Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Projekt Centra polymerních systémů ve Zlíně s Universität der Bundeswehr München

Projekt Centra polymerních systémů ve Zlíně s Universität der Bundeswehr München

Centrum polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zahájilo řešení projektu s názvem „Experimentální vývoj mechanického chování pryže při působení cyklického únavového zatěžování a chemicko-termomechanického stárnutí", financovaného Ministerstvem školství České republiky v rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility českých a bavorských výzkumných pracovníků a pracovnic. Projekt je řešen ve spolupráci s profesorem Alexandrem Lionem z institutu mechaniky Mnichovské univerzity „Universität der Bundeswehr München". Řešitelem na straně CPS je Dr. Ing. Radek Stoček.