Výzkumný směr

Gumárenské technologie

Předmětem odborného zájmu skupiny je komplexní studium zpracování, výroby a charakterizace pryže pro celkové porozumění vlivu jednotlivých faktorů, jako jsou složení směsi a zpracovatelské podmínky, nebo vnější degradační činitelé na výsledné vlastnosti produktu. V Centru je možné připravit zkušební vzorky směsí na kalandrovací lince, víceválci i vnitřním hnětiči. Po kompletní reologické charakterizaci je z připravených směsí možné vyrobit zkušební tělesa různých tvarů tak, jako pryžové produkty a to procesem lisování. K dispozici je i koextruzní gumárenská linka pro přípravu profilů ze silikonových a jiných kaučukových směsí s vulkanizační komorou, odtahovacím a sekacím zařízením a on-line měřením geometrie vytlačovaného profilu.

Specialitou skupiny je hluboká odborná způsobilost v oblasti teoretického i experimentálně-analytického popisu mechanismů a vzájemných strukturních souvislostí lomového chování pryže v závislosti na působení degradačních mechanických a fyzikálních vlivů. Pro charakterizaci materiálů jsou kromě běžných mechanických a termických metod dostupné testy na vulkametru, unikátním Tear and Fatigue Analyzeru charakterizující odolnost pryže vůči šíření trhliny při cyklickém únavovém zatěžovái, zařízení Chip&Cut stanovující dynamický oděr pryže určené pro pneumatiky používané v těžkém terénu, dále pak Intrinsic strength Analyzer, který jako jediné zařízení stanovuje energii potřebnou pro vznik trhliny. Nedílnou součástí základního i aplikovaného výzkumu je charakterizace termických procesů v mechanicky zatěžovaných pryžových komponentech vysokorychlostní termo-kamerou.  Skupina se dále zaměřuje na vývoj nových testovacích metod pryže pro vlastnosti, které doposud nebylo možno stanovit jako je například in-situ monitoring vývoje hřetí uvnitř cycklicky zatěžovaného pryžového tělesa, kdy pro tuto analýzu bylo vyvinuto unikátní testovací zařízení.  

Garant výzkumného směru: doc. Ing. Radek Stoček


Řešené projekty

IGA/CPS/2020/007 - Vliv čepele na hodnotu minimální energie potřebné pro růst trhliny v pryži

Ukončené projekty

8E15B007 - Projekt mobilit na téma „Experimentální vývoj mechanického chování pryže při působení cyklického únavového zatěžování a chemicko-termomechanického stárnutí " v rámci programu MŠMT - mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic, 2016-2017

 

Aktuální výstupy

Study of the mechanical, sound absorption and thermal properties of cellular rubber composites filled with a silica nanofiller

CITATION DATA: Materials, VOL: 14, ISS: 23, https://doi.org/10.3390/ma14237450, PUBLICATION YEAR: 2021

Identifying the co-curing effect of an accelerated-sulfur/bismaleimide combination on natural rubber/halogenated rubber blends using a rubber process analyzer

CITATION DATA: Polymers, VOL: 13, ISS: 24, https://doi.org/10.3390/polym13244329, PUBLICATION YEAR: 2021

Finite element modeling and critical plane analysis of a cut-and-chip experiment for rubber

CITATION DATA: Tire Science and Technology, VOL: 49, ISS: 2, https://doi.org/10.2346/tire.20.190221, PUBLICATION YEAR: 2021

Cut & chip wear of rubbers in a range from low up to high severity conditions

CITATION DATA: Applied Surface Science Advances, VOL: 6, https://doi.org/10.1016/j.apsadv.2021.100152, PUBLICATION YEAR: 2021

The influence of local strain distribution on the effective electrical resistance of carbon black filled natural rubber

CITATION DATA: Polymers, VOL: 13, ISS: 15, https://doi.org/10.3390/polym13152411, PUBLICATION YEAR: 2021

Effect of mixing conditions and montmorillonite content on the mechanical properties of a chloroprene rubber

CITATION DATA: Mechanics of Composite Materials, VOL: 57, ISS: 3, https://doi.org/10.1007/s11029-021-09962-1, PUBLICATION YEAR: 2021

Rheometer evidences for the co-curing effect of a bismaleimide in conjunction with the accelerated sulfur on natural rubber/chloroprene rubber blends

CITATION DATA: Polymers, VOL: 13, ISS: 9, https://doi.org/10.3390/polym13091510, PUBLICATION YEAR: 2021

Influence of ultraviolet radiation on mechanical properties of a photoinitiator compounded high vinyl styrene-butadiene-styrene block copolymer

CITATION DATA: Polymers, VOL: 13, ISS: 8, https://doi.org/10.3390/polym13081287, PUBLICATION YEAR: 2021

Controlled release of enrofloxacin by vanillin-crosslinked chitosan-polyvinyl alcohol blends

CITATION DATA: Materials Science and Engineering C, VOL: 126, https://doi.org/10.1016/j.msec.2021.112125, PUBLICATION YEAR: 2021

Influence of rubber composition on mechanical properties

CITATION DATA: Manufacturing Technology, VOL: 21, ISS: 2, https://doi.org/10.21062/mft.2021.021, PUBLICATION YEAR: 2021

Efficient method for characterizing the service lifetime of rubber seals

CITATION DATA: Kgk-Kautschuk Gummi Kunststoffe, VOL: 73, ISS: 10, PUBLICATION YEAR: 2020

Facilitating high-temperature curing of natural rubber with a conventional accelerated-sulfur system using a synergistic combination of bismaleimides

CITATION DATA: Express Polymer Letters, VOL: 15, ISS: 1, https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2021.3, PUBLICATION YEAR: 2020

Kontakty

Vedoucí skupiny: doc. Ing. Radek Stoček

Vědecký tým


doc. Ing. Radek Stoček

+420 57 603 8010 A420
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Ondřej Kratina, Ph.D.

+420 57 603 1723 A210
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Marek Pöschl, Ph.D.

+420 57 603 1737 A228
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Jaroslav Maloch, CSc.

+420 57 603 1724 A211
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Martin Stěnička, Ph.D.

+420 57 603 1726
+420 734 787 743
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. A213
research

Ing. Petr Zádrapa, Ph.D.

+420 57 603 1747  A325
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Evghenii Harea, Ph.D.

+420 57 603 1747 A325
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Sanjoy Datta, Ph.D.

+420 57 603 1724 A211
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Doktorandi


Ing. Aleš Machů

+420 57 603 1737 A228
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo