Plastko 2018

Univerzitní institut Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Plastikářský klastr z.s. Vás srdečně zvou na další ročník odborné konference Plastko 2018.

Cílem konference je prezentace výsledků výzkumu a vývoje, výstupů inovačních projektů a zhodnocení trendů v oblasti polymerní chemie, plastikářského průmyslu a dalších souvisejících aspektů jako jsou inovace a možnosti jejich financování.

Overlay

Overlay

18. – 19. dubna 2018

Academia centrum, Mostní 5139, Zlín
Odborný garant:
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.,
rektor UTB ve Zlíně

Jednací jazyk

čeština, slovenština, angličtina

Veškeré příspěvky prezentované na konferenci budou vydány jako sborník.


Účastnický poplatek konference při úhradě do 19. února 2018 činí 4.190,-Kč bez DPH.
Účastnický poplatek konference při úhradě do 19. března 2018 činí 5.090,-Kč bez DPH.
Prezentace firmy - poster 1.000,-Kč bez DPH.
Kapacita sálu je omezena.

Náplň konference

plenární přednášky

  • novinky a trendy plastikářského sektoru

odborné přednášky

  • funkční plniva a modifikátory s minimálním podílem z neobnovitelných zdrojů
  • bioplasty
  • recyklace
  • novinky v oblasti výrobních a testovacích zařízení
  • prezentace formou posterů na flexibilních výstavních plochách
  • distribuce informačních a propagačních materiálů
  • společenský večer pro všechny účastníky dne 18. dubna 2018 ve foyer Academia centra
Organizátoři konference: Centrum transferu technologií, Centrum polymerních systémů
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Plastikářský klastr z.s.

Konference je pořádána v rámci udržitelnosti projektu „Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně“, reg. c. CZ.1.05/3.1.00/10.0205

Contacts

Management
Project Team

+420 734 262 658
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Created in Zlín by Weboo.eu