Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Aktuality

Aktuality

Úspěšné obhajoby na CPS

V pátek 26.8. obhájili dva mladí vědci z Centra polymerních systémů své disertační práce, a to Ing. Gabriela Jandíková a Antonio Di Martino, M.Sc. Vedoucí obou prací byl doc. Ing. Vladimír Sedlařík Ph.D.

Ing. Gabriela Jandíková úspěšně obhájila doktorskou práci s názvem „Úprava vlastností a degradačního chování polylaktidu pomocí různých modifikačních přístupů", která byla zaměřena na úpravu materiálových vlastností a degradačního chování polyesterů na bázi polylaktidu prostřednictvím modifikace polymerní matrice pomocí specifických přísad.

Read more...

Jmenování nového docenta na CPS

V nedávné době se tým akademických pracovníků CPS rozrostl o nového docenta Michala Sedlačíka, který obhájil svou habilitační práci na téma "Nové přístupy k formulacím inteligentních tekutin".

Pozvání na prezentaci - prof. Dr. Mohamed Bakar

Dne 25. srpna 2016 od 10.00 hodin proběhne na CPS prezentace na téma:

"Polyurethanes and Non-Isocyanate Based Polyurethanes: Preparation and Properties"

Přednášejícím bude pan prof. Mohamed Bakar (Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom).

Read more...

Vědci z Číny na UTB ve Zlíně

Ve dnech 1. až 8. srpna 2016 navštívili UTB ve Zlíně čínští vědci Dr. Hua Bao (Ph.D.) a profesor Hao Jiang z East China University of Science and Technology v Šanghaji (ECUST), s níž UTB dlouhodobě spolupracuje. Návštěva se konala v rámci realizace společného projektu podpořeného čínským Ministerstvem pro vědu a techniku, jehož tématem jsou vysokokapacitní kovové materiály na bázi sulfidů, a který probíhá v letech 2015-2017.

Read more...

CPS získalo zlatou medaili na Invent aréně

Zlatou medaili za testovací formu získalo na 1. ročníku Mezinárodní výstavy technických novinek, patentů a vynálezů "Invent aréna" v Třinci Centrum polymerních systémů UTB ve Zlíně. Výstava se konala ve dnech 16. - 17.6.2016 v Třinecké Werk aréně a Centrum polymerních systémů na ní reprezentoval tým ve složení prof. Berenika Hausnerová, Ing. Jakub Huba a Ing. Eva Hnátková.
Výzkumná skupina z CPS zabývající se technologií vstřikování práškových materiálů ( tzv. Powder Injection Molding - PIM technologií) představila 2 vynálezy z této oblasti, které byly zapojené do hodnotící soutěže. V soutěži vynálezů z 21 zemí nakonec získal Zlatou medaili ve své kategorii průmyslový vzor č.001704974-0001, který je platný v rámci celé EU.

Read more...