Výzkumný směr

Nanomateriály a pokročilé technologie

Oblast výzkumu a vývoje nanomateriálů a pokročilých technologií zahrnuje přípravu strukturně i funkčně hierarchicky organizovaných hybridních funkčních materiálů a struktur, které jsou energeticky efektivní, k čemuž jsou využívány jevy vznikající až na úrovni nanometrů. Aplikace jsou v plastikářství, elektronice, senzorice, (foto)katalýze, medicíně, hygieně a jinde.

Výzkumné aktivity vyžadují multidisciplinární přístup a zahrnují: porozumění fyzikálním a chemickým jevům na molekulární úrovni; chemickou syntézou materiálů (nanočástice polovodičů, kovů, CND, hybridní) nebo jejich modifikaci (CNT, grafen/grafen oxid, polymery); detailní charakterizací struktury, morfologie a vlastností; technologii a přípravu vzorků, tj. funkčních materiálů nebo výrobou jednoduchých zařízení, jako jsou prášky, tenké vrstvy, povlaky, diody, senzory, katalytické jednotky apod. s charakterizací jejich funkčnosti; integraci procesu, materiálu nebo zařízení do funkčního vzorku. S průmyslovými partnery pak pracujeme na vývoji řešení s vyššími stupni technologické zralosti.

Výzkumná skupina zajišťuje pro Centrum polymerních systémů i pro spolupráci s praxí také chod a odborný rozvoj spektroskopických a mikroskopických materiálově charakterizačních laboratoří.

 

 

advanced magnetic horizontal light1

function graphene horizontal dark updated

 


Řešené projekty

FV40377 - "Výzkum a vývoj nosičů z biokompatibilního materiálu pro řízené uvolňování a transport léčiv do rohovky", 2019-2022

FW01010620 - "Výzkum a vývoj materiálů a technologie malosériové výroby konstrukčních a těsnících prvků" (spolupráce UTB a G 3 s.r.o.), 2020-2023

GA19-23513S - "Nové elektroluminiscenční materiály: Borohydridové klastry v tenkých polymerních vrstvách v elektrickém poli", 2019-2021

GA19-23647S - "Výzkum korelace mezi distribucí kationů, velikostí částic a fyzikálních vlastností inteligentních spinel-feritových nanomateriálů", 2019-2021

LTT20010 - "Povrchově funkcionalizovaná skla: koncept heterostrukturovaných nanočástic inspirovaných umělou fotosyntézou", 2020-2024

TP01010006 - "Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně II", 2020-2022

  • podprojekt "Inovovaná konstrukce mikro-chrániček svazků optických kabelů", 2020-2021

IGA/CPS/2020/003 - "Příprava a charakterizace nanočástic pro pokročilé aplikace"

IGA/CPS/2020/006 - "Vliv modifikace disperzních částic na užitné vlastnosti magnetoreologických systémů"

IGA/CPS/2020/008 - "Vliv nanostrukturovaných karbonizovaných substrátů na užitné vlastnosti ohebných tlakových senzorů"

Ukončené projekty

7AMB16AT033 - "Vlákny vyztužené polymery s integrovanou sítí z uhlíkových nanotrubic", 2016-2017

FR-TI3/424 - "Elektroluminiscenční folie pro bezpečnostní interiérové osvětlení", 2011-2014

GP14-32114P - "Modifikace magnetického plniva a studium jeho využití v magnetoreologických systémech", 2014-2016

GA16-05961S - "Pokročilé nosiče platinových léčiv", 2016-2018

GA17-24730S - "Nové magnetoreologické elastomery na bázi modifikovaných magnetických plniv", 2017-2019

TA01011211 - "Výzkum a vývoj funkčních vlastností prostředků pasivní ochrany pasažérů automobilů použitím inovativních polymerních materiálů a výrobních technologií", 2011-2015

TH01011438 - "Vývoj polyurethanových matric pro výrobu kompozitů - PURKOMP", 2015-2017

TG03010052 - "Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně", 2016-2018

  • podprojekt "Senzor pro detekci amoniaku na bázi PANI", 2017-2019

Evropský fond pro regionální rozvoj - OP PIK

min prum a obch

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004549 - "Nehořlavé systémy dle EN45545 pro výrobu kompozitů" (spolupráce s 5M s.r.o.), 2015-2020

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005090 - "Stenopeický otvor pro korekci presbyopie" (spolupráce s GEMINI oční klinika, a.s.), 2015-2019

Aktuální výstupy

Lightweight NiFe2O4 -Reduced Graphene Oxide-Elastomer Nanocomposite flexible sheet for electromagnetic interference shielding application

Citation data: Composites Part B: Engineering, ISSN: 1359-8368, Vol: 166, Page: 95-111 Publication Year: 2019

Sonochemical synthesis of Gd3+ doped CoFe2O4 spinel ferrite nanoparticles and its physical properties

Citation data: Ultrasonics sonochemistry, ISSN: 1873-2828, Vol: 40, Issue: Pt A, Page: 773-783 Publication Year: 2018

Colloidal cobalt-doped ZnO nanoparticles by microwave-assisted synthesis and their utilization in thin composite layers with MEH-PPV as an electroluminescent material for polymer light emitting diodes

Citation Data: Organic Electronics, ISSN: 1566-1199, Vol: 59, Page: 337-348 Publication Year: 2018

Structural, magnetic, elastic, dielectric and electrical properties of hot-press sintered Co1−xZn x Fe2O4 (x = 0.0, 0.5) spinel ferrite nanoparticles

Citation Data: Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ISSN: 0304-8853, Vol: 447, Page: 48-57 Publication Year: 2018

Water-Based Indium Tin Oxide Nanoparticle Ink for Printed Toluene Vapours Sensor Operating at Room Temperature

Citation Data: Sensors (Basel, Switzerland), ISSN: 1424-8220, Vol: 18, Issue: 10, Article No: 3246 Publication Year: 2018

Structural, magnetic, dielectric, and electrical properties of NiFe 2 O 4 spinel ferrite nanoparticles prepared by honey-mediated sol-gel combustion

Citation data: Journal of Physics and Chemistry of Solids, ISSN: 0022-3697, Vol: 107, Page: 150-161 Publication Year: 2017

Structural, magnetic, optical, dielectric, electrical and modulus spectroscopic characteristics of ZnFe 2 O 4 spinel ferrite nanoparticles synthesized via honey-mediated sol-gel combustion method

Citation data: Journal of Physics and Chemistry of Solids, ISSN: 0022-3697, Vol: 110, Page: 87-99 Publication Year: 2017

Influence of La3+ on structural, magnetic, dielectric, electrical and modulus spectroscopic characteristics of single phase CoFe2−xLaxO4 nanoparticles

Citation data: Journal of Materials Science: Materials in Electronics, ISSN: 0957-4522, Vol: 28, Issue: 12, Page: 9139-9154 Publication Year: 2017

Structural, dielectric, electrical and magnetic properties of CuFe2O4 nanoparticles synthesized by honey mediated sol–gel combustion method and annealing effect

Citation data: Journal of Materials Science: Materials in Electronics, ISSN: 0957-4522, Vol: 28, Issue: 8, Page: 6245-6261 Publication Year: 2017

Stability and aging of solubilized dialdehyde cellulose

Citation data: Cellulose, ISSN: 0969-0239, Vol: 24, Issue: 7, Page: 2753-2766 Publication Year: 2017

Poly(vinyl alcohol): formulation of a polymer ink for the patterning of substrates with a drop-on-demand inkjet printer

Citation data: Materiali in tehnologije, ISSN: 1580-2949, Vol: 51, Issue: 1, Page: 41-48 Publication Year: 2017

The effect of temperature gradient on the variation of surface topography and reflectivity of anisotropically etched silicon wafers

Citation data: Sensors and Actuators A: Physical, ISSN: 0924-4247, Vol: 262, Page: 1-9 Publication Year: 2017

Kontakty

Garant výzkumného směru: doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

Vědecký tým


doc. Ing. et doc. Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

+420 57 603 8049 A418
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Pavel Urbánek, Ph.D.

+420 57 603 1110 A315
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Martin Cvek, Ph.D.

+420 57 603 8081 A320
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Robert Olejník, Ph.D.

+420 57 603 1746 U11/308
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Jiří Matyáš, Ph.D.

+420 57 603 1746 U11/308
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Barbora Hanulíková, Ph.D.

+420 57 603 1743 A317
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Mgr. David Škoda, Ph.D.

+420 57 603 1725 A212
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Mgr. Jan Vícha, Ph.D.

+420 57 603 1728 A216
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Raghvendra Singh Yadav Dr.

+420 57 603 1725 A212
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Milan Masař, Ph.D.

+420 57 603 8128 A223
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Lukáš Münster, Ph.D.

+420 57 603 1729 A217
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Jakub Ševčík, Ph.D.

+420 57 603 8128 A223
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Pavol Šuly, Ph.D.

+420 57 603 1743 A317
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Jan Antoš, Ph.D.

+420 57 603 8081 A320
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Tereza Čapková Ph.D.

+420 57 603 1727 A214
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.

+420 57 603 1350 A322
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Robert Moučka, Ph.D.

+420 57 603 8112 A312
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Michal Machovský, Ph.D.

+420 57 603 1110 A315
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Mgr. Michal Urbánek, Ph.D.

+420 57 603 1726 A213
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doktorandi


Thaiskang Jamatia

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

David John Dmonte

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hassan Ali, MSc

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ali Can Güler, MSc.

+420 57 603 1373 A228
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo