Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Centrum polymerních systémů získalo projekt Norských Fondů

Centrum polymerních systémů získalo projekt Norských Fondů

Zlín, 15.2.2016 - Centrum polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zahájilo řešení projektu s názvem „CO2 interactions with cationic and anionic clays", financovaného Ministerstvem školství České republiky v rámci Norských Fondů v programu CZ07 - Spolupráce škol a stipendia. Projekt je řešen ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze a partnerem z norské strany je Norwegian University of Science and Technology (NTNU) v Trondheimu, jejíž vědci obdrželi v minulém roce Nobelovu cenu. Projekt se zabývá možností uskladňování oxidu uhličitého do struktur jílů a aniontových jílů. V Norsku jde o poměrně prestižní téma, kdy je sledována možnost do vytěžených ložisek ropy uskladňovat právě oxid uhličitý, který je jedním ze skleníkových plynů. Úlohou Centra polymerních systémů bude zejména analýza a charakteristika daných materiálů.

V rámci tohoto projektu Norských Fondů by měli vědci z CPS absolvovat celkem 3 měsíční mobility na NTNU, a získat možnost prohloubit spolupráci s kolegy z jedné z předních evropských univerzit. Stejně by se mělo CPS dočkat návštěvy z norské strany. Za zmínku stojí i plánovaná letní škola, která se bude konat v Praze, a na které by měly být, mimo jiné, prezentovány i výsledky dosažené v rámci projektu mezi hlavními odborníky zabývajícími se jílovitými materiály.
Celkový rozpočet projektu činí 598 625,- Kč, při podílech jednotlivých účastníků:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – 218 700,- Kč
Univerzita Karlova v Praze – 238 425,- Kč
Norwegian University of Science and Technology, Trondheim – 141 500,- Kč

Ukončení řešení projektu je plánováno na září 2016.

Ve Zlíně 15.2.2016
Doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek
Řešitel projektu

EHP-Norske-fondy Logo-Norsko-barva