Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Mladí vědci pracují na projektu "Inteligentní systémy na bázi modifikovaných částic grafen oxidu".

Mladí vědci pracují na projektu "Inteligentní systémy na bázi modifikovaných částic grafen oxidu".

Centrum polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zahájilo 1. 3. 2016 řešení Juniorského projektu Grantové agentury České republiky s názvem "Inteligentní systémy na bázi modifikovaných částic grafen oxidu". Tento projekt je řešen výhradně mladými vědeckými pracovníky Centra polymerních systémů do 35 let pod vedením hlavního řešitele Ing. Miroslava Mrlíka, Ph.D. Projekt se zabývá kovalentní modifikací částic grafen oxidu technikami řízených radikálových polymeracích, umožňujících v jednom kroku nastavit tloušťku obalu a současně elektrickou vodivost takovýchto hybridních částic. Částice s řiditelnými vlastnostmi by měly být využitelné v inteligentních aplikacích jako např. v elektroreologických suspenzích (řízení viskozity suspenzí vlivem elektrického pole) nebo světelných aktuátorů (změna rozměru materiálu vlivem světelného impulzu).