doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

Výzkumná skupina II

POKROČILÉ POLYMERNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉMY

576 038 049
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • 2009
  habilitace v oboru Technologie makromolekulárních látek na Fakultě technologické UTB ve Zlíně. Habilitační práce
 • 2001-2008
  doktorské studium Řízení a ekonomika podniku, kombinovaná forma, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská. Disertační práce „Logistická koncepce pro virtuální organizace“ obhájena v květnu 2008. Udělen titul Ph.D.
 • 2003-2005
  doktorské studium Chemie a technologie makromolekulárních látek, kombinovaná forma, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická. Disertační práce „Study of Organosilicon Materials with Variable Dimensionality“ obhájena v červenci 2005. Udělen titul Ph.D.
 • 2004
  Pracovní pobyt na Trinity College, Dublin, Irsko, IV. 2004.
 • 2003
  1st European Short Course on Principles and Applications of Time-resolved Fluorescence Spectroscopy, X. 2003, Berlin
 • 2003
  2003 Stáž na Linkoping University ve Švédsku v rámci SOCRATES/ERASMUS (5 měsíců)
 • 2001
  Stáž na Trinity College v Dublinu v rámci COST Action 518 (1 měsíc)
 • 2000-2003
  Doktorské studium na Fakultě chemické VUT v Brně - Studijní obor: Materiálové inženýrství - Předběžné téma disertační práce: Studium organokřemíkových struktur s proměnnou dimenzionalitou
 • 1998-2001
  Vysoké učení technické v Brně - Fakulta podnikatelská - Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku - Téma diplomové práce: Tvorba systému zásobování ve strojírenském podniku - Zakončeno státní zkouškou: leden 2001
 • 1995-2000
  Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Studijní obor: Chemie materiálů - Téma diplomové práce: Využití hmotnostního spektrometru při přípravě a charakterizaci tenkých organických vrstev. - Zakončeno státní zkouškou: červen 2000 - Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty českých vysokých škol
 • 1988-1992
  Gymnázium Dr. Karla Polesného ve Znojmě

Řešení projektů výzkumu a vývoje:

 • VaVPI prioritní osa 2 „Centrum polymerních systémů “, Reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0111 (2011-2014) - vedoucí výzkumného programu
 • MPO TIP „Elektroluminiscenční folie pro bezpečnostní interiérové osvětlení“, ID projektu: FR-TI3/424, (2011-2014) - řešitel
 • OP VK 2.3 Lidské zdroje „Pokročilé teoretické a experimentální studie polymerních systémů “Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0104, (2011-2014) - řešitel
 • OP VK 2.2 Vysokoškolské vzdělávání „Inovace vzdělávání v technologiích a aplikacích polymerů“Reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0363 (2010-2013) - řešitel
 • MŠMT MSM7088352101 - Multifunkční kompozitní soustavy na bázi přírodních a syntetických polymerů- člen řešitelského kolektivu
 • IGA/FT/2012/025 Modifikované polymerní materiály pro tenké vrstvy (2012)
 • IGA/FT/2012/042 - Kompozitní materiály s řízeným uvolňováním aktivních látek (2012) - garant
 • IAA100100622 Konjugované křemíkové polymery pro rezisty v nanotechnologiích - člen řešitelského kolektivu
 • IGA/4/FT/11/D - Tenké hybridní kompozitní vrstvy (2011) - garant
 • IGA/5/FT/11/D - Mikrovlnná syntéza plniv a příprava kompozitních materiálů s antibakteriálními vlastnostmi (2011) - garant
 • 1P05ME729 Studium syntéz a degradačních procesů v alkyl a aryl substituovaných polysilanech pro aplikace - člen řešitelského kolektivu
 • 1P05ME734M Modifikace a studie dimensionality nanostrukturních materiálů - člen řešitelského kolektivu
 • 1P05ME735 Fotovoltaické články založené na polymerních objemových heteropřechodech (2005-2008) - člen řešitelského kolektivu
 • 2A-1TP1/126 Inovace zdravotnických pomůcek na polymerní bázi - člen řešitelského kolektivu
 • 2B08071 - Výzkum moderních metod zpracování syrovátky jako vedlejšího produktu resp. odpadní látky z mlékárenské produkce pro přípravu biologicky odbouratelných polymerů - člen řešitelského kolektivu
 • 1P05ME737 Příprava a vývoj nanokompozitu na bázi dendrimer-koloid stříbra pro optické aplikace (2005-2007) - člen řešitelského kolektivu

Publikační činnost:             

Kapitoly v monografiích

 1. SCHAUER, F.; KURITKA, I.; LUSTIG, F. Creative Laboratory Experiments for Basic Physics Using Computer Data Collection and Evaluation Exemplified with the Intelligent School Experimental System (ISES). Chapter 26. In INNOVATIONS 2006: World Innovations in Engineering Education and Research. eds. Aung, W., Crosthwaite, C., Espinosa, R.V., Moscinski, J., Shan-Hwei Ou, Ruiz L.M.S., iNEER, 2006, Arlington, USA. ISBN 0-9741252-5-3.

Původní vědecké články v impaktovaných časopisech

 1. VICHA, R.; ROUCHAL, M.; KOZUBKOVA, Z.; KURITKA, I.; MAREK, R.; BRANNA, P.; CMELIK, R. Novel adamantane-bearing anilines and properties of their supramolecular complexes with beta-cyclodextrin. Supramolecular Chemistry, 2011. Sv. 23, č. 10, s. 663-677. ISSN 1061-0278
 2. HAUSNEROVA, B.; KITANO, T.; KURITKA, I.; PRINDIS, J.; MARCANIKOVA, L. The Role of Powder Particle Size Distribution in the Processability of Powder Injection Molding Compounds. International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 2011. Sv. 16, č. 2, s. 141-151. ISSN 1023-666X.
 3. CERNOCHOVA, J.; NECAS, M.; KURITKA, I.; VICHA, R. 1-(1-Adamantylmethyl)-1H-benzimidazole. Acta Crystallographica Section E-Structure Reports Online, 2011. Sv. 67, s. O2906-U220. ISSN 1600-5368.
 4. SCHAUER, F.; SCHAUER, P.; KURITKA, I.; BAO, H. Conjugated Silicon-Based Polymer Resists for Nanotechnologies: EB and UV Meditated Degradation Processes in Polysilanes. Materials Transactions, 2010. Sv. 51, č. 2, s. 197-201. ISSN 1345-9678.
 5. POLASKOVA, M.; SOWE, M.; KURITKA, I.; SEDLACEK, T.; MACHOVSKY, M.; SAHA, P. Medical-Grade Polyvinyl Chloride Modified with Crystal Violet and Montmorillonite. International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 2010. Sv. 15, č. 1, s. 18-26. ISSN 1023-666X.
 6. KOZAKOVA, Z.; BAZANT, P.; MACHOVSKY, M.; BABAYAN, V.; KURITKA, I. Fast Microwave-Assisted Synthesis of Uniform Magnetic Nanoparticles. Acta Physica Polonica A, 2010. Sv. 118, č. 5, s. 948-949. ISSN 0587-4246.
 7. VICHA, R.; KURITKA, I.; ROUCHAL, M.; JEZKOVA, V.; ZIERHUT, A. Directing effects in nitration of 1-adamantyl bearing aromatic ketones. Arkivoc, 2009, s. 60-80. ISSN 1551-7004.8.
 8. SOWE, M.; POLASKOVA, M.; KURITKA, I.; SEDLACEK, T.; MERCHAN, M. Analysis of Antibacterial Action of Polyvinyl Chloride Surface Modified with Gentian Violet. International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 2009. Sv. 14, č. 8, s. 678-685. ISSN 1023-666X.
 9. ABSHINOVA, M. A.; KUŘITKA, I.; KAZANTSEVA, N. E.; VILČÁKOVÁ, J.; SÁHA, P. Thermomagnetic stability and heat-resistance properties of carbonyl iron filled siloxanes, Materials Chemistry and Physics, In Press, Corrected Proof, Available online 18 October 2008.
 10. GALYA, T.; SEDLARIK, V.; KURITKA, I.; SEDLARIKOVA, J.; SAHA, P. Characterization of antibacterial polymeric films based on poly(vinyl alcohol) and zinc nitrate for biomedical applications. International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 2008. Vol. 13, č. 4, s. 241-253. ISSN 1023-666X.
 11. GALYA, T.; SEDLARIK, V.; KURITKA, I.; NOVOTNY, R.; SEDLARIKOVA, J.; SAHA, P. Antibacterial Poly(vinyl Alcohol) Film Containing Silver Nanoparticles: Preparation and Characterization. Journal of Applied Polymer Science, 2008. Vol. 110, č. 5, s. 3178-3185. ISSN 0021-8995.
 12. SCHAUER, F.; KURITKA, I.; SAHA, P.; NESPUREK, S. Ultraviolet photoinduced weak bonds in aryl-substituted polysilanes. Journal of Physics-Condensed Matter, 2007. Vol. 19, č. 7, 076101 (11 s.) ISSN 0953-8984.
 13. SEDLARIK, V.; SAHA, N.; KURITKA, I.; SAHA, P. Environmentally friendly biocomposites based on waste of the dairy industry and poly(vinyl alcohol). Journal of Applied Polymer Science, 2007. Vol. 106, č. 3, s. 1869-1879. ISSN 0021-8995.
 14. KURITKA, I.; BROZA, P.; PRYCEK, J.; SCHAUER, F. Mass spectrometry characterization of methylphenylsilane-hydrogen RF plasmas. Plasma Processes and Polymers, 2007. Vol. 4, č. 1, s. 53-61. ISSN 1612-8850.
 15. BELZA, T.; PAVLINEK, V.; KURITKA, I.; SAHA, P.; QUADRAT, O. Electrorheological and dielectric properties of urea/SiO2 nanocomposite suspensions modified by N,N-dimethylformamide. International Journal of Modern Physics B, 2007. Vol. 21, č. 28-29, s. 4782-4789. ISSN 0217-9792.
 16. SCHAUER, F.; KURITKA, I.; SAHA, P.; NESPUREK, S.; LIPSON, S. UV created weak and dangling bonds in aryl-substituted polysilylenes. Journal of Non-Crystalline Solids, 2006. Vol. 352, č. 9-20, s. 1679-1682. ISSN 0022-3093.
 17. SEDLARIK, V.; SAHA, N.; KURITKA, I.; SAHA, P. Characterization of polymeric biocomposite based an poly(vinyl alcohol) and poly(vinyl pyrrolidone). Polymer Composites, 2006. Vol. 27, č. 2, s. 147-152. ISSN 0272-8397.
 18. SEDLARIK, V.; SAHA, N.; KURITKA, I.; SAHA, P. Preparation and characterization of poly (vinyl alcohol)/lactic acid compounded polymeric films. International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 2006. Vol. 11, č. 4, s. 253-270. ISSN 1023-666X.
 19. SEDLARIK, V.; SAHA, N.; KURITKA, I.; EMRI, I.; SAHA, P. Modification of poly(vinyl alcohol) with lactose and calcium lactate: potential filter from dairy industry. Plastics Rubber and Composites, 2006. Vol. 35, č. 9, s. 355-359. ISSN 1465-8011.
 20. PEPRNICEK, T.; SIMONIK, J.; ACHILLESOVA, J.; KURITKA, I.; SAHA, P.; PLESTIL, J.; PAVLOVA, E. Progressive deterioration of thermal stability of nanofilled polypropylene. International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 2006. Vol. 11, č. 6, s. 455-468. ISSN 1023-666X.
 21. KURITKA, I.; SCHAUER, F.; SAHA, P.S.; ZEMEK, J.; JIRICEK, P.; NESPUREK, S. UV degradability of polysilanes for nanoresists examined by electron spectroscopies and photoluminescence. Czechoslovak Journal of Physics, 2006. Vol. 56, č. 1, s. 41-50. ISSN 0011-4626.
 22. KURITKA, I.; NEGRI, F.; BRANCOLINI, G.; SUESS, C.; SALANECK, W.R.; FRIEDLEIN, R. Lithium intercalation of phenyl-capped aniline dimers: A study by photoelectron spectroscopy and quantum chemical calculations. Journal of Physical Chemistry B, 2006. Vol. 110, č. 38, s. 19023-19030. ISSN 1520-6106.
 23. KURITKA, I.; HORVATH, P.; SCHAUER, F.; ZEMEK, J. Thermal stability of plasma deposited polysilanes. Polymer Degradation and Stability, 2006. Vol. 91, č. 12, s. 2901-2910. ISSN 0141-3910.
 24. SALYK, O.; BROZA, P.; DOKOUPIL, N.; HERRMANN, R.; KURITKA, I.; PRYCEK, J.; WEITER, M. Plasma polymerisation of methylphenylsilane. Surface & Coatings Technology, 2005. Vol. 200, č. 1-4, s. 486-489. ISSN 0257-8972. 
 25. SCHAUER, F.; KURITKA, I.; NESPUREK, S. UV degradability of aryl-substituted polysilylenes. Polymer Degradation and Stability, 2004. Vol. 84, č. 3, s. 383-391. ISSN 0141-3910.
 26. SCHAUER, F.; DOKOUPIL, N.; HORVATH, P.; KURITKA, I.; NESPUREK, S.; POSPISIL, J. Comparative study of photodegradation and metastability in solution-processed and plasmatic polysilylenes. Macromolecular Symposia, 2004. Vol. 212, s. 563-569. ISSN 1022-1360.
 27. SCHAUER, F.; KURITKA, I.; DOKOUPIL, N.; HORVATH, P. Nanostructural effects in plasmatically prepared polysilylenes. Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures, 2002. Vol. 14, č. 1-2, s. 272-276. ISSN 1386-9477.
 28. HORVATH, P.; SCHAUER, F.; KURITKA, I.; SALYK, O.; WEITER, M.; DOKOUPIL, N.; NESPUREK, S.; FIDRER, V. Luminescence in organic silicons prepared from organic precursors in plasma discharges. Monatshefte für Chemie, 2001. Vol. 132, č. 1, s. 177-183. ISSN 0026-9247.
 29. HORVATH, P.; SCHAUER, F.; SALYK, O.; KURITKA, I.; NESPUREK, S.; ZEMEK, J.; FIDLER, V. Luminescence in plasma polysilylenes prepared from organosilanes. Journal of Non-Crystalline Solids, 2000. Vol. 266, s. 989-993. ISSN 0022-3093.
 30. HANDLIR, R.; SCHAUER, F.; NESPUREK, S.; KURITKA, I.; WEITER, M.; SCHAUER, P. Metastable states in poly(methylphenylsilylene) induced by UV radiation and electron beam. Journal of Non-Crystalline Solids, 1998. Vol. 230, s. 669-672. ISSN 0022-3093.

