Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Spolupráce Centra polymerních systémů s univerzitou NTNU v Trondheimu

Spolupráce Centra polymerních systémů s univerzitou NTNU v Trondheimu

Zlín, 16.2.2016 - Na Centru polymerních systémů ve Zlíně aktuálně začalo řešení projektu s názvem „CO2 interactions with cationic and anionic clays", financovaného Ministerstvem školství České republiky v rámci Norských Fondů v programu CZ07 - Spolupráce škol a stipendia. Projekt je řešen ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze a partnerem z norské strany je Norwegian University of Science and Technology (NTNU) v Trondheimu, jejíž vědci obdrželi v minulém roce Nobelovu cenu. Projekt se zabývá možností uskladňování oxidu uhličitého do struktur jílů a aniontových jílů. V Norsku jde o poměrně prestižní téma, kdy je sledována možnost do vytěžených ložisek ropy uskladňovat právě oxid uhličitý, který je jedním ze skleníkových plynů. Úlohou Centra polymerních systémů bude zejména analýza a charakteristika daných materiálů.

V rámci tohoto projektu Norských Fondů by měli vědci z CPS absolvovat celkem 3 měsíční mobility na NTNU, a získat možnost prohloubit spolupráci s kolegy z jedné z předních evropských univerzit. Stejně by se mělo CPS dočkat návštěvy z norské strany. Za zmínku stojí i plánovaná letní škola, která se bude konat v Praze, a na které by měly být, mimo jiné, prezentovány i výsledky dosažené v rámci projektu mezi hlavními odborníky zabývajícími se jílovitými materiály. Věříme, že tato zkušenost s Norskými Fondy přinese své ovoce a doufáme, že díky ní bude vybudována silná vazba CPS s další z předních evropských univerzit.

EHP-Norske-fondy Logo-Norsko-barva