Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Aktuality

Aktuality

Nový Česko-Rakouský projekt na CPS s Montanuniversität Leoben Rakousko

Tým doc. Ing. Petra Slobodiana, Ph.D. z Centra polymerních systémů ve Zlíně získal podporu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výzvě KONTAKT II na Česko-Rakouský mobilitní projekt s názvem: „Vlákny vyztužené polymery s integrovanou sítí z uhlíkových nanotrubic"
Ve spolupráci s rakouskými vědci z Montanuniversität Leoben se bude řešit problematika vysoce vyztužených polymerů na bázi epoxidové matrice se skleněnými vlákny, do které je integrována síť z uhlíkových nanotrubic. Tato tenká uhlíková vrstva dodává kompozitu další užitné vlastnosti jako je schopnost detekce deformace, možnost odporového ohřevu materiálu nebo také například schopnost interakce s elektro-magnetickým zářením, kdy kompozitní struktura získává vlastnosti pasivní antény.

Read more...

Výborné výsledky Centra polymerních systémů mezi výzkumnými centry v ČR

Dne 22. 2. 2016 byl Lidovými novinami zveřejněn žebříček výzkumných center, které byly vybudovány z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Hodnotícím kritériem byl počet publikací výzkumníků centra obsažených v databázi Web of Science spolu s počtem citačních ohlasů. V tomto hodnocení se Centrum polymerních systémů s počtem dosažených 366 publikací a 1304 citací umístilo (od roku 2011) na výborném 8. místě ze 48 vybudovaných výzkumných center.
Další podrobnosti lze nalézt ZDE.

Mladí vědci pracují na projektu "Inteligentní systémy na bázi modifikovaných částic grafen oxidu".

Centrum polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zahájilo 1. 3. 2016 řešení Juniorského projektu Grantové agentury České republiky s názvem "Inteligentní systémy na bázi modifikovaných částic grafen oxidu". Tento projekt je řešen výhradně mladými vědeckými pracovníky Centra polymerních systémů do 35 let pod vedením hlavního řešitele Ing. Miroslava Mrlíka, Ph.D. Projekt se zabývá kovalentní modifikací částic grafen oxidu technikami řízených radikálových polymeracích, umožňujících v jednom kroku nastavit tloušťku obalu a současně elektrickou vodivost takovýchto hybridních částic. Částice s řiditelnými vlastnostmi by měly být využitelné v inteligentních aplikacích jako např. v elektroreologických suspenzích (řízení viskozity suspenzí vlivem elektrického pole) nebo světelných aktuátorů (změna rozměru materiálu vlivem světelného impulzu).

Projekt „Pokročilé nosiče platinových léčiv“ byl zahájen na Centru polymerních systémů

Na Centru polymerních systémů ve Zlíně bylo právě zahájeno řešení projektu „Pokročilé nosiče platinových léčiv" financovaného Grantovou Agenturou České Republiky. Projekt je řešen ve spolupráci s Masarykovou Univerzitou v Brně a zabývá se vývojem a charakterizací polymerních materiálů vhodných pro přenos protirakovinných látek na bázi platiny. Volbou vhodného nosiče je možné razantně snížit toxicitu přenášeného cytostatika a také umožnit jeho přesnější „zacílení" do nádorových buněk, což otvírá nové možnosti pro příští generace protirakovinných léčiv na bázi platiny. Zodpovědným řešitelem za Centrum polymerních systémů je Mgr. Jan Vícha, Ph.D.

Centrum polymerních systémů získalo projekt Norských Fondů

Zlín, 15.2.2016 - Centrum polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zahájilo řešení projektu s názvem „CO2 interactions with cationic and anionic clays", financovaného Ministerstvem školství České republiky v rámci Norských Fondů v programu CZ07 - Spolupráce škol a stipendia. Projekt je řešen ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze a partnerem z norské strany je Norwegian University of Science and Technology (NTNU) v Trondheimu, jejíž vědci obdrželi v minulém roce Nobelovu cenu. Projekt se zabývá možností uskladňování oxidu uhličitého do struktur jílů a aniontových jílů. V Norsku jde o poměrně prestižní téma, kdy je sledována možnost do vytěžených ložisek ropy uskladňovat právě oxid uhličitý, který je jedním ze skleníkových plynů. Úlohou Centra polymerních systémů bude zejména analýza a charakteristika daných materiálů.

Read more...