Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Nový Česko-Rakouský projekt na CPS s Montanuniversität Leoben Rakousko

Nový Česko-Rakouský projekt na CPS s Montanuniversität Leoben Rakousko

Tým doc. Ing. Petra Slobodiana, Ph.D. z Centra polymerních systémů ve Zlíně získal podporu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výzvě KONTAKT II na Česko-Rakouský mobilitní projekt s názvem: „Vlákny vyztužené polymery s integrovanou sítí z uhlíkových nanotrubic"
Ve spolupráci s rakouskými vědci z Montanuniversität Leoben se bude řešit problematika vysoce vyztužených polymerů na bázi epoxidové matrice se skleněnými vlákny, do které je integrována síť z uhlíkových nanotrubic. Tato tenká uhlíková vrstva dodává kompozitu další užitné vlastnosti jako je schopnost detekce deformace, možnost odporového ohřevu materiálu nebo také například schopnost interakce s elektro-magnetickým zářením, kdy kompozitní struktura získává vlastnosti pasivní antény.

Řešením projektu dochází ke spojení dvou oblastí vědy, které jsou dlouhodobě řešeny na těchto pracovištích, jako jsou již zmíněné vysoce vyztužené kompozity v Leobnu či uhlíkové struktury aplikované v oblasti technologie senzorů ve Zlíně. Potenciálem tohoto spojení je dosažení nových originálních výstupů aplikovatelných v praxi.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2016 a jeho konec se plánuje na 31. 12. 2017.

logo uni leobenlogo utb