Strategie posílení zastoupení žen ve výzkumu a vývoji

 

  1. Propojení se strategickými dokumenty UTB

Etický kodex UTB jako součást Statutu UTB.

  1. Mise (Proč?)

Genderová rovnost ve VaV jako cesta k dlouhodobému rozvoji UNI/CPS.

  1. Hodnoty (Co je důležité?)

Rovné příležitosti, nediskriminace, transparentnost, rovnováha mezi pohlavími, otevřenost, work-life balance, kvalita života, diverzita.

  1. Vize (Kudy?)

Pracovní prostředí na UNI/CPS, které vytváří podmínky pro genderovou rovnost ve VaV.

  1. Strategické cíle (Kam?) včetně harmonogramu jejich realizace (Kdy?) ve třech okruzích:

A/ Organizace práce (materiálně technické podmínky)

  1. Vydání pokynu ředitele UNI/CPS pro uplatnění genderové politiky a zastoupení žen na UNI/CPS (ve VaV i mimo VaV).                                       

  T: 06/2020

 

B/ Kvalifikace (znalosti, dovednosti, osobnostní předpoklady)

  1. Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti genderové politiky pro všechny zaměstnance UNI/CPS.

         T:  min. 1x ročně/ PRŮBĚŽNĚ

C/ Motivace (Finanční a nefinanční stimuly)

  1. Mapovat potřeby žen v souvislosti s dosažením genderové rovnosti a posílení zastoupení žen ve VaV na UNI/CPS                                                    T:  PRŮBĚŽNĚ
  2. Zviditelňování aktivit žen na UNI/CPS (ve VaV i mimo VaV).                    T:  PRŮBĚŽNĚ

 

Strategie posílení zastoupení žen ve výzkumu a vývoji

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo