Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Využití národních výzkumných infrastruktur

Využití národních výzkumných infrastruktur

Členové skupiny Multifunkční nanomateriály z Centra Polymerních Systémů získali možnost využít národní výzkumné infrastruktury disponující speciálními měřícími technikami.

Jeden z úspěšných návrhů byl přijat centrem MLTL v Praze. Laboratoře magnetismu a nízkých teplot (MLTL) se nacházejí na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK) a umožňují měření magnetických, transportních, tepelných a kohezních vlastností studovaných materiálů a dalších fyzikálních jevů v širokém rozsahu teplot, magnetických polí a tlaků. Přesná měření je přitom možno realizovat i na miniaturních vzorcích. Tyto techniky naše skupina využije k měření magnetických vlastností nanočástic ZnO, které jsou dopovány kobaltem nebo niklem. Tyto materiály patří do skupiny tzv. "Diluted Magnetic Semiconductors" a své uplatnění nalézají především v optoelektronice a spintronice.

Na základě dalšího úspěšného návrhu v rámci projektu CIISB (Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology) byl Mgr. Janu Víchovi Ph.D. poskytnut měřící čas na spektrometrech Nukleární Magnetické Rezonance Národního NMR centra Josefa Dadoka v Brně. Tento měřící čas byl využit pro studium struktury a vlastností nosičů protirakovinných léčiv na bázi modifikovaných polysacharidů. Detailní znalost struktury těchto slibných látek, kterou může poskytnout právě NMR spektroskopie, je přitom klíčová pro jejich další vývoj směrem k lepšímu přenosu a cílení protirakovinných léčiv v lidském těle.