Interní grantová agentura

Směrnice

Směrnice rektora č. 1/2020 – nahrazuje Směrnici rektora č. 18/2014 a Směrnici rektora č. 6/2015
Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Aktuální pokyny ředitele CPS

Projekty interní grantové agentury

IGA/CPS/2020/001 - Biokompatibilita a antimikrobní aktivita materiálů
Ing. Martina Kašparová

IGA/CPS/2020/002 - Bioaktivní polymerní soustavy pro environmentální aplikace
Ing. Petra Válková

IGA/CPS/2020/003 - Příprava a charakterizace nanočástic pro pokročilé aplikace
Ing. Alžběta Vávrová

IGA/CPS/2020/005 - Optimalizace fermentačního procesu při výrobě Kombucha Biomass Cellulose (KBC) za použití kyselé syrovátky
Nguyen Hau Trung MSc.

IGA/CPS/2020/006 – Vliv modifikace disperzních částic na užitné vlastnosti magnetoreologických systémů
Ing. Erika Kutálková

IGA/CPS/2020/007 - Vliv čepele na hodnotu minimální energie potřebné pro růst trhliny v pryži
Ing. Aleš Machů

IGA/CPS/2020/008 - Vliv nanostrukturovaných karbonizovaných substrátů na užitné vlastnosti ohebných tlakových senzorů
Ing. Romana Daňová

 

Contacts

Management


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo