Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Výběrové řízení na obsazení pozic akademických pracovníků pro CPS

Výběrové řízení na obsazení pozic akademických pracovníků pro CPS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Centrum polymerních systémů

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic pedagogicko-vědeckých pracovníků/konzultantů pro doktorské studijní programy:
• Nanotechnologie a pokročilé materiály, studijní obor Nanotechnologie a pokročilé materiály s výukou v českém a anglickém jazyce
• Materiálové vědy a inženýrství, studijní obor Biomateriály a biokompozity s výukou v českém a anglickém jazyce

Požadavky:
• akademicko-vědecký titul Ph.D. v oboru nebo v oboru příbuzném
• publikační činnost na Web of Science
• výsledky v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje
• schopnost samostatné i týmové tvůrčí práce
• aktivní znalost anglického jazyka na úrovni min. B2
• znalost práce na PC (Microsoft Office)
• morální a občanská bezúhonnost
Nástup dle dohody
Žádost s profesním životopisem zasílejte do 31. 1. 2017 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Lubomíra Šustková,
personální odbor,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
K žádosti je třeba doložit opis diplomu a vysvědčení, doklad o dosažení vědeckého titulu, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti, a čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se pouze uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci UTB).
CPS si vyhrazuje právo na neobsazení pozic.