Centrum polymerních systémů

FT-IR spektrometr Nicolet 6700

89.jpg
Přístroj slouží k:

Spektrometr FTIR je určen pro měření absorpčních spekter v MIR (od 7800 do 350 cm-1) a FIR (od 700 do 50 cm-1) oblasti, celkový rozsah přístroje je tedy od 7800 do 50 cm-1. Přístroj umožňuje rychlá kinetická měření - 60 spekter za sekundu při rozlišení 16 cm-1.
Spektrometr má následující součásti a charakteristiky:
• SMART ATR nástavec s regulovatelným přítlakem vzorku a s diamantovým krystalem vhodným pro měření tvrdých látek (např. práškové pigmenty, oxidy nekovů). ATR nástavec je vybaven zrcadlovou optikou pro měření ve FIR i MIR oblasti.
• SMART ATR nástavec s germaniovým krystalem, který umožňuje přípravu vzorku pro měření tak, aby bylo možné vyloučit vliv atmosférických plynů (kyslíku nebo vlhkosti) na měřený vzorek v oblasti MIR.
• SMART SAGA nástavec s pozlacenou optikou pro měření spekulární reflexe s úhlem dopadu záření 80°, součástí nástavce je pevně namontovaný polarizátor pro odstranění S polarizovaného světla.
• VariGATR nástavec s proměnným úhlem pro měření velmi slabých vrstev na reflexních nosičích.
• Spektrální databáze organických a anorganických látek.

Kontaktní osoba:

doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

+420 57 603 8049 A418
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Kontakty

Vedení
Realizační týmy

+420 734 262 658
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Created in Zlín by Weboo.eu