Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Výběrové řízení na pracovní pozice vědecko-výzkumných pracovníků a postdoktorandů pro Centrum polymerních systémů

Výběrové řízení na pracovní pozice vědecko-výzkumných pracovníků a postdoktorandů pro Centrum polymerních systémů

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic vědecko-výzkumných pracovníků a postdoktorandů pro Centrum polymerních systémů ve Zlíně.

Požadavky:

 • akademicko-vědecký titul min. Ph.D. v oboru přírodních nebo technických věd,
 • schopnost samostatné tvůrčí práce a současně schopnost aktivně se zapojit do práce v badatelském týmu,
 • znalost anglického jazyka,
 • výsledky v oblasti v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje,
 • znalost práce na PC (Microsoft Office),
 • morální a občanská bezúhonnost.

Náležitosti přihlášky: 

 • stručný životopis;
 • stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti včetně přehledu absolvovaných stáží;
 • přehled výstupů VaV, ve kterých byl uchazeč autorem nebo spoluautorem;
 • certifikát CAE nebo ekvivalent v případě, kdy uchazeč není české národnosti;
 • doklady o ukončeném vzdělání, tzn. kopie dokumentů dokládající ukončené doktorské studium na univerzitě v ČR nebo srovnatelný titul na zahraniční univerzitě;

Předpokládaný nástup: dohodou

Motivační dopis s profesním životopisem zasílejte do 15. 4. 2016 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Lubomíra Šustková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

CPS si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.