Původní vědecké články ve sbornících z konferencí a tematických sbornících

 1. BAŽANT, Pavel, MACHOVSKÝ, Michal, KUŘITKA, Ivo, KUCHARCZYK, Pavel, GREGOROVÁ, Adriana, SEDLAŘÍK, Vladimír. Microwave-assisted synthesis of ZnO/Ag antimicrobial submicro-particles on bio-template. In Conference proceedings / 4th International Conference on Advanced Plasma Technologies (iCAPT-IV) with Workshop on Plasma Synthesis and Applications of Nanomaterials & 112th IUVSTA Executive Council Meeting. Ljubljana : Slovenian Society for Vacuum Technique, 2011, s. 96-99. ISBN 978-961-92989-3-0.
 2. KOŽÁKOVÁ, Zuzana, MRLÍK, Miroslav, SEDLAČÍK, Michal, PAVLÍNEK, Vladimír, KUŘITKA, Ivo. PREPARATION OF TIO2 POWDER BY MICROWAVE-ASSISTED MOLTEN-SALT SYNTHESIS. In Nanocon 2011 - sborník příspěvků. Ostrava : Tanger spol. s r. o., 2011, s. 345-350. ISBN 978-80-87294-23-9.
 3. SEDLÁK, Jakub, BAŽANT, Pavel, KOŽÁKOVÁ, Zuzana, MACHOVSKÝ, Michal, PASTOREK, Miroslav, KUŘITKA, Ivo. NANOSTRUCTURED ZINC OXIDE MICROPARTICLES WITH VARIOUS MORPHOLOGIES. In Nanocon 2011 - sborník příspěvků. Ostrava : Tanger spol. s r. o., 2011, s. 305-309. ISBN 978-80-87294-23-9.
 4. KOŽÁKOVÁ, Zuzana, MACHOVSKÝ, Michal, BABAYAN, Vladimír Artur, PASTOREK, Miroslav, KUŘITKA, Ivo. INFLUENCE OF SYNTHESIS PARAMETERS ON THE GROWTH PROCESS OF MAGNETIC NANOPARTICLES SYNTHESIZED BY MICROWAVE-ASSISTED SOLVOTHERMAL METHOD. In Nanocon 2011 - sborník příspěvků. Ostrava : Tanger spol. s r. o., 2011, s. 280-285. ISBN 978-80-87294-23-9.
 5. BAŽANT, Pavel, KUŘITKA, Ivo, MACHOVSKÝ, Michal, SEDLÁČEK, Tomáš, PASTOREK, Miroslav. Microwave Assisted Synthesis of Ag-ZnO Particles and Their Antibacterial Properties. In Mathematical Methods and Techniques in Engineering and Environmental Science. Venice : WSEAS Press (IT), 2011, s. 341-346. ISBN 978-1-61804-046-6.
 6. MACHOVSKÝ, Michal, KUŘITKA, Ivo, SÁHA, Petr. Rapid Microwave-assisted Synthesis of Twinned Hexagonal ZnO Microparticles. In Mathematical Methods and Techniques in Engineering and Environmental Science. Venice : WSEAS Press (IT), 2011, s. 415-419. ISBN 978-1-61804-046-6.
 7. BAŽANT, Pavel, KOŽÁKOVÁ, Zuzana, HUDEČEK, Ondřej, MACHOVSKÝ, Michal, PASTOREK, Miroslav, KUŘITKA, Ivo. COMPOSITE MATERIAL BASED ON HYBRID MICRO-SIZED Ag-ZnO FILLER FOR ANTIBACTERIAL APPLICATIONS. In Nanocon 2011 - sborník příspěvků. Ostrava : Tanger spol. s r. o., 2011, s. 459-464. ISBN 978-80-87294-23-9.
 8. KUCHARCZYK, Pavel, SEDLAŘÍK, Vladimír, STLOUKAL, Petr, BAŽANT, Pavel, KOUTNÝ, Marek, GREGOROVÁ, Adriana, KREUH, Darij, KUŘITKA, Ivo. Poly(L - lactic acid) Coated Microwave Synthesized Hybrid Antibacterial Particles. In Nanocon 2011 - sborník příspěvků. Ostrava : Tanger spol. s r. o., 2011, ISBN 978-80-87294-23-9.
 9. BERNAL BALLÉN, Andrés, KUŘITKA, Ivo, SÁHA, Petr. Poly(vinyl alcohol)-poly(vinyl pyrrolidone) Blends: Preparation and Characterization for a Prospective Medical Application. In Mathematical Methods and Techniques in Engineering and Environmental Science. Venice : WSEAS Press (IT), 2011, s. 431-434. ISBN 978-1-61804-046-6.
 10. URBÁNEK, Pavel, KUŘITKA, Ivo, URBÁNEK, Michal. THE INFLUENCE OF THICKNESS AND USED SOLVENT ON LUMINESCENCE AND PHOTODEGRADATION OF POLYSILANE THIN FILMS. In Nanocon 2011 - sborník příspěvků. Ostrava : Tanger spol. s r. o., 2011, s. 94-99. ISBN 978-80-87294-23-9.
 11. URBÁNEK, Pavel, KUŘITKA, Ivo, KRČMÁŘ, Petr. The Influence of ZnO Content on Optoelectronic Properties of Films from MEH-PPV/ZnO Composite. In Mathematical Methods and Techniques in Engineering and Environmental Science. Venice : WSEAS Press (IT), 2011, s. 411-414. ISBN 978-1-61804-046-6.
 12. KADLČÁK, Jakub, KUŘITKA, Ivo, KONEČNÝ, Petr, ČERMÁK, Roman. The Effect of ZnO Modification on Rubber Compound Properties. In Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology (EMESEG 11). Rhodes : WSEAS Press (GR), 2011, s. 347-352. ISBN 978-1-61804-022-0.
 13. MACHOVSKÝ, Michal, BAŽANT, Pavel, KOŽÁKOVÁ, Zuzana, PASTOREK, Miroslav, ŽLEBEK, Petr, KUŘITKA, Ivo. OPEN VESSEL MICROWAVE-ASSISTED SYNTHESIS OF Ag/ZnO HYBRID FILLERS WITH ANTIBACTERIAL ACTIVITY. In Nanocon 2011 - sborník příspěvků. Ostrava : Tanger spol. s r. o., 2011, s. 628-633. ISBN 978-80-87294-23-9.
 14. SCHAUER, František, KUŘITKA, Ivo. Charge transient, electrochemical and impedance measurements as tools for characterization of nanoheterostructural organic/inorganic semiconductors. In Proceedings of International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN11). Thessaloniki, : Thessaloniki University, 2012.
 15. SCHAUER, František, KUŘITKA, Ivo. New cadmium sulfide nanomaterial for heterogenic organic photovoltaic cells. In Proceedings of World Renewable Energy Congress – Sweden, 8–13 May, 2011, Linköping, Sweden. Linkoping, Sweden : Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet, 2011, s. 2815-2822. ISSN 1650-3686. ISBN 978-91-7393-070-3.
 16. SCHAUER, František, KUŘITKA, Ivo. Exciton diffusion length in MEH-PPV and CdS nanoparticles size distribution by surface photovoltage method. In European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EU PVSEC) http://www.eupvsec-proceedings.com/. Munich : WIP Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co Planungs KG, 2011, s. 554-558. ISBN 3-936338-27-2.
 17. SCHAUER, František, KUŘITKA, Ivo. Charge transient and electrochemical measurements as a tool for characterization and degradation study of organic semiconductors - PMPSis and MEH-PPV. In Proceedings of World Renewable Energy Congress – Sweden, 8–13 May, 2011, Linköping, Sweden. Linkoping : Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet, 2011, s. 2823-2829. ISSN 1650-3686. ISBN 978-91-7393-070-3.
 18. SCHAUER, František, KUŘITKA, Ivo. CdS nanoparticles surfactant removal transport study by transient charge measurements,. In Proceedings of World Renewable Energy Congress – Sweden, 8–13 May, 2011, Linköping, Sweden. Linkoping : Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet, 2011, s. 2823-2829. ISSN 1650-3686. ISBN 978-91-7393-070-3.
 19. MACHOVSKÝ, Michal, BAŽANT, Pavel, KUŘITKA, Ivo. Novel Additives for Antimicrobial Polymer Systems. In Plastko 2010. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, s. 217-220. ISBN 978-80-7318-909-9.
 20. POLÁŠKOVÁ, Martina, SOWE, Musa, KUŘITKA, Ivo, SEDLÁČEK, Tomáš, MACHOVSKÝ, Michal. Medical grade poly vinyl chloride modified with crystal violet and montmorillonite. In 22nd International Symposium on Polymer Analysis and Characterization (ISPAC-2009). Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, 2009, s. 97-98. ISBN N.
 21. SOWE, Musa, POLÁŠKOVÁ, Martina, KUŘITKA, Ivo, MERCHAN, Martha, SEDLÁČEK, Tomáš. Characterization of poly vinyl chloride surface modified with gentian violet. In 22nd International Symposium on Polymer Analysis and Characterization (ISPAC-2009). Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, 2009, s. 97-98. ISBN N.
 22. JEDELSKY, J.; LANDSMANN, M.; JICHA, M.; KURITKA, I. Effervescent atomizer: influence of the operation conditions and internal geometry on spray structure; study using PIV-PLIF, 22 Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems (Ilass 2008 Como Lake), paper ID ILASS08-1-10, 8 pages, Como Lake, Italy, 2008. ISBN 978-88-903712-0-2
 23. KUŘITKA, I., ABSHINOVA, M., KAZANTSEVA, N., VILČÁKOVÁ, J., SÁHA, P.: Thermal stability of carbonyl iron filled elastomers, CEEES, 3rd European Weathering Symposium - Natural and Arteficial Ageing of Polymers , Krakow, 2007, 359-367, ISBN 978-3-9810472-3-3
 24. HORÁK, P., KUŘITKA, I., SCHAUER, P., SCHAUER, F., SÁHA, P.: Mechanism of poly[methyl(phenyl)silylene] e-beam degradation, CEEES, 3rd European Weathering Symposium - Natural and Arteficial Ageing of Polymers , Krakow, 2007, 97-107, ISBN 978-3-9810472-3-3
 25. SEDLARIK, V.; SAHA, N.; KURITKA, I.; SAHA, P. Renewable material - based polymeric film with antibacterial properties, Polymer Processing Society Europe/Africa Meeting 2007, August 28-30, 2007, Gothenburg, Sweden, 2007.
 26. SEDLAŘÍK, V.; SAHA, N.; KUŘITKA, I.; SÁHA, P. Role of lactic acid in mechanical and thermal properties of antibacterial polymeric films,European Polymer Congress, EPF 2007, July 1-6, 2007, Portorož, Slovenia,ISBN 978-961-90731-7-9
 27. ABSHINOVA, M.; KAZANTSEVA, N.; VILČÁKOVÁ, J.; KUŘITKA, I.; SÁHA, P.: Thermal stability of electromagnetic charakteristics of polymeric composites with carbonyl iron. In proc. 20th Bratislava International Conference on Macromolecules "Advanced Polymeric Materials" (APM 2006), Bratislava, Slovakia, June 11-15 2006, s. 241-242.
 28. PEPRNÍČEK, T.; KUŘITKA, I.; PLEŠTIL, J.; PAVLOVA, E.: Thermal behaviour of PP/nanocomposites in iso and non-iso method. In proc. 20th Bratislava International Conference on Macromolecules "Advanced Polymeric Materials" (APM 2006), Bratislava, Slovakia, June 11-15 2006, s. 151-153.
 29. BELZA, T.; PAVLÍNEK, V.; SAHA, P.; KUŘITKA, I.; CHENG, Q.; QUADRAT, O. Electrorheological Properties of Urea/SiO2 Nanocomposite Suspensions Modified by DMF. In 10th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions, 2006, Lake Tahoe, USA.
 30. PTACEK, P.; HAVLICA, J.; KURITKA, I. Modification of a surface of colloidal size silica particles by chemisorption of 2-propanol via azeotropic distillation process. Chemicke Listy, 2005. 99(14) p. s411-s414.
 31. SCHAUER, F., KURITKA, I., SAHA, P., NESPUREK, S. UV created weak and dangling bonds in aryl-substituted poylsilylenes. ICANS-21: International Conference on Amorphous and Nanocrystalline Semiconductors, 2005, p. 137. ISBN 972-8993-04-3
 32. Schauer, F., Kuritka, I., Lustig, F.: Creative Laboratory Experiments for Basic Physics Using Computer Data Collection and Eevaluation Exemplified on the Intelligent School Experimental System (ISES). Proceedings World International Conference on Engineering Education and Research, 2005, ISBN. 0-97412552-3-7
 33. KOVÁŘOVÁ, L., KUŘITKA, I., KALENDOVÁ, A., ŠIMONÍK, J.: Preparation and Properties of PVC/Montmorillonite Modified by Di-ethylene Glycol Nanocomposites, European Polymer Congress 2005, Moscow, Russia, June 27 - July 1, 2005, proceedings on CD.
 34. KURITKA I., SCHAUER F., NESPUREK S., SAHA P.: UV Degradability of Aryl-Substituted Polysilylenes, in Proc. of 2nd European Weathering Symposium Natural and Arteficial Ageing of Polymers, Gothenburg 2005, ISBN 3-9808382-9-3.
 35. SCHAUER, F., DOKOUPIL, N., HORVATH, P., KURITKA, I., NESPUREK, S., OTEVREL, M., SALYK, O., WEITER, M., SCHAUER, P: Degradation and metastability in plasmatic and solution.processed polysilylanes. Chem. Papers, 96, no-6, 436-437 (2002).
 36. KURITKA, I., PRYCEK, J., DOKOUPIL, N., SCHAUER, F.: Cryogenic sampling and chromatographic characterisation of plasma enhanced polymerisation. Chem. Papers, 96, No-6, 539 (2002).
 37. SALYK, O., WEITER, M., KURITKA, I., DOKOUPIL, N., OTEVREL, M., BROZA, P., SCHAUER, F., LUSTIG, F.: Creative Basic Physic Laboratory Experiments Using Data Collection, Evaluation and Simulation. Proceedings of the PTEE conference, Leuven, Belgium 2002. ISBN 90-5682-0.
 38. DOKOUPIL, N., KURITKA, I., SCHAUER, F.: Microwave plasmas for preparation of polysilanes. Chem. Papers, 96, No-s1, S63-S65 (2002). ISSN 0009 - 2770
 39. KURITKA, I., SALYK, O., FRANK, M., HORVATH, P.: Thermal desorption analysis. Chem. Papers, 96, No-s1, S84-S85 (2002). ISSN 0009 - 2770
 40. KURITKA, I., DOKOUPIL, N., SCHAUER, F., PRYCEK, J., CIGANEK, M.: GC MS characterisation of plasma discharges used to organic silicon thin film preparation. Chem. Papers, 96, No-s1, S39-S42 (2002). ISSN 0009 - 2770
 41. DOKOUPIL, N., KURITKA, I., SCHAUER, F.: Polysilanes in Organic-Inorganic Matrices, Proc. on New Trends in Physics, BUT, 2001, ISBN 80-214-1992-X.
 42. KURITKA, I., DOKOUPIL, N., PRYCEK, J., SCHAUER, F.: GC MS Characterisation of Plasma Enhanced Polymerisation, Proc. on New Trends in Physics, BUT, 2001, ISBN 80-214-1992-X.
 43. SCHAUER, F., KURITKA, I., SALYK, O., WEITER, M., DOKOUPIL, N., OTEVREL, M., BROZA, P., LUSTIG, F.: Creative Basic Physics Laboratory Experiments Using Data Collection, Evaluation and Simulation, Proc. on New Trends in Physics, BUT, 2001, ISBN 80-214-1992-X.
 44. DOKOUPIL, N., KURITKA, I., SCHAUER, F.: Microwave Plasma Prepared Polysilanes as Materials for Electronic Applications, Proc. on 3rd International Conference of PhD Students, 19-25, Miskolc, 2001, ISBN 963-661-480-6.
 45. KURITKA, I., SCHAUER, F.: Mass Spectrometry in Thin Film Evaluation, in Proc. 5th Junior-Euromat 2000, Lausanne, Switzerland. Dokoupil, N., Kuritka, I., Schauer, F.: One-dimensional plasmatic polysilylenes?, Proc. on 6th Seminary of Physics and Chemistry Molecular Systems, pp. 157-167, FCH BUT Brno, 2000, ISBN 80-214-1893-1.
 46. SALYK, O., KURITKA, I., WEITER, M., SCHAUER, F.: Oriented Thin Films of Polysilylenes and Their Properties. In Proc. 6th Seminary on Physics and Chemistry of Molecular Systems. Brno: Chemical Faculty, Brno Technical University, 2000, p. 168-176, ISBN 80-214-1893-1.
 47. SCHAUER, F., KURITKA, I., DOKOUPIL, N. AND HORVATH, P.: Excitonic Luminescence in Organic Silicons Prepared from Organic Precursors, Proc. on the the Workshop: Electronic Properties of Molecular Materials and Functional Polymers of the EU program COST 518, Brno 2000, ISBN 80-214-1893-1.
 48. HORVATH P., SALYK O., KURITKA I., KRCMA F., SCHAUER F., NESPUREK S.: Plasmatic and evaporated polysilylenes, A general approach, in Proc. of 12th Symposium on Application of Plasma Processes, Liptovsky Jan 1999, ISBN 80-223-1370-X.
 49. HORVATH P., KURITKA I., KRCMA F., SCHAUER F.: Plasma polymerization processes diagnostic by Langmuir probes and emission spectroscopy, in Proc. of 12th Symposium on Application of Plasma Processes, Liptovsky Jan 1999, ISBN 80-223-1370-X.
 50. HORVATH P., KURITKA I., SCHAUER F.: Properties of the Poly(methyl-phenyl)silylene Thin Films Prepared by RF Plasma Polymerization, in Proc. of 12th Symposium on Application of Plasma Processes, Liptovsky Jan 1999, ISBN 80-223-1370-X.
 51. PRIKRYL R., KADLEC J., KABELOVA B., KURITKA I., CECH V.: Thin-Film Plasma Polymers and their mechanical properties, in Proc. 1st Meeting on Chemistry and Life, Brno, Chemical Faculty of the Brno Technical University, September 9-10th, 1999. ISBN 80-214-1371-9.
 52. PRIKRYL R., KADLEC J., KABELOVA B., KURITKA I., CECH V.: Polymery pripravene v nizkoteplotnim plazmatu. Materialove vědy na prahu 3. milenia, Brno, FSI VUT, 30. 8. - 2. 9. 1999. ISBN 80-214-1377-8.

Abstrakta spojená s aktivní účastí na mezinárodních konferencích

 1. MOUCKA, R.; SEDLACIK, M.; KOZAKOVA, Z.; KAZANTSEVA, N.; KAMAN, O.; SAHA, P. Magnetite nanoparticles for magnetic mediated hyperthermia. in 20th International Conference on Soft Magnetic Materials. 2011. Kos, Greece. Book of Abstracts s. 1 strana.
 2. SEDLARIK, V.; GALYA, T.; KURITKA, I.; SEDLARIKOVA, J.; SAHA, P. Antibacterial modifications of polymers by using metallic compounds. Fifth International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilization MODEST 2008, September 7-11, 2008, Liege, Belgium
 3. KURITKA, I.; HORAK, P.; SCHAUER, F. Electron Beam and UV Light Induced Phenomena in Polysilanes for Nanostructured Information Storage. In "ICSM 2006" The International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals, Dublin, Ireland, 2006.
 4. SCHAUER, F.; KURITKA, I.; SAHA, P; NESPUREK, S.; LIPSON, S. UV created weak and dangling bonds in aryl substituted polysilylenes. In The International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals (ICSM), Dublin, Ireland, 2006.
 5. SCHAUER, F.; KUŘITKA, I.; NEŠPŮREK, S. UV Degradability of Aryl Substituted Polysilenes. ECME 03 ( 7th European Conference on Molecular Electronics).

Abstrakta spojená s aktivní účastí na tuzemských konferencích

 1. BAŽANT, Pavel, MACHOVSKÝ, Michal, KOŽÁKOVÁ, Zuzana, KUŘITKA, Ivo, PASTOREK, Miroslav, ŽLEBEK, Petr. Open vessel microwave synthesis of hybrid fillers for medical plastics. In Plastko 2010. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, s. 242-242. ISBN 978-80-7318-909-9.
 2. URBÁNEK, Pavel, BROŽA, Pavel, KADLČEK, Milan, KUŘITKA, Ivo. The Influence of Used Solvent and Casting Method on Photodegradation of Polysilane Thin Films. In Plastko 2010. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, s. 236-236. ISBN 978-80-7318-909-9
 3. KOŽÁKOVÁ, Zuzana, KUŘITKA, Ivo, MACHOVSKÝ, Michal, BAŽANT, Pavel, PASTOREK, Miroslav. Application of microwave pressurized reactor in synthesis. In Plastko 2010. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, s. 234-234. ISBN 978-80-7318-909-9.
 4. ROBERT VÍCHA, VERONIKA JEŽKOVÁ a IVO KUŘITKA: Distribuce produktů nitrace ketonů substituovaných 1-adamantylem a fenylem, Chemicke Listy, 2006.100(8) p. 660

Účelové publikace

 1. KUŘITKA, I. Spektroskopické a termicko-analytické studie polymerů a polymerních kompozitů. Zlín, 2008. 57 s. , X příloh. Habilitační práce na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 2. KURITKA, I. Study of Organosilicon Materials with Variable Dimensionality. Zlín, 2005. 175 s. English doctoral thesis. ISBN 80-7318-391-9. Disertační práce na fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vedoucí disertační práce František Schauer.
 3. KUŘITKA, I. Logistická koncepce pro virtuální organizace. Brno, 2008. vi, 86 s. Disertační práce na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Vedoucí disertační práce Marie Jurová.

Fakturační údaje

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Centrum polymerních systémů
 • třída Tomáše Bati 5678
 • 760 01 Zlín
 • IČ: 70883521
 • DIČ: CZ70883521

Kontakt

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Recepce
+420 576 031 720
+420 739 078 222

Vedení

Výzkumný program
Zpracovatelství progresivních polymerních systémů

Výzkumný program
Pokročilé polymerní kompozitní systémy

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo