Výzkumný směr

Nanomateriály a pokročilé technologie

Oblast výzkumu a vývoje nanomateriálů a pokročilých technologií zahrnuje přípravu strukturně i funkčně hierarchicky organizovaných hybridních funkčních materiálů a struktur, které jsou energeticky efektivní, k čemuž jsou využívány jevy vznikající až na úrovni nanometrů. Aplikace jsou v plastikářství, elektronice, senzorice, (foto)katalýze, medicíně, hygieně a jinde.

Výzkumné aktivity vyžadují multidisciplinární přístup a zahrnují: porozumění fyzikálním a chemickým jevům na molekulární úrovni; chemickou syntézou materiálů (nanočástice polovodičů, kovů, CND, hybridní) nebo jejich modifikaci (CNT, grafen/grafen oxid, polymery); detailní charakterizací struktury, morfologie a vlastností; technologii a přípravu vzorků, tj. funkčních materiálů nebo výrobou jednoduchých zařízení, jako jsou prášky, tenké vrstvy, povlaky, diody, senzory, katalytické jednotky apod. s charakterizací jejich funkčnosti; integraci procesu, materiálu nebo zařízení do funkčního vzorku. S průmyslovými partnery pak pracujeme na vývoji řešení s vyššími stupni technologické zralosti.

Výzkumná skupina zajišťuje pro Centrum polymerních systémů i pro spolupráci s praxí také chod a odborný rozvoj spektroskopických a mikroskopických materiálově charakterizačních laboratoří.

 

 

advanced magnetic horizontal light1

function graphene horizontal dark updated

 


Řešené projekty

FV40377 - "Výzkum a vývoj nosičů z biokompatibilního materiálu pro řízené uvolňování a transport léčiv do rohovky", 2019-2022

FW01010620 - "Výzkum a vývoj materiálů a technologie malosériové výroby konstrukčních a těsnících prvků" (spolupráce UTB a G 3 s.r.o.), 2020-2023

GA19-23513S - "Nové elektroluminiscenční materiály: Borohydridové klastry v tenkých polymerních vrstvách v elektrickém poli", 2019-2021

GA19-23647S - "Výzkum korelace mezi distribucí kationů, velikostí částic a fyzikálních vlastností inteligentních spinel-feritových nanomateriálů", 2019-2021

LTT20010 - "Povrchově funkcionalizovaná skla: koncept heterostrukturovaných nanočástic inspirovaných umělou fotosyntézou", 2020-2024

TP01010006 - "Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně II", 2020-2022

  • podprojekt "Inovovaná konstrukce mikro-chrániček svazků optických kabelů", 2020-2021

IGA/CPS/2020/003 - "Příprava a charakterizace nanočástic pro pokročilé aplikace"

IGA/CPS/2020/006 - "Vliv modifikace disperzních částic na užitné vlastnosti magnetoreologických systémů"

IGA/CPS/2020/008 - "Vliv nanostrukturovaných karbonizovaných substrátů na užitné vlastnosti ohebných tlakových senzorů"

Ukončené projekty

7AMB16AT033 - "Vlákny vyztužené polymery s integrovanou sítí z uhlíkových nanotrubic", 2016-2017

FR-TI3/424 - "Elektroluminiscenční folie pro bezpečnostní interiérové osvětlení", 2011-2014

GP14-32114P - "Modifikace magnetického plniva a studium jeho využití v magnetoreologických systémech", 2014-2016

GA16-05961S - "Pokročilé nosiče platinových léčiv", 2016-2018

GA17-24730S - "Nové magnetoreologické elastomery na bázi modifikovaných magnetických plniv", 2017-2019

TA01011211 - "Výzkum a vývoj funkčních vlastností prostředků pasivní ochrany pasažérů automobilů použitím inovativních polymerních materiálů a výrobních technologií", 2011-2015

TH01011438 - "Vývoj polyurethanových matric pro výrobu kompozitů - PURKOMP", 2015-2017

TG03010052 - "Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně", 2016-2018

  • podprojekt "Senzor pro detekci amoniaku na bázi PANI", 2017-2019

Evropský fond pro regionální rozvoj - OP PIK

min prum a obch

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004549 - "Nehořlavé systémy dle EN45545 pro výrobu kompozitů" (spolupráce s 5M s.r.o.), 2015-2020

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005090 - "Stenopeický otvor pro korekci presbyopie" (spolupráce s GEMINI oční klinika, a.s.), 2015-2019

Aktuální výstupy

Microstrip resonant sensor for differentiation of components in vapor mixtures

CITATION DATA: Sensors (Switzerland), VOL: 21, ISS: 1, https://doi.org/10.3390/s21010298, PUBLICATION YEAR: 2021

Oxidized polysaccharides for anticancer-drug delivery: What is the role of structure?

CITATION DATA: Carbohydrate Polymers, VOL: 257, https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.117562, PUBLICATION YEAR: 2021

Excellent, lightweight and flexible electromagnetic interference shielding nanocomposites based on polypropylene with MnFe2O4 spinel ferrite nanoparticles and reduced graphene oxide

CITATION DATA: Nanomaterials, VOL: 10, ISS: 12, https://doi.org/10.3390/nano10122481, PUBLICATION YEAR: 2020

Impact of ionic liquids on the processing and photo-actuation behavior of SBR composites containing graphene nanoplatelets

CITATION DATA: Sensors and Actuators, B: Chemical, VOL: 329, https://doi.org/10.1016/j.snb.2020.129195, PUBLICATION YEAR: 2020

Electrochemical performance of composites made of rGO with Zn-MOF and PANI as electrodes for supercapacitors

CITATION DATA: Electrochimica Acta, VOL: 367, https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.137563, PUBLICATION YEAR: 2021

One-dimensional nanostructures of polypyrrole for shielding of electromagnetic interference in the microwave region

CITATION DATA: International Journal of Molecular Sciences, VOL: 21, ISS: 22, https://doi.org/10.3390/ijms21228814, PUBLICATION YEAR: 2020

Vibration sensing systems based on poly(Vinylidene fluoride) and microwave-assisted synthesized zno star-like particles with controllable structural and physical properties

CITATION DATA: Nanomaterials, VOL: 10, ISS: 12, https://doi.org/10.3390/nano10122345, PUBLICATION YEAR: 2020

Polyurethane-carbon nanotubes composite dual band antenna for wearable applications

CITATION DATA: Polymers, VOL: 12, ISS: 11, https://doi.org/10.3390/polym12112759, PUBLICATION YEAR: 2020

Kontakty

Garant výzkumného směru: doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

Vědecký tým


doc. Ing. et doc. Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

+420 57 603 8049 A418
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Pavel Urbánek, Ph.D.

+420 57 603 1110 A315
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Martin Cvek, Ph.D.

+420 57 603 8081 A320
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Robert Olejník, Ph.D.

+420 57 603 1746 U11/308
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Jiří Matyáš, Ph.D.

+420 57 603 1746 U11/308
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Barbora Hanulíková, Ph.D.

+420 57 603 1743 A317
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Mgr. David Škoda, Ph.D.

+420 57 603 1725 A212
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Mgr. Jan Vícha, Ph.D.

+420 57 603 1728 A216
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Raghvendra Singh Yadav Dr.

+420 57 603 1725 A212
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Milan Masař, Ph.D.

+420 57 603 8128 A223
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Lukáš Münster, Ph.D.

+420 57 603 1729 A217
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Jakub Ševčík, Ph.D.

+420 57 603 8128 A223
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Pavol Šuly, Ph.D.

+420 57 603 1743 A317
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Jan Antoš, Ph.D.

+420 57 603 8081 A320
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Tereza Čapková Ph.D.

+420 57 603 1727 A214
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Thaiskang Jamatia, Ph.D.

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.

+420 57 603 1350 A322
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Robert Moučka, Ph.D.

+420 57 603 8112 A312
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Michal Machovský, Ph.D.

+420 57 603 1110 A315
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Mgr. Michal Urbánek, Ph.D.

+420 57 603 1726 A213
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doktorandi


Ing. Erika Kutálková

+420 57 603 1721 A207
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Alena Ronzová

+420 57 603 1721 A207
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

David John Dmonte

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hassan Ali, MSc

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ali Can Güler, MSc.

+420 57 603 1373 A228
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anju

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo