Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Aktuality

Aktuality

Ministr školství předal jmenovací dekrety novým profesorům

Dne 1. února 2012 ministr školství Josef Dobeš společně s ministrem obrany Alexandrem Vondrou předali na slavnostním ceremoniálu ve Velké aule pražského Karolina jmenovací dekrety 78 profesorům vysokých škol.

Jmenovací ceremoniál zahájil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš slovy: „Vysokoškolští profesoři jsou nejen špičkovými odborníky v dané oblasti, ale především učiteli - pedagogy a jako takoví mají velké zásluhy na výchově budoucích elit země." Více informací na http://www.msmt.cz/pro-novinare/ministr-skolstvi-dobes-predal-dekrety-78-profesorum.

Read more...

Další patentový úspěch Centra polymerních systémů

Centrum polymerních systémů (CZ.1.05/2.1.00/03.0111) zaznamenalo patentový úspěch. Na konci roku 2011 byla udělena patentová ochrana na vynález s názvem „Způsob úpravy polyanilinu, zejména pro medicínské a bioinženýrské aplikace".

Polyanilin patří do skupiny vodivých polymerů, které mají velký potenciál pro využití v biotechnologických aplikacích. Patent se zabývá způsobem úpravy polyanilinu pro medicínské a bioinženýrské účely, při kterých dochází ke kontaktu s živou tkání, např. v případě implantabilních zdravotnických prostředků. Upravený polyanilin je dobře využitelný také pro ekologické aplikace.

Tento úspěch zajistil výzkumný tým Centra polymerních systémů pod vedením prof. Ing. Petra Sáhy, CSc. ve spolupráci s RNDr. Jaroslavem Stejskalem, CSc., pracovníkem Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR.

Více informací o patentu lze získat na webových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví http://www.upv.cz/cs.html.

Výroční jednání s Evropskou komisí se konalo ve Zlíně

Ve dnech 6. a 7. prosince 2011 se ve Zlíně uskutečnilo Výroční jednání zástupců Národního orgánu pro koordinaci při Ministerstvu pro místní rozvoj a Řídících orgánů operačních programů se zástupci Evropské komise.

Tématem každoročního setkání je finanční a věcný pokrok na úrovni jednotlivých operačních programů včetně Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Read more...

Studentská vědecká soutěž proběhla na UTB ve Zlíně

Dne 4. listopadu 2011 se v prostorách Univerzitního institutu (UTB ve Zlíně) konala studentská vědecká soutěž s názvem "Materiály na bázi syntetických a přírodních polymerů".

Read more...

Seminář právní ochrany duševního vlastnictví

Dne 23.11.2011 ve 13:30 hodin se v prostorách Univerzitního institutu uskuteční seminář právní ochrany duševního vlastnictví, v rámci kterého budou prezentovány informace týkající se možností ochrany výsledků výzkumu jak v České republice, tak specifika přihlášek zahraničních. Následovat bude tématika autorského práva - Shoda textu, citace a plagiáty. S přednáškami vystoupí Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. a Ing. Karel Čada, prom. práv., Ph.D., kteří díky svým praktickým zkušenostem získaným během působení na Úřadu průmyslového vlastnictví či nyní na Metropolitní univerzitě Praha mohou podat odborný a všestranný náhled na tuto problematiku.

Read more...