Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Tisková zpráva k ukončení realizace projektu CPS – posílení výzkumných kapacit

Tisková zpráva k ukončení realizace projektu CPS – posílení výzkumných kapacit

Zlín, 31.1.2016 – Dalších zhruba 48,8 milionu korun bylo přiděleno na Centrum polymerních systémů (CPS) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Díky dotaci na projekt „CPS – posílení výzkumných kapacit" z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) získalo centrum další přístrojové vybavení, které doplní stávající, čímž se významně posílí jeho výzkumná kapacita.
CPS je výzkumné pracoviště UTB garantující světové parametry pro výzkum polymerních systémů a pro využití nejmodernějších technologií. Předmětem jeho výzkumu jsou pokročilé polymerní systémy se schopností vytvářet originální struktury, např. polymerní nanovlákna, dále materiály pro medicínské aplikace, biopolymery či inteligentní polymerní materiály. „Výzkum polymerních materiálů má ve Zlíně dlouholetou tradici a za tuto dobu jsme v jejich výzkumu dosáhli mezinárodní úrovně," uvádí prof. Sáha.

Realizační část nového projektu pod názvem CPS – posílení výzkumných kapacit, reg. č. CZ.1.05/2.1.00/19.0409 byla ukončena k 31. 12. 2015 a bylo dosaženo naplánovaných cílů.

Kontakt:
doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek
ředitel CPS
tel.: 576 031 205, 576 038 029
mob.: 606 777 270
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it