Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Úspěšné obhajoby na CPS

Úspěšné obhajoby na CPS

V pátek 26.8. obhájili dva mladí vědci z Centra polymerních systémů své disertační práce, a to Ing. Gabriela Jandíková a Antonio Di Martino, M.Sc. Vedoucí obou prací byl doc. Ing. Vladimír Sedlařík Ph.D.

Ing. Gabriela Jandíková úspěšně obhájila doktorskou práci s názvem „Úprava vlastností a degradačního chování polylaktidu pomocí různých modifikačních přístupů", která byla zaměřena na úpravu materiálových vlastností a degradačního chování polyesterů na bázi polylaktidu prostřednictvím modifikace polymerní matrice pomocí specifických přísad.

Antonio di Martino, M.Sc. taktéž úspěšně obhájil svou disertační práci, a to na téma „Polymerní nanočástice pro enkapsulaci a kontrolované uvolňování bioaktivních látek." Práce se zabývá vývojem a charakterizací nových materiálů pro enkapsulaci a následné kontrolované uvolňování bioaktivních látek, cytostatik, se zaměřením na částicové amfifilní systémy na bázi chitosanu.

Pan Di Martino posílí výzkumnou kapacitu Centra polymerních systémů v pozici mladšího výzkumníka (junior researcher).

Oběma mladým vědcům gratulujeme.

gj