Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Aktuality

Aktuality

Cena Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského

Názorným příkladem spolupráce Centra polymerních systémů s nadanými mladými vědci bylo slavnostní předání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2015, které se uskutečnilo 16. prosince 2015 na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze. Toto významné ocenění získal Jakub Smutek, student Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť, za vítězství v soutěži 37. celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti v kategorii Fyzika s prací „Vliv oxidace částic na jejich magnetoreologické chování". Ceny nadačního fondu Jaroslava Heyrovského, které zároveň propagují odkaz prvního československého nositele Nobelovy ceny pana profesora Jaroslava Heyrovského, jsou nejdéle udělovaným vědeckým oceněním pro středoškolské studenty v ČR.

Read more...

Úspěch mladých vědců Centra polymerních systémů

Dne 10. 12. 2015 proběhla na VŠCHT v Praze soutěž české Spektroskopické Společnosti Jana Marka Marci o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie. V kategorii vědců do 35 let reprezentovali Centrum Polymerních Systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Mgr. Jan Vícha, Ph.D. a Ing. Pavel Urbánek, Ph.D.

Read more...

Nauka o teplotě: termální fyzika od historie po dnešní svět makra a mikra

Srdečně zveme odbornou veřejnost na přednášku prof. Ing. Jaroslava Šestáka, DrSc., dr.h.c. (Fyzikální ústav, Akademie věd České republiky v.v.i.) na téma ,,Nauka o teplotě: termální fyzika od historie po dnešní svět makra a mikra," která proběhne na CPS v přednáškové místnosti U17/136 v prvním patře ve středu 9. 12. 2015 od 8:00.

All members of the scientific community are cordially invited to the lecture of prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc., dr.h.c. (Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences) given on the topic ,,The science about temperature: thermal physics from history up to today's world macro and micro". The lecture will be held in the Large lecture hall U17/136 on wednesday 9th December 2015 at 8:00 AM.

Read more...

Do Zlína míří další dotace na rozvoj přístrojů v Centru polymerních systémů

Zlín, 20. října 2015 – Dalších zhruba 48,8 milionu korun míří na Centrum polymerních systémů (CPS) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Díky dotaci na projekt „CPS – posílení výzkumných kapacit" z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) získá centrum další přístrojové vybavení, které doplní stávající, čímž se významně posílí jeho výzkumná kapacita.

„Přístrojové vybavení, které z dotace pořídíme, bude využíváno v aplikovaném i v základním výzkumu a zejména při spolupráci s průmyslovými podniky. Ve všech těchto oblastech nabízí CPS dostatek výzkumných kapacit. Nové přístroje zvýší kvalitu výzkumu a urychlí jak přenos poznatků do praxe, tak přenos nových poznatků z aplikační sféry zpět do výzkumu a vzdělávání," říká rektor UTB prof. Petr Sáha.

Read more...

Úspěšná spolupráce mladého vědce s Centrem polymerních systémů ve Zlíně

Dne 1. září proběhlo na VŠE v Praze finále soutěže České hlavičky 2015, jejímž cílem je nacházet a podporovat mladé vědecké talenty. Tato soutěž představuje alternativu k soutěži Česká hlava pro začínající vědce. Finálového kola se úspěšně účastnil také student Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť Jakub Smutek, který se s prací „Vliv oxidace částic na jejich magnetoreologické chování" umístil na vynikajícím 2. místě v kategorii FUTURA „Řešení pro budoucnost", cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Read more...