Strategie nastavení a rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace

 

 1. Propojení se strategickými dokumenty UTB

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 2016-2020.

Prioritní cíl 2 – Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj, inovace a další tvůrčí činnost

Cíl 5 – Rozšiřovat integraci výzkumné infrastruktury UTB do mezinárodních výzkumných sítí a intenzivně se podílet na přípravách a realizacích mezinárodních výzkumných projektů.

Prioritní cíl 5 – Internacionalizace

Cíl 11 – Rozvíjet mezinárodní mobility studentů a akademických pracovníků s důrazem na kvalitní vědeckou spolupráci, podporovat zapojování doktorandů do projektů řešených ve spolupráci se zahraničními partnery a uznávanými odborníky.

Strategický cíl 2 – Zajistit kvalitní výzkum s uznatelnými výstupy v oborech realizovaných na univerzitě, s vysokou mírou užitečnosti pro kontinuální rozvoj regionu.

Strategický cíl 3 – dále rozvíjet přirozené mezinárodní prostředí na UTB.

Strategický cíl 4 – Využít znalostní potenciál a podmínky k transformaci UTB do kategorie podnikatelské univerzity.

Případně prioritní cíl 2. Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj, inovace a další tvůrčí činnost, 5. Internacionalizace (Cíl 5, 6, 12), 6. Relevance (cíl 1, 3), 8. Externí a interní komunikace univerzity (Cíl 1,4) a 9. Financování a organizace (Cíl 2).

Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2019

 1. Mise (Proč?)

Mezinárodní spolupráce jako cesta k jedinečným, excelentním a udržitelným výstupům UNI/CPS.

 1. Hodnoty (Co je důležité?)

Otevřenost, partnerství, flexibilita, profesní odpovědnost, transparentnost, uznávání zkušeností s mobilitou, rozvoj kariéry, hodnota mobility, nepřetržitý profesní rozvoj, přístup ke vzdělávání a nepřetržitému rozvoji výzkumníků.

 1. Vize (Kudy?)

UNI/CPS využívá v oblasti mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji jedinečnost vybudované infrastruktury a procesů pro rozvoj a následné zavádění nových poznatků v oblasti polymerních systémů do praxe v mezinárodním kontextu.

 1. Strategické cíle (Kam?) včetně harmonogramu jejich realizace (Kdy?) ve třech okruzích:

A/ Organizace práce (materiálně technické podmínky)

 1. Vydání pokynu ředitele UNI/CPS o internacionalizaci. T: 06/2020
 2. Zřízení mezinárodního oddělení UNI/CPS. T: 04/2020
 3. Zpracování a průběžná aktualizace seznamu zahraničních partnerů. T: 04/2020
 4. Získání zpětné vazby od mezinárodního partnera k ukončené mobilitě VP.

  T: PRŮBĚŽNĚ

B/ Kvalifikace (znalosti, dovednosti, osobnostní předpoklady)

 1. Realizace vzdělávacích aktivit pro VP v oblasti komunikace v mezinárodním prostředí.          T: PRŮBĚŽNĚ
 2. Realizace aktivit zaměřených na sdílení znalostí získaných při mobilitě po návratu VP.       T: PRŮBĚŽNĚ

C/ Motivace (Finanční a nefinanční stimuly)

 1. Povinnost mobility minimálně 1x za 5 let v návaznosti na hodnocení pracovníka a jeho kariérní plán.                T: PRŮBĚŽNĚ
  1. Studenti doktorských programů  v součtu min. 3 měsíců
  2. Post-doc  v součtu min. 6 měsíců, z toho alespoň jeden pobyt v délce min. 6 měsíců
  3. Ostatní pracovníci VaV  v součtu min. 3 měsíce
  4. Vedoucí pracovníci (Eko, HR, PR, Mez.) v součtu min. 1 měsíc

 

Strategie nastavení a rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo