Výzkumná skupina

Multifunkční nanomateriály

Skupina se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum hybridních kompozitů zahrnujících například kombinace kovu, oxidu a polymeru, připravovaných jako strukturně i funkčně hierarchicky organizovaný systém s  důrazem na efekty způsobené měřítkem na úrovni nano a mikrometrů. Laterálního rozlišení se dosahuje metodami materiálového tisku. Vyvíjíme nové materiály se zajímavými vlastnostmi, které se mohou uplatnit v plastikářství, elektronice, katalýze, medicíně, hygieně a jinde.

Práce začíná (I) porozuměním fyzikálním a chemickým jevům na molekulární úrovni s pomocí teoretických výpočtů, pokračuje (II) chemickou syntézou materiálů a jejich modifikací, která je následována (III) charakterizací struktury, morfologie a vlastností, aby byla dokončena (IV) přípravou vzorků funkčních materiálů a/nebo výrobou jednoduchých zařízení, jako jsou LED, senzory, katalytické jednotky apod. a završena (V) charakterizací jejich funkčnosti.

 

advanced magnetic horizontal light1

function graphene horizontal dark updated

 


Řešené projekty

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005090 - "Stenopeický otvor pro korekci presbyopie", 2016-2019min prum a obch

FV40377 - "Výzkum a vývoj nosičů z biokompatibilního materiálu pro řízené uvolňování a transport léčiv do rohovky", 2019-2022

GA19-23513S - "Nové elektroluminiscenční materiály: Borohydridové klastry v tenkých polymerních vrstvách v elektrickém poli", 2019-2021

GA19-23647S - "Výzkum korelace mezi distribucí kationů, velikostí částic a fyzikálních vlastností inteligentních spinel-feritových nanomateriálů", 2019-2021

GA16-05961S - "Pokročilé nosiče platinových léčiv", 2016-2018

IGA/CPS/2018/007 - "Vývoj a studium vodivých nanokompozitních systémů aplikovatelných v polymerní elektronice", 2018

Aktuální výstupy

Lightweight NiFe2O4 -Reduced Graphene Oxide-Elastomer Nanocomposite flexible sheet for electromagnetic interference shielding application

Citation data: Composites Part B: Engineering, ISSN: 1359-8368, Vol: 166, Page: 95-111 Publication Year: 2019

Sonochemical synthesis of Gd3+ doped CoFe2O4 spinel ferrite nanoparticles and its physical properties

Citation data: Ultrasonics sonochemistry, ISSN: 1873-2828, Vol: 40, Issue: Pt A, Page: 773-783 Publication Year: 2018

Colloidal cobalt-doped ZnO nanoparticles by microwave-assisted synthesis and their utilization in thin composite layers with MEH-PPV as an electroluminescent material for polymer light emitting diodes

Citation Data: Organic Electronics, ISSN: 1566-1199, Vol: 59, Page: 337-348 Publication Year: 2018

Structural, magnetic, elastic, dielectric and electrical properties of hot-press sintered Co1−xZn x Fe2O4 (x = 0.0, 0.5) spinel ferrite nanoparticles

Citation Data: Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ISSN: 0304-8853, Vol: 447, Page: 48-57 Publication Year: 2018

Water-Based Indium Tin Oxide Nanoparticle Ink for Printed Toluene Vapours Sensor Operating at Room Temperature

Citation Data: Sensors (Basel, Switzerland), ISSN: 1424-8220, Vol: 18, Issue: 10, Article No: 3246 Publication Year: 2018

Structural, magnetic, dielectric, and electrical properties of NiFe 2 O 4 spinel ferrite nanoparticles prepared by honey-mediated sol-gel combustion

Citation data: Journal of Physics and Chemistry of Solids, ISSN: 0022-3697, Vol: 107, Page: 150-161 Publication Year: 2017

Structural, magnetic, optical, dielectric, electrical and modulus spectroscopic characteristics of ZnFe 2 O 4 spinel ferrite nanoparticles synthesized via honey-mediated sol-gel combustion method

Citation data: Journal of Physics and Chemistry of Solids, ISSN: 0022-3697, Vol: 110, Page: 87-99 Publication Year: 2017

Influence of La3+ on structural, magnetic, dielectric, electrical and modulus spectroscopic characteristics of single phase CoFe2−xLaxO4 nanoparticles

Citation data: Journal of Materials Science: Materials in Electronics, ISSN: 0957-4522, Vol: 28, Issue: 12, Page: 9139-9154 Publication Year: 2017

Structural, dielectric, electrical and magnetic properties of CuFe2O4 nanoparticles synthesized by honey mediated sol–gel combustion method and annealing effect

Citation data: Journal of Materials Science: Materials in Electronics, ISSN: 0957-4522, Vol: 28, Issue: 8, Page: 6245-6261 Publication Year: 2017

Stability and aging of solubilized dialdehyde cellulose

Citation data: Cellulose, ISSN: 0969-0239, Vol: 24, Issue: 7, Page: 2753-2766 Publication Year: 2017

Poly(vinyl alcohol): formulation of a polymer ink for the patterning of substrates with a drop-on-demand inkjet printer

Citation data: Materiali in tehnologije, ISSN: 1580-2949, Vol: 51, Issue: 1, Page: 41-48 Publication Year: 2017

The effect of temperature gradient on the variation of surface topography and reflectivity of anisotropically etched silicon wafers

Citation data: Sensors and Actuators A: Physical, ISSN: 0924-4247, Vol: 262, Page: 1-9 Publication Year: 2017

Kontakty

Vedoucí skupiny: doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

Vědecký tým


doc. Ing. et doc. Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

+420 57 603 8049 A418
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Pavel Urbánek, Ph.D.

+420 57 603 1110 A315
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Martin Cvek, Ph.D.

+420 57 603 8081 A320
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Robert Olejník, Ph.D.

+420 57 603 1746 U11/308
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Jiří Matyáš, Ph.D.

+420 57 603 1746 U11/308
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Barbora Hanulíková, Ph.D.

+420 57 603 1743 A317
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Mgr. David Škoda, Ph.D.

+420 57 603 1725 A212
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Mgr. Jan Vícha, Ph.D.

+420 57 603 1728 A216
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Raghvendra Singh Yadav Dr.

+420 57 603 1725 A212
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Milan Masař, Ph.D.

+420 57 603 8128 A223
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Lukáš Münster, Ph.D.

+420 57 603 1729 A217
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Jakub Ševčík, Ph.D.

+420 57 603 8128 A223
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Pavol Šuly, Ph.D.

+420 57 603 1743 A317
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Jan Antoš, Ph.D.

+420 57 603 8081 A320
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Tereza Čapková Ph.D.

+420 57 603 1727 A214
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.

+420 57 603 1350 A322
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Robert Moučka, Ph.D.

+420 57 603 8112 A312
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Michal Machovský, Ph.D.

+420 57 603 1110 A315
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Mgr. Michal Urbánek, Ph.D.

+420 57 603 1726 A213
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doktorandi


Thaiskang Jamatia

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

David John Dmonte

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hassan Ali, MSc

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ali Can Güler, MSc.

+420 57 603 8128 A307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo