Strategie v oblasti nastavení a rozvoje popularizace výzkumu a vývoje

 

 1. Propojení se strategickými dokumenty UTB

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 2016-2020.

Prioritní cíl 8 – Externí a interní komunikace univerzity

Cíl 6 – Aktivně šířit nové poznatky, výsledky vědecko-výzkumné činnosti a příklady dobré praxe směrem k veřejnosti a naplňovat tak poslání univerzity.

Cíl 7 – Popularizovat výsledky vědy a výzkumu směrem k veřejnosti, zejména budoucím zájemcům o studium a vědeckou činnost UTB.

Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2019

Cíl 6 – Aktivně šířit nové poznatky, výsledky vědecko-výzkumné činnosti a příklady dobré praxe směrem k veřejnosti a naplňovat tak poslání univerzity.

 • Propagovat výsledky vědecko-výzkumné činnosti a příklady dobré praxe v médiích.
 • Realizovat kurz mediální komunikace pro zaměstnance.

Cíl 7 – Popularizovat výsledky vědy a výzkumu směrem k veřejnosti, zejména budoucím zájemcům o studium a vědeckou činnost UTB.

 • Nadále podporovat projekty realizované součástmi UTB, jejichž cílem je popularizovat vědu i výzkum u dětí, mládeže i dospělých.
 1. Mise (Proč?)

Popularizace výsledků VaV jako cesta k posílení postavení UNI/CPS, které je nositelem intelektuálního, technologického, kulturního i ekonomického potenciálu pro rozvoj společnosti.

 1. Hodnoty (Co je důležité?)

Profesní odpovědnost, šíření a využívání výsledků, veřejný závazek, nepřetržitý profesní rozvoj, kreativita, efektivita.

 1. Vize (Kudy?)

UNI/CPS využívá v oblasti popularizace VaV marketingových aktivit pro posílení své image u vybraných cílových skupin.

 1. Strategické cíle (Kam?) včetně harmonogramu jejich realizace (Kdy?) ve třech okruzích:

A/ Organizace práce (materiálně technické podmínky)

 1. Vydání pokynu ředitele UNI/CPS o popularizaci VaV.    T: 06/2020
 2. Zřízení PR oddělení UNI/CPS.   T: 12/2019
 3. Sestavení ročního plánu popularizace VaV (opatření, termín, náklady).     T: PRŮBĚŽNĚ, k 30. 9.
 1. Vytvoření popularizačního setu pro VaV (soubor produktů, modelů, výsledků práce UNI/CPS vhodný k externí prezentaci).           T: 12/2020

B/ Kvalifikace (znalosti, dovednosti, osobnostní předpoklady)

 1. Identifikace vhodných pracovníků s pozitivním vztahem k oblasti popularizace VaV v každé výzkumné skupině.                                   T: PRŮBĚŽNĚ
 2. Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti popularizace VaV pro PR oddělení UNI/CPS.                                                                                                          T: PRŮBĚŽNĚ
 3. Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti mediální komunikace pro vybrané pracovníky UNI/CPS.                                                                                  T: PRŮBĚŽNĚ

C/ Motivace (Finanční a nefinanční stimuly)

 1. Možnost prezentovat výsledky VaV UNI/CPS přitažlivou formou (výstavy, veletrhy, promo akce…).                                                                                             T: PRŮBĚŽNĚ

Strategie v oblasti nastavení a rozvoje popularizace výzkumu a vývoje

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo