Výzkumný směr

Environmentální technologie

Oblast výzkumu environmentálních materiálů a technologií zahrnuje vývoj, charakterizace a zpracování zejména polymerních systémů, které jsou schopny specifické interakce s životním prostředím, jako například schopnost materiálu podléhat biologickému rozkladu nebo naopak být resistentní vůči působení patogenních mikroorganismů.

Další oblastí zájmu výzkumné skupiny je využívání přírodních a obnovitelných zdrojů, konkrétně biologicky aktivních látek, biomasy či anorganických komponent, pro další uplatnění v praxi s očekáváním nové přidané hodnoty produktu. Součástí výzkumných aktivit jsou detailní charakterizace vyvinutých materiálů, což v tomto případě vyžaduje multidisciplinární přístup zahrnující oblasti vědních disciplín, jako jsou chemie, fyzika, mikrobiologie, ekologie a nezbytné zpracovatelské technologie.

Výzkumná skupina zajišťuje v rámci Centra polymerních systémů i spolupráce s praxí také chod a odborný rozvoj analytických a mikrobiologických laboratoří.

Garant výzkumného směru: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.


Řešené projekty

FW01010588 - "Filtry pro odstraňování biologicky aktivních molekul z pitné vody", 2020-2022

QK1910392 – „Ekologicky šetrné materiály pro intenzifikaci rostlinné výroby s půdoochrannými vlastnostmi na bázi obnovitelných zdrojů“, 2019-2023

TH02020836 - "Vývoj nových ekologicky šetrných obalů pro potravinářské aplikace se zvýšenou užitnou hodnotou", 2017-2020

TH03020117 - "Vodivé celulózové materiály pro antistatické a disipativní modifikace papírových a plastových výrobků", 2018-2021

TJ02000269 - "Nanostrukturované filtrační materiály pro eliminaci arsenu z vod, 2019-2021

TP01010006 - "Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně II", 2020-2022

  • podprojekt "Technologie zpracování plastových recyklátů a minerálních plniv pro přípravu kompozitního materiálu", 2020-2021
  • podprojekt "Nová biologicky rozložitelná kompozice na bázi degradabilního polymeru s materiály přírodního původu", 2020-2021

FV10756 - "Vývoj nových polymerních nosičů pro přírodní bioaktivní látky v submikro a nanoformách", 2016-2020

FV30048 - "Nová aditiva pro multifunkční modifikaci polymerních povrchů", 2018-2021

8JPL19031 - "Vývoj nových aditiv pro termoplastické zpracování biorozložitelných polymerů", 2019-2020

8J20PL026 - "Biorozložitelné polymerní nanokompozitní systémy se zlepšenými tepelnými a mechanickými vlastnostmi", 2020-2021

IGA/CPS/2020/002 - "Bioaktivní polymerní soustavy pro environmentální aplikace"

IGA/CPS/2020/006 - "Vliv modifikace disperzních částic na užitné vlastnosti magnetoreologických systémů"

Ukončené projekty

GJ15-08287Y - "Imobilizace specifických biologicky aktivních látek ve funkcionalizovaných biorozložitelných polymerních matricích", 2015-2017

GA17-05318S - "Od konjugovaných polymerů odvozené materiály jako luminescenční chemosenzory", 2017-2019

TJ01000329 - "Senzoricky aktivní polymerní směsi obsahující produkty pokročilých extrakcí vybraných rostlin", 2018-2019

TJ01000330 - "Nové stabilizátory pro plasty na bázi přírodních bioaktivních látek", 2018-2019

TG03010052 - "Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně", 2016-2019

  • podprojekt "Technologie použití recyklovaných plastů pro stavebně-dekorační prvky", 2018-2019
  • podprojekt "Kapsové filtry pro filtrace vzduchu ve vodojemech a čistých prostorech", 2019
  • podprojekt "Aditivum pro hygienizaci zpracovatelských procesů polymerních recyklátů a pryží", 2017-2018
  • podprojekt "Vývoj biorozložitelného materiálu se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi", 2018-2019 

Aktuální výstupy

Unravelling the highly efficient synthesis of individual carbon nanodots from casein micelles and the origin of their competitive constant-blue-red wavelength shift luminescence mechanism for versatile applications

CITATION DATA: Rsc Advances, VOL: 12, ISS: 25, https://doi.org/10.1039/d2ra01911f, PUBLICATION YEAR: 2022

Effect of nano-sized poly(butyl acrylate) layer grafted from graphene oxide sheets on the compatibility and beta-phase development of poly(vinylidene fluoride) and their vibration sensing performance

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 23, ISS: 10, https://doi.org/10.3390/ijms23105777, PUBLICATION YEAR: 2022

Eco-friendly whey/polysaccharide-based hydrogel with poly(lactic acid) for improvement of agricultural soil quality and plant growth

CITATION DATA: International Journal of Biological Macromolecules, VOL: 212, https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.05.053, PUBLICATION YEAR: 2022

Electrospun polyurethane nanofibers coated with polyaniline/polyvinyl alcohol as ultrafiltration membranes for the removal of ethinylestradiol hormone micropollutant from aqueous phase

CITATION DATA: Journal of Environmental Chemical Engineering, VOL: 10, ISS: 3, https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.107811, PUBLICATION YEAR: 2022

Transformation of cellulose via two-step carbonization to conducting carbonaceous particles and their outstanding electrorheological performance

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 23, ISS: 10, https://doi.org/10.3390/ijms23105477, PUBLICATION YEAR: 2022

ZnO nanowires and nanorods based ZnO/WO3/Pt heterojunction for efficient photocatalytic degradation of estriol (E3) hormone

CITATION DATA: Materials Letters, VOL: 319, https://doi.org/10.1016/j.matlet.2022.132291, PUBLICATION YEAR: 2022

Adsorption of estrogenic hormones in aqueous solution using electrospun nanofibers from waste cigarette butts: Kinetics, mechanism, and reusability

CITATION DATA: Express Polymer Letters, VOL: 16, ISS: 6, https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2022.46, PUBLICATION YEAR: 2022

Biodegradable films of PLA/PPC and curcumin as packaging materials and smart indicators of food spoilage

CITATION DATA: ACS Applied Materials and Interfaces, VOL: 14, ISS: 12, https://doi.org/10.1021/acsami.2c02181, PUBLICATION YEAR: 2022

Novel Slippery Liquid-Infused Porous Surfaces (SLIPS) based on electrospun polydimethylsiloxane/polystyrene fibrous structures infused with natural blackseed oil

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 23, ISS: 7, https://doi.org/10.3390/ijms23073682, PUBLICATION YEAR: 2022

Properties of hierarchy zeolite obtained from obsidian and perlite

CITATION DATA: Theoretical and Experimental Chemistry, https://doi.org/10.1007/s11237-022-09715-8, PUBLICATION YEAR: 2022

Impact of long-term storage on the quality of selected sugar-based foods stored at different temperatures

CITATION DATA: LWT-Food Science And Technology, VOL: 157, https://doi.org/10.1016/j.lwt.2022.113095, PUBLICATION YEAR: 2022

Non-aqueous synthesis of homogeneous molybdenum silicate microspheres and their application as heterogeneous catalysts in olefin epoxidation and selective aniline oxidation

CITATION DATA: Journal of Industrial and Engineering Chemistry, VOL: 107, https://doi.org/10.1016/j.jiec.2021.12.001, PUBLICATION YEAR: 2022

Kontakty

Garant výzkumného směru: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Vědecký tým


prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

+420 57 603 8013 A412
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Martina Pummerová, Ph.D.

+420 57 603 1740 A311
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Hana Pištěková, Ph.D.

+420 57 603 1739 A310
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

RNDr. Eva Domincová Bergerová, Ph.D.

+420 57 603 1739 A310
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Mgr. Silvie Duřpeková, Ph.D.

+420 57 603 1744 A318
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Zuzana Krchňáčková, Ph.D.

+420 57 603 1735 A225
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Ing. Pavel Valášek, CSc.

+420 57 603 1046
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Dr. Ing. Miroslava Kovářová

+420 57 603 1734 A224
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Lenka Lovecká, Ph.D.

+420 57 603 1734 A224
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Ivo Vincent, CSc.

+420 57 603 1736 A226
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Tomáš Šopík, Ph.D.

+420 57 603 1744A318
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Dušan Kimmer, CSc.

+420 57 603 11735 A225
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Doktorandi


Ing. Jaroslav Císař

+420 57 603 1742 A326
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Petra Drőhsler

+420 57 603 1479 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo