Výzkumný směr

Gumárenské technologie

Předmětem odborného zájmu skupiny je komplexní studium zpracování, výroby a charakterizace pryže pro celkové porozumění vlivu jednotlivých faktorů, jako jsou složení směsi a zpracovatelské podmínky, nebo vnější degradační činitelé na výsledné vlastnosti produktu. V Centru je možné připravit zkušební vzorky směsí na kalandrovací lince, víceválci i vnitřním hnětiči. Po kompletní reologické charakterizaci je z připravených směsí možné vyrobit zkušební tělesa různých tvarů tak, jako pryžové produkty a to procesem lisování. K dispozici je i koextruzní gumárenská linka pro přípravu profilů ze silikonových a jiných kaučukových směsí s vulkanizační komorou, odtahovacím a sekacím zařízením a on-line měřením geometrie vytlačovaného profilu.

Specialitou skupiny je hluboká odborná způsobilost v oblasti teoretického i experimentálně-analytického popisu mechanismů a vzájemných strukturních souvislostí lomového chování pryže v závislosti na působení degradačních mechanických a fyzikálních vlivů. Pro charakterizaci materiálů jsou kromě běžných mechanických a termických metod dostupné testy na vulkametru, unikátním Tear and Fatigue Analyzeru charakterizující odolnost pryže vůči šíření trhliny při cyklickém únavovém zatěžovái, zařízení Chip&Cut stanovující dynamický oděr pryže určené pro pneumatiky používané v těžkém terénu, dále pak Intrinsic strength Analyzer, který jako jediné zařízení stanovuje energii potřebnou pro vznik trhliny. Nedílnou součástí základního i aplikovaného výzkumu je charakterizace termických procesů v mechanicky zatěžovaných pryžových komponentech vysokorychlostní termo-kamerou.  Skupina se dále zaměřuje na vývoj nových testovacích metod pryže pro vlastnosti, které doposud nebylo možno stanovit jako je například in-situ monitoring vývoje hřetí uvnitř cycklicky zatěžovaného pryžového tělesa, kdy pro tuto analýzu bylo vyvinuto unikátní testovací zařízení.  

Garant výzkumného směru: doc. Ing. Radek Stoček


Řešené projekty

IGA/CPS/2020/007 - Vliv čepele na hodnotu minimální energie potřebné pro růst trhliny v pryži

Ukončené projekty

8E15B007 - Projekt mobilit na téma „Experimentální vývoj mechanického chování pryže při působení cyklického únavového zatěžování a chemicko-termomechanického stárnutí " v rámci programu MŠMT - mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic, 2016-2017

 

Aktuální výstupy

Future trends in predicting the complex fracture behaviour of rubber materials

Citation data: Continuum Mechanics and Thermodynamics. DOI 10.1007/s00161-020-00887-z. Publication year: 2020

Electrical conductivity degradation of fatigued carbon black reinforced natural rubber composites: Effects of carbon nanotubes and strain amplitudes

Citation data: Express Polymer Letters, Vol: 13, Issue: 12, Pages: 1116-1124. DOI 10.3144/expresspolymlett.2019.96. Publication year: 2019

An advanced method for calculation of infrared parameter to quantitatively identify rubber grade in a multi-component rubber blend

Citation data: Polymer Testing, Vol: 73, Pages: 308-315. DOI: 10.1016/j.polymertesting.2018.11.046. Publication year: 2019

Characterisation of cut and chip behaviour for NR, SBR and BR compounds with an instrumented laboratory device

Citation data: Plastics, Rubber and Composites, Vol: 48, issue: 1, Pages: 14-23. DOI: 10.1080/14658011.2018.1468161. Publication year: 2019

Smart numerical method for calculation of simple general infrared parameter identifying binary rubber blends

Citation data: Polymer Testing, ISSN: 0142-9418, Vol: 57, Page: 192-202 Publication Year: 2017

Characterisation of ground tyre rubber by using combination of FT-IR numerical parameter and DTG analysis to determine the composition of ternary rubber blend

Citation data: Polymer Testing, ISSN: 0142-9418, Vol: 59, Page: 308-315 Publication Year: 2017

Kontakty

Vedoucí skupiny: Dr. Ing. Radek Stoček

Vědecký tým


doc. Ing. Radek Stoček

+420 57 603 8010 A420
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Ondřej Kratina, Ph.D.

+420 57 603 1723 A210
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Shibulal Gopi Sathi, Ph.D.

+420 57 603 1762 A324
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Jaroslav Maloch, CSc.

+420 57 603 1724 A211
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Martin Stěnička, Ph.D.

+420 57 603 1726
+420 734 787 743
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. A213
research

Ing. Petr Zádrapa, Ph.D.

+420 57 603 1747  A325
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Evghenii Harea, Ph.D.

+420 57 603 1747 A325
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sanjoy Datta, Ph.D.

+420 57 603 1724 A211
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Doktorandi


Ing. Marek Pöschl

+420 57 603 1737 A228
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Aleš Machů

+420 57 603 1737 A228
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo