Strategie vnitřního hodnocení výzkumné organizace

 

  1. Propojení se strategickými dokumenty UTB

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 2016-2020.

Prioritní cíl 3 – Zajišťování kvality

Cíl 1 – Dobudovat komplexní a efektivní systém vnitřního sledování a zajišťování kvality ve všech oblastech činnosti univerzity. Zajistit pravidelný sběr a vyhodnocování dat relevantních pro kvalitu všech činností UTB, využívat mezinárodní žebříčky vysokých škol pro ověřování kvality výsledků činností a na základě výsledků přijímat opatření.

Cíl 2 – Využívat dostupné finanční nástroje k ovlivňování kvality činností UTB při respektování principu efektivity.

Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2019

Pravidla rozpočtu UTB 2019

  1. Mise (Proč?)

Hodnocení výzkumné organizace je rozhodujícím ukazatelem kvality, který má vliv na financování UNI/CPS a posiluje jeho mezinárodní image.

  1. Hodnoty (Co je důležité?)

Odpovědnost, veřejný závazek, nediskriminace, transparentnost, výzkumné prostředí, kontrola, excelence, originalita, učící se organizace, sociální odpovědnost.

  1. Vize (Kudy?)

UNI/CPS implementuje efektivní způsob vnitřního hodnocení zajišťující kontinuální růst kvality, konkurenceschopnosti v národním i mezinárodním prostředí a směřuje k excelenci.

  1. Strategické cíle (Kam?) včetně harmonogramu jejich realizace (Kdy?) ve třech okruzích:

A/ Organizace práce (materiálně technické podmínky)

  1. Nastavení činností a priorit UNI/CPS ve vztahu k parametrům hodnocení dle Metodiky 17+ (RVVI).                                                                                                                                                 T:06/2020

B/ Kvalifikace (znalosti, dovednosti, osobnostní předpoklady)

  1. Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti hodnocení výzkumné organizace pro vedoucí pracovníky UNI/CPS.                              T:05/2020

C/ Motivace (Finanční a nefinanční stimuly)

  1. Hodnocení výzkumné organizace je významným faktorem motivace pro zvyšování kvality, výkonosti a prestiže UNI/CPS.        T:PRŮBĚŽNĚ


Strategie vnitřního hodnocení výzkumné organizace

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo