Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Aktuality

Aktuality

Návštěva z japonské univerzity

Ve dnech 15. – 16. 11. se v CPS konal Mezinárodní workshop o aplikaci nanomateriálů, a to za účasti milých hostů z Plasma Nanotechnology Research Center (PLANT), Graduate School of Engineering, Nagoya University z Japonska. Svou přítomností nás poctili prof. Makoto Sekine, Dr. Hyungjun Cho a Dr. Masakazu Tomatsu.

Read more...

Ohebná polymerní LED vyvinutá na CPS

Vědci z výzkumné skupiny Multifunkční nanomateriály na CPS si nadělili předčasný vánoční dárek, když se jim podařilo zkonstruovat plně funkční flexibilní polymerní diodu. Základem diody je aktivní vrstva z nanokompozitního materiálu, který sami členové skupiny vyvinuli.

Read more...

Využití národních výzkumných infrastruktur

Členové skupiny Multifunkční nanomateriály z Centra Polymerních Systémů získali možnost využít národní výzkumné infrastruktury disponující speciálními měřícími technikami.

Jeden z úspěšných návrhů byl přijat centrem MLTL v Praze. Laboratoře magnetismu a nízkých teplot (MLTL) se nacházejí na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK) a umožňují měření magnetických, transportních, tepelných a kohezních vlastností studovaných materiálů a dalších fyzikálních jevů v širokém rozsahu teplot, magnetických polí a tlaků. Přesná měření je přitom možno realizovat i na miniaturních vzorcích. Tyto techniky naše skupina využije k měření magnetických vlastností nanočástic ZnO, které jsou dopovány kobaltem nebo niklem. Tyto materiály patří do skupiny tzv. "Diluted Magnetic Semiconductors" a své uplatnění nalézají především v optoelektronice a spintronice.

Read more...

Mezinárodní workshop se konal v Centru polymerních systémů

V rámci projektu COST Action MP1301 Newgen project,se ve dnech 15. – 16. listopadu 2016, konal v Centru polymerních systémů mezinárodní workshop zaměřený na vývoj speciálních zdravotnických materiálů určených k regeneraci kostí („Hydrogel/Biomineralizovaný biomateriál pro regeneraci kostní tkáně“) Na workshop se sjelo mnoho účastníků nejen z České republiky, ale také  z mnoha států Evropy, a to např. z Rakouska, Francie, Německa, Litvy, Norska, a dalších.Součástí worskhopu byla posterová a prezentační sekce, díky které si odborníci mohli předat své zkušenosti a poznatky. Během dne účastníci absolvovali prohlídku CPS, při které mohli obdivovat vybavení laboratoří.

Read more...

Výběrové řízení na obsazení pozic akademických pracovníků pro CPS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Centrum polymerních systémů

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic pedagogicko-vědeckých pracovníků/konzultantů pro doktorské studijní programy:
• Nanotechnologie a pokročilé materiály, studijní obor Nanotechnologie a pokročilé materiály s výukou v českém a anglickém jazyce
• Materiálové vědy a inženýrství, studijní obor Biomateriály a biokompozity s výukou v českém a anglickém jazyce

Read more...