Výzkumné směry

Zpracovatelství polymerů

Aktuální vývoj v oblasti zpracovatelství polymerních materiálů sleduje mimo materiálového vývoje nových plastů pro stávající aplikace, také využití stávajících materiálů pro zcela nové aplikace či nyní stále častější potřebu definice využití recyklovaných (odpadních) materiálů pro výrobu stávajících či nových produktů. S ohledem na tuto skutečnost je pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti efektivního postupu inovačních aktivit v této oblasti nejen vhodné zohlednit všechny tyto aspekty při výrobní praxi, ale v souladu s moderními výrobními postupy je účelné využít dostupné softwarové nástroje jak pro návrh optimalizace technologických podmínek, tak i design zpracovatelských nástrojů.

Předmět výzkumných a vývojových aktivit skupiny Zpracovatelství polymerů je zaměřen na vybrané segmenty moderních zpracovatelských technologií. Jedná se zejména o přípravu vláken, netkaných textilií, polymerních pěn a keramikou a kovem vysoce plněných komponentů s jejich následnou sintrací, dále pak zpracování termosetických materiálů a materiálů se sníženou hořlavostí, vstřikování více komponentních výrobků a konečně pokročilý 3D tisk hierarchicky strukturovaných materiálů. Přes skutečnost, že se tyto zpracovatelské postupy celkem výrazně liší ve svých technologických požadavcích, nezpochybnitelným společným jmenovatelem je zde důležitost znalosti reologického chování zpracovávaných makromolekulárních systémů, která je řídícím parametrem při nastavení a optimalizaci všech technologických postupů výroby.

V rámci výzkumných a vývojových aktivit jsou sledovány vztahy mezi materiálovými vlastnostmi vstupů (termické, reologické, mechanické a další vlastnosti), zpracovatelskými podmínkami využitých technologií (teplota, tlak, rychlost proudění, ..) a dosaženými parametry výsledných produktů (adheze, mechanické, optické, bariérové vlastnosti, hořlavostní charakteristiky, atd.). Pro účely dosažení optimalizace zpracovatelských procesů je využívána znalost tokových a viskoelastických vlastností použitých materiálů (využívány jsou moderní rotační, oscilační a vysokotlaké kapilární reometry), znalost vlivu zvolených technologických podmínek na finální charakteristiky připravených zkušebních a funkčních vzorků a jejich vzájemné souvislosti.

V oblasti zpracovatelství polymerních materiálů skupina nabízí komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů i problémů, které přináší průmyslová praxe. Možné je připravit zkušební produkty, testovací vzorky, polotovary a další výrobky na zařízeních laboratorní a poloprovozní velikosti. Expertní znalosti pracovníků i vybavení pokrývá oblasti kontinuálních a diskontinuálních procesů jako je kompaundace pomocí dvoušneků, vyfukování a vytlačování 5-vrstvých folií, více komponentní zvlákňování a přípravu netkaných textilií, vyfukování dutých produktů, tepelné tvarování, vytlačování plastových a elastomerních profilů, 1K a 2K vstřikování, vstřikování vysoce plněných systémů včetně systémů plněných abrazivními plnivy (PIM - Powder Injection Molding), debinding a sintrování ve speciálních pecích s řízenou atmosférou, 3D tisk.

Garant výzkumného směru: doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.


Řešené projekty

GA19-17457S - "Výroba a analýza flexibilních piezoelektrických vrstev pro chytré strojírenství" - 2019-2021

TH04020466 - Projekt Epsilon "REAKTIN - Dlouhovláknové kompozity pro sériovou výrobu" (spolupráce UTB a 5M s.r.o.) - 2019-2022

LTAB19019 - "Příprava nano- a mikro-strukturovaných materiálů pomocí samo-organizovaných proteinových fibrilárních systémů" (spolupráce s University of Bayreuth) - 2019-2021

Ukončené projekty

TE01020216 - "Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů" - 2012-2019

FV20088 - "Vývoj nových receptur za účelem modifikace asfaltových směsí při využití recyklátu polyvinylbutyralu" - 2017-2019

GJ16-20361Y - "Inteligetní systémy na bázi modifikovaných částic grafen oxidu", 2016-2018

Aktuální výstupy

Surface-initiated mechano-ATRP as a convenient tool for tuning of bidisperse magnetorheological suspensions toward extreme kinetic stability

CITATION DATA: Polymer Chemistry, https://doi.org/10.1039/d1py00930c, PUBLICATION YEAR: 2021

Dependence of viscosity and diffusion on β-cyclodextrin and chloroquine diphosphate interactions

CITATION DATA: Processes, VOL: 9, ISS: 8, https://doi.org/10.3390/pr9081433, PUBLICATION YEAR: 2021

Localization of poly(glycidyl methacrylate) grafted on reduced graphene oxide in poly(lactic acid)/poly(trimethylene terephthalate) blends for composites with enhanced electrical and thermal conductivities

CITATION DATA: ACS Applied Nano Materials, VOL: 4, ISS: 8, https://doi.org/10.1021/acsanm.1c01843, PUBLICATION YEAR: 2021

Reduced percolation threshold of conductive adhesive through nonuniform filler localization: Monte Carlo simulation and experimental study

CITATION DATA: Composites Science and Technology, VOL: 214, https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2021.108964, PUBLICATION YEAR: 2021

Nicotinamide-based supergelator self-assembling via asymmetric hydrogen bonding NH⋯OC and H⋯Br− pattern for reusable, moldable and self-healable nontoxic fuel gels

CITATION DATA: Journal of Colloid and Interface Science, VOL: 603, https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.06.071, PUBLICATION YEAR: 2021

Nonlinear oscillatory shear tests of pressure-sensitive adhesives (PSAs) designed for transdermal therapeutic systems (TTS)

CITATION DATA: Rheologica Acta, https://doi.org/10.1007/s00397-021-01280-6, PUBLICATION YEAR: 2021

Host-guest paracetamol/cyclodextrin complex formation evaluated from coupled diffusion measurements

CITATION DATA: Journal of Chemical Thermodynamics, VOL: 161, https://doi.org/10.1016/j.jct.2021.106551, PUBLICATION YEAR: 2021

Foamed phase change materials based on recycled polyethylene/paraffin wax blends

CITATION DATA: Polymers, VOL: 13, ISS: 12, https://doi.org/10.3390/polym13121987, PUBLICATION YEAR: 2021

Comparative study of pvdf sheets and their sensitivity to mechanical vibrations: The role of dimensions, molecular weight, stretching and poling

CITATION DATA: Nanomaterials, VOL: 11, ISS: 7, https://doi.org/10.3390/nano11071637, PUBLICATION YEAR: 2021

Gelatine-coated carbonyl iron particles and their utilization in magnetorheological suspensions

CITATION DATA: Materials, VOL: 14, ISS: 10, https://doi.org/10.3390/ma14102503, PUBLICATION YEAR: 2021

The influence of synthesis conditions on the electrorheological performance of iron(II) oxalate rod-like particles

CITATION DATA: Journal of Industrial and Engineering Chemistry, VOL: 100, https://doi.org/10.1016/j.jiec.2021.05.011, PUBLICATION YEAR: 2021

Coupled mutual diffusion in aqueous paracetamol + sodium hydroxide solutions

CITATION DATA: Journal of Molecular Liquids, VOL: 334, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.116216, PUBLICATION YEAR: 2021

Kontakty

Garant výzkumného směru: doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

Výzkumný tým


prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.

+420 57 603 5166 A316
+420 606 777 288
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

+420 57 603 8012 A416
+420 724 434 581
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 research

prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.

+420 57 603 5114
+420 724 646 741
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. Antonín Minařík, Ph.D.

+420 57 603 1732 A222
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Erika Kutálková, Ph.D.

+420 57 603 1730 A218
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Lukáš Maňas, Ph.D.

+420 57 603 1737 A228
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Daniel Sanétrník, Ph.D.

+420 57 603 1726 A226
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Tomáš Plachý, Ph.D.

+420 57 603 1730 A218
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Pavlína Holčapková, Ph.D.

+420 57 603 8028 A215
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Roman Kolařík, Ph.D.

+420 57 603 8028 A215
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Markéta Ilčíková, Ph.D.

+420 57 603 5103 A216
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Lenka Musilová, Ph.D.

+420 57 603 1732 A222
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Petr Smolka, Ph.D.

+420 57 603 1732 A222
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. Ing. Aleš Mráček, Ph.D.

+420 57 603 1730 A218
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Josef Osička, Ph.D.

+420 57 603 1728 A216
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Miroslav Mrlík, Ph.D.

+420 57 603 8027 A314
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Doktorandi


Ing. Věra Klofáčová

+420 57 603 1721 A207
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Danila Gorgol

+420 57 603 1721 A207
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo