Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

CPS získalo zlatou medaili na Invent aréně

CPS získalo zlatou medaili na Invent aréně

Zlatou medaili za testovací formu získalo na 1. ročníku Mezinárodní výstavy technických novinek, patentů a vynálezů "Invent aréna" v Třinci Centrum polymerních systémů UTB ve Zlíně. Výstava se konala ve dnech 16. - 17.6.2016 v Třinecké Werk aréně a Centrum polymerních systémů na ní reprezentoval tým ve složení prof. Berenika Hausnerová, Ing. Jakub Huba a Ing. Eva Hnátková.
Výzkumná skupina z CPS zabývající se technologií vstřikování práškových materiálů ( tzv. Powder Injection Molding - PIM technologií) představila 2 vynálezy z této oblasti, které byly zapojené do hodnotící soutěže. V soutěži vynálezů z 21 zemí nakonec získal Zlatou medaili ve své kategorii průmyslový vzor č.001704974-0001, který je platný v rámci celé EU.

"Jedná se o vstřikovací formu se speciálním designem interní dutiny, která slouží k lepšímu pochopení jevu separace fází, jenž ovlivňuje kvalitu produktů vyrobených technologií PIM. K separaci dochází během procesu vstřikování PIM feedstocků i přes úplnou homogenizaci jejich složek ve směsi. Během vstřikování dochází ke ztrátě adheze mezi částicemi kovového nebo keramického prášku a pojivem a následkem takového jevu se na specifických místech vstřiku objevuje zvýšená koncentrace pojiva, vedoucí k vizuálním i mechanickým vadám finálního výrobku," popsala Ing. Eva Hnátková.

Výstavy se zúčastnili představitelé obchodu, investorů, výzkumných pracovišť, inovačních firem, vysokých a středních škol, mladých tvůrců a výrobců hledajících zajímavá inovativní řešení, resp. podněty čekající na zavedení do praxe.

Více informací najdete na www.inventarena.cz.

 IMG 9015IMG 6700