Strategie aktualizace kariérního řádu pro VaV pracovníky UNI/CPS

 

  1. Propojení se strategickými dokumenty UTB

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 2016-2020.

Prioritní cíl 2 – Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj, inovace a další tvůrčí činnosti

Cíl 6 – Přijímat projektové mladé výzkumné pracovníky (post-doktorandy) jako potenciální zdroj personálního zabezpečení kvalitních tvůrčích činností na UTB.  Vytvářet grantové pobídky pro mladé vědecké pracovníky, umožňující jejich kariérní rozvoj.

Prioritní cíl 6 – Relevance

Cíl 1 – Podporovat profesní a odborný růst pracovníků UTB a zvyšovat jejich kompetence jak ve vzdělání, tak v tvůrčích a dalších činnostech, včetně valorizace výsledků.

Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2019

Etický kodex UTB jako součást Statutu UTB.

Mzdový předpis UTB.

  1. Mise (Proč?)

Kariérní řád UNI/CPS jako cesta ke zvyšování kvalifikace a výkonnosti výzkumných pracovníků UNI/CPS.

  1. Hodnoty (Co je důležité?)

Hodnocení zásluh, změny v časovém průběhu životopisu, uznávání zkušeností s mobilitou, uznávaní kvalifikace, služební věk, jmenování post-doktorandů, rozvoj kariéry, výuka, nepřetržitý profesní rozvoj, přístup ke vzdělávání a nepřetržitému rozvoji výzkumníků.

  1. Vize (Kudy?)

UNI/CPS stanovuje v oblasti kariérního rozvoje kvalifikační a výkonnostní požadavky na výzkumné pracovníky, jejich návaznost na Mzdový předpis UTB a orientaci na mezinárodní vědeckou kariéru.

  1. Strategické cíle (Kam?) včetně harmonogramu jejich realizace (Kdy?) ve třech okruzích:

A/ Organizace práce (materiálně technické podmínky)

  1. Vydání relevantní vnitřní normy o možných směrech kariérového rozvoje/dráhy výzkumných pracovníků UNI/CPS.

     T: 05/2020

  1. Implementace kariérního řádu pro výzkumné pracovníky do Mzdového předpisu UTB.

     T: 09/2020

B/ Kvalifikace (znalosti, dovednosti, osobnostní předpoklady)

  1. Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti využívání kariérního řádu UNI/CPS pro vedoucí pracovníky.                                                                                  T: PRŮBĚŽNĚ
  2. Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti platnosti kariérního řádu UNI/CPS pro výzkumné pracovníky.                                                                                  T: PRŮBĚŽNĚ

C/ Motivace (Finanční a nefinanční stimuly)

  1. Využívání kariérního řádu UNI/CPS jako jedno z kritérií hodnocení vedoucích pracovníků UNI/CPS.                                                                                  T:

 
Strategie aktualizace kariérního řádu pro VaV pracovníky UNI/CPS

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo