-0
 20. BÍLEK, F., LEHOCKÝ, M., SEDLAČÍK, M., ASADINEZHAD, A., NOVÁK, I., POPELKA, A., ŠTEVIAR, M., JUNKAR, I.: Preparation of active antibacterial polymer substrate via plasma treatment and grafting of acrylic acid. In: 4th International Conference on Advanced Plasma Technologies, 2011, Strunjan, Slovenia. ISBN 978-961-92989-3-0
 21. SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V., SÁHA, P., Švrčinová, P., Filip, P.: Core-shell structured polypyrrole-coated magnetic carbonyl iron microparticles and their magnetorheology. In: Novel trends in rheology IV (ed. ZATLOUKAL, M.), Zlín: AIP Conference Proceedings, 2011, vol. 1375, p. 284-291. ISBN 978-0-7354-0935-4
 22. SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V., SÁHA, P., ŠVRČINOVÁ, P., FILIP, P.: Polymer coated carbonyl iron particles and their magnetorheological suspensions. In: The 4th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology, 2011, Corfu, Greece. ISBN 978-1-61804-022-0
 23. ALMAJDALAWI, S., PAVLÍNEK, V., SEDLAČÍK, M., MRLÍK, M., QUADRAT, O.: Preparation and electrorheology of titanium oxide/polypyrrole hollow globular clusters suspensions. In: Conducting polymers: Formation, structure, properties, and applications, 2011, Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-85009-69-9
 24. SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V., LEHOCKÝ, M., JUNKAR, I., VESEL, A.: Plasma-induced chemical vapor deposition of octafluorocyclobutane onto carbonyl iron powder. In: 18th International Scientific Meeting on Vacuum Science and Techniques, 2011, Bohinj, Slovenia. ISBN 978-961-92989-2-3
 25. KAZANTSEVA, N., VILČÁKOVÁ, J., MOUČKA, R., VALÁŠEK, P., SEDLAČÍK, M., HUMPOLÍČEK, P., SÁHA, P.: Maghemite-based nanoparticles from viewpoint of hyperthermia treatment, In: 26th Annual Meeting of the European Society for Hyperthermic Oncology, 2010, Rotterdam, The Netherlands.
 26. SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V., GRULICH, O., MRÁČEK, A., LEHOCKÝ, M., ŠVRČINOVÁ, P., FILIP, P., VESEL, A.: On the plasma treatment of carbonyl iron particles and their magnetorheology, In: ICAPT 2010, International Conference on Advanced Plasma Technologies, 2010, Ukanc, Slovenia. ISBN 978-961-90025-9-9
 27. SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V., SÁHA, P., ŠVRČINOVÁ, P., FILIP, P.: The role of annealing temperature on magnetorheological effect of cobalt ferrite particle. In: ERMR 2010, 12th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions, 2010, Philadelphia, USA. ISBN 978-981-4340-22-9
 28. KOŽÁKOVÁ, Z., BABAYAN, V., SEDLAČÍK, M., KUŘITKA, I., PAVLÍNEK, V.: Rapid microwave-assisted method for preparation of magnetic nanoparticles for hyperthermia treatment. In: NanoBio 2010, 2010, Zurich, Switzerland.

Práce prezentované na národních konferencích:

 1. SEDLAČÍK, M., MRLÍK, M., PAVLÍNEK, V., SÁHA, P., STEJSKAL, J.: Electroreologické vlastnosti suspenzí kompozitních částic (uhlík/polyanilín) v silikonovém oleji. In: Plastko 2012, Zlín, Czech Republic. ISBN 978-80-7454-137-7
 2. SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V., MRLÍK, M., KOŽÁKOVÁ, Z., KUŘITKA, I., SÁHA, P. Electrorheological properties of suspensions of TiO2 rod-like particles in silicone oil. In: Plastko 2012, Zlín, Czech Republic. ISBN 978-80-7454-137-7
 3. SEDLAČÍK, M., PAVLÍNEK, V., SÁHA, P., ŠVRČINOVÁ, P., FILIP, P., STEJSKAL, J.: Vliv přípravy částic na magnetoreologický efekt a jejich sedimentaci. In Plastko 2010, Zlín, Czech republic. ISBN 978-80-7318-909-9

Fakturační údaje

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Centrum polymerních systémů
 • třída Tomáše Bati 5678
 • 760 01 Zlín
 • IČ: 70883521
 • DIČ: CZ70883521

Kontakt

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Recepce
+420 576 031 720
+420 739 078 222

Vedení

Výzkumný program
Zpracovatelství progresivních polymerních systémů

Výzkumný program
Pokročilé polymerní kompozitní systémy

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo