Výzkumný směr

Environmentální technologie

Oblast výzkumu environmentálních materiálů a technologií zahrnuje vývoj, charakterizace a zpracování zejména polymerních systémů, které jsou schopny specifické interakce s životním prostředím, jako například schopnost materiálu podléhat biologickému rozkladu nebo naopak být resistentní vůči působení patogenních mikroorganismů.

Další oblastí zájmu výzkumné skupiny je využívání přírodních a obnovitelných zdrojů, konkrétně biologicky aktivních látek, biomasy či anorganických komponent, pro další uplatnění v praxi s očekáváním nové přidané hodnoty produktu. Součástí výzkumných aktivit jsou detailní charakterizace vyvinutých materiálů, což v tomto případě vyžaduje multidisciplinární přístup zahrnující oblasti vědních disciplín, jako jsou chemie, fyzika, mikrobiologie, ekologie a nezbytné zpracovatelské technologie.

Výzkumná skupina zajišťuje v rámci Centra polymerních systémů i spolupráce s praxí také chod a odborný rozvoj analytických a mikrobiologických laboratoří.

Garant výzkumného směru: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.


Řešené projekty

FW01010588 - "Filtry pro odstraňování biologicky aktivních molekul z pitné vody", 2020-2022

QK1910392 – „Ekologicky šetrné materiály pro intenzifikaci rostlinné výroby s půdoochrannými vlastnostmi na bázi obnovitelných zdrojů“, 2019-2023

TH02020836 - "Vývoj nových ekologicky šetrných obalů pro potravinářské aplikace se zvýšenou užitnou hodnotou", 2017-2020

TH03020117 - "Vodivé celulózové materiály pro antistatické a disipativní modifikace papírových a plastových výrobků", 2018-2021

TJ02000269 - "Nanostrukturované filtrační materiály pro eliminaci arsenu z vod, 2019-2021

TP01010006 - "Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně II", 2020-2022

  • podprojekt "Technologie zpracování plastových recyklátů a minerálních plniv pro přípravu kompozitního materiálu", 2020-2021
  • podprojekt "Nová biologicky rozložitelná kompozice na bázi degradabilního polymeru s materiály přírodního původu", 2020-2021

FV10756 - "Vývoj nových polymerních nosičů pro přírodní bioaktivní látky v submikro a nanoformách", 2016-2020

FV30048 - "Nová aditiva pro multifunkční modifikaci polymerních povrchů", 2018-2021

8JPL19031 - "Vývoj nových aditiv pro termoplastické zpracování biorozložitelných polymerů", 2019-2020

8J20PL026 - "Biorozložitelné polymerní nanokompozitní systémy se zlepšenými tepelnými a mechanickými vlastnostmi", 2020-2021

IGA/CPS/2020/002 - "Bioaktivní polymerní soustavy pro environmentální aplikace"

IGA/CPS/2020/006 - "Vliv modifikace disperzních částic na užitné vlastnosti magnetoreologických systémů"

Ukončené projekty

GJ15-08287Y - "Imobilizace specifických biologicky aktivních látek ve funkcionalizovaných biorozložitelných polymerních matricích", 2015-2017

GA17-05318S - "Od konjugovaných polymerů odvozené materiály jako luminescenční chemosenzory", 2017-2019

TJ01000329 - "Senzoricky aktivní polymerní směsi obsahující produkty pokročilých extrakcí vybraných rostlin", 2018-2019

TJ01000330 - "Nové stabilizátory pro plasty na bázi přírodních bioaktivních látek", 2018-2019

TG03010052 - "Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně", 2016-2019

  • podprojekt "Technologie použití recyklovaných plastů pro stavebně-dekorační prvky", 2018-2019
  • podprojekt "Kapsové filtry pro filtrace vzduchu ve vodojemech a čistých prostorech", 2019
  • podprojekt "Aditivum pro hygienizaci zpracovatelských procesů polymerních recyklátů a pryží", 2017-2018
  • podprojekt "Vývoj biorozložitelného materiálu se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi", 2018-2019 

Aktuální výstupy

Effect of an antioxidant based on red beetroot extract on the abiotic stability of polylactide and polycaprolactone

CITATION DATA: Molecules, VOL: 26, ISS: 17, https://doi.org/10.3390/molecules26175190, PUBLICATION YEAR: 2021

Localization of poly(glycidyl methacrylate) grafted on reduced graphene oxide in poly(lactic acid)/poly(trimethylene terephthalate) blends for composites with enhanced electrical and thermal conductivities

CITATION DATA: ACS Applied Nano Materials, VOL: 4, ISS: 8, https://doi.org/10.1021/acsanm.1c01843, PUBLICATION YEAR: 2021

Encapsulation of amikacin into microparticles based on low-molecular-weight poly(lactic acid) and poly(lactic acid-co-polyethylene glycol)

CITATION DATA: Molecular Pharmaceutics, VOL: 18, ISS: 8, https://doi.org/10.1021/acs.molpharmaceut.1c00193, PUBLICATION YEAR: 2021

Investigation of arsenic removal from aqueous solution through selective sorption and nanofiber-based filters

CITATION DATA: Journal of Environmental Health Science and Engineering, https://doi.org/10.1007/s40201-021-00691-0, PUBLICATION YEAR: 2021

The influence of synthesis conditions on the electrorheological performance of iron(II) oxalate rod-like particles

CITATION DATA: Journal of Industrial and Engineering Chemistry, VOL: 100, https://doi.org/10.1016/j.jiec.2021.05.011, PUBLICATION YEAR: 2021

Nanoparticle-based rifampicin delivery system development

CITATION DATA: Molecules, VOL: 26, ISS: 7, https://doi.org/10.3390/molecules26072067, PUBLICATION YEAR: 2021

Detection and relative quantification of amine oxidase gene (yobN) in Bacillus subtilis: application of real-time quantitative PCR

CITATION DATA: Journal of Food Science and Technology, https://doi.org/10.1007/s13197-021-05090-9, PUBLICATION YEAR: 2021

Immobilization of caraway essential oil in a polypropylene matrix for antimicrobial modification of a polymeric surface

CITATION DATA: Polymers, VOL: 13, ISS: 6, https://doi.org/10.3390/polym13060906, PUBLICATION YEAR: 2021

Polylactide/polyvinylalcohol-based porous bioscaffold loaded with gentamicin for wound dressing applications

CITATION DATA: Polymers, VOL: 13, ISS: 6, https://doi.org/10.3390/polym13060921, PUBLICATION YEAR: 2021

Magnetorheological fluids based on core-shell carbonyl iron particles modified by various organosilanes: synthesis, stability and performance

CITATION DATA: Soft Matter, VOL: 17, ISS: 5, https://doi.org/10.1039/d0sm01785j, PUBLICATION YEAR: 2021

Effect of DMDHEU treatment on properties of bacterial cellulose material

CITATION DATA: Textile Research Journal, https://doi.org/10.1177/0040517521992357, PUBLICATION YEAR: 2021

An estimate of the onset of beadless character of electrospun nanofibers using rheological characterization

CITATION DATA: Polymers, VOL: 13, ISS: 2, https://doi.org/10.3390/polym13020265, PUBLICATION YEAR: 2021

Kontakty

Garant výzkumného směru: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Vědecký tým


prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

+420 57 603 8013 A412
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Martina Pummerová, Ph.D.

+420 57 603 1740 A311
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Hana Pištěková, Ph.D.

+420 57 603 1739 A310
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

RNDr. Eva Domincová Bergerová, Ph.D.

+420 57 603 1739 A310
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Mgr. Silvie Duřpeková, Ph.D.

+420 57 603 1744 A318
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Zuzana Krchňáčková, Ph.D.

+420 57 603 1735 A225
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Ing. Pavel Valášek, CSc.

+420 57 603 1046
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Dr. Ing. Miroslava Kovářová

+420 57 603 1734 A224
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Lenka Lovecká, Ph.D.

+420 57 603 1734 A224
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Ivo Vincent, CSc.

+420 57 603 1736 A226
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Veronika Hanuliak, Ph.D.

+420 57 603 1745  A323
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Dušan Kimmer, CSc.

+420 57 603 11735 A225
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Doktorandi


Ing. Jaroslav Císař

+420 57 603 1742 A326
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Petra Drőhsler

+420 57 603 1479 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Tomáš Šopík

+420 57 603 1744A318
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo