Strategie hodnocení výzkumných pracovníků

 

 1. Propojení se strategickými dokumenty UTB

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 2016-2020.

Prioritní cíl 2 – Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj, inovace a další tvůrčí činnosti

Cíl 1 – Zvyšovat kvalitu tvůrčích činností realizovaných na UTB s cílem meziročního nárůstu počtu publikačních výstupů indexovaných ve sledovaných databázích (evidovaných pro RIV) a nárůstu jejich citovanosti.

Cíl 2 – Implementovat hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti prostřednictvím Registru uměleckých výstupů (RUV) do celouniverzitního systému hodnocení pedagogických a tvůrčích činností.

Cíl 8 – Vytvořit systém pro management lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, na jehož základě bude řízena a ovlivňována kvalita tvůrčích činností, jak na úrovni jednotlivých součástí, tak i na celouniverzitní úrovni.

Cíl 9 – Vytvořit vnitřní systém hodnocení kvality tvůrčích činností jednotlivých týmů na UTB umožňující identifikaci jejich silných a slabých stránek s promítnutím do kvalitnějšího strategického řízení daného týmu.

Prioritní cíl 6 – Relevance

Cíl 1 – Podporovat profesní a odborný růst pracovníků UTB a zvyšovat jejich kompetence jak ve vzdělání, tak v tvůrčích a dalších činnostech, včetně valorizace výsledků.

Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2019

Mzdový předpis UTB.

Směrnice rektora 23/2019.

 1. Mise (Proč?)

Hodnocení výzkumných pracovníků UNI/CPS jako nástroj motivace ke zvyšování kvality a výkonnosti výzkumných pracovníků UNI/CPS.

 1. Hodnoty (Co je důležité?)

Transparentnost, hodnocení zásluh, uznávaní kvalifikace, služební věk, rozvoj kariéry, spoluautorství, nepřetržitý profesní rozvoj, přístup ke vzdělávání a nepřetržitému rozvoji výzkumníků, měřitelné indikátory.

 1. Vize (Kudy?)

UNI/CPS  stanovuje v oblasti hodnocení výzkumných pracovníků výkonnostní požadavky na výzkumné pracovníky a jejich návaznost na Mzdový předpis UTB.

 1. Strategické cíle (Kam?) včetně harmonogramu jejich realizace (Kdy?) ve třech okruzích:

A/ Organizace práce (materiálně technické podmínky)

 1. Vydání relevantní vnitřní normy UNI/CPS v návaznosti na směrnici rektora 23/2019.                                                                                                              T: 12/2019
 2. Posílení personálního oddělení UNI/CPS.                            T: 12/2022

B/ Kvalifikace (znalosti, dovednosti, osobnostní předpoklady)

 1. Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti využívání hodnocení výzkumných pracovníků pro personální oddělení UNI/CPS.        T: PRŮBĚŽNĚ
 2. Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti hodnocení výzkumných pracovníků pro vedoucí pracovníky UNI/CPS.                                                           T: PRŮBĚŽNĚ
 3. Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti hodnocení výzkumných pracovníků pro výzkumné pracovníky UNI/CPS.        T: PRŮBĚŽNĚ

C/ Motivace (Finanční a nefinanční stimuly)

 1. Implementace systému hodnocení výzkumných pracovníků jako významný nástroj motivace pro rozvoj výkonnosti a podporu loajality výzkumných pracovníků UNI/CPS.                                                                    T: PRŮBĚŽNĚ


Strategie hodnocení výzkumných pracovníků

 

 

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo