Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Podepsáno rozhodnutí o poskytnutí dotace

Podepsáno rozhodnutí o poskytnutí dotace

20. 12. 2010

Ministr školství Josef Dobeš nadělil UTB ve Zlíně vánoční dárek a 20. 12. 2010 podepsal Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 011/03/01.

 

Dotace se poskytuje za účelem realizace projektu Centrum polymerních systémů (CPS), reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0111 v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osy 2 Regionální VaV centra, oblast podpory 2.1 Regionální VaV centra.

Završila se tak první etapa snahy o vznik CPS, která trvala více než rok a zahrnovala přípravu projektu do fáze vydání stavebního povolení a odevzdání žádosti o poskytnutí dotace dne 16. 11. 2009.