Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Aktuality

Aktuality

Gumference 2015

Vážení přátelé chemie a gumárenství,
dovolte nám pozvat Vás na setkání odborníků z oboru gumárenství, jímž bude již 3. ročník Gumference.

Nosnými tématy konference:

* snižování energetické a materiálové náročnosti gumárenské
výroby,
* aktuálně řešená problematika univerzitními týmy a v průmyslu,

* mezioborová spolupráce škol a firem.

Read more...

Centrum polymerních systémů UTB zahajuje svou vědeckou činnost v nové budově na Tř.Tomáše Bati 5678 ve Zlíně.

Vážení partneři,

dne 29.4.2015 proběhlo slavnostní otevření Centra polymerních systémů a jsme tedy již připraveni nabídnout Vám naše znalosti a zkušenosti v plném rozsahu a to jak ve smluvním výzkumu pro průmyslové partnery tak i pro společnou realizaci vědeckých projektů.

Read more...

Nukleární magnetická rezonance - od teorie k praxi

Studenti a pracovníci UTB jsou srdečně zváni na přednášku a seminář Mgr. Jana Víchy, Ph.D.

Nukleární magnetická rezonance - od teorie k praxi

Přednáška proběhne dne 23. dubna 2015 od 13:30 do 15:00 v prostorách CPS, v budově U17 v přednáškové místnosti 136, 1.NP
Adresa: Tř. Tomáše Bati 5678, Zlín 760 01

Soutěž FameLab – Bavme se vědou!

V sobotu 21.3.2015 proběhlo moravské kolo soutěže FameLab – Bavme se vědou!, ve kterém mladý výzkumný pracovník Centra polymerních systémů Ing. Jiří Matyáš obsadil 2. místo a postoupil do celorepublikového kola.
Ve svém vystoupení představil obor, jemuž se na Centru věnuje - nanotechnologie. Gratulujeme.
Fotografie a další detaily jsou k nalezení na http://batova-vila.cz/2015/03/23/sobotni-moravske-kolo-souteze-famelab-bavme-se-vedou/

Read more...

Centrum se stěhuje do nové budovy!!!

Centrum polymerních systémů se právě velmi intenzivně stěhuje do nové budovy, která byla postavena přímo pro potřeby a zaměření Centra a nová adresa je Tř.Tomáše Bati 5678 ve Zlíně.
Jedná se o budovu, která je vybavena například velkou technologickou laboratoří pro laboratorní a poloprovozní zpracovatelská zařízení plastů a pryží, pracovištěm pro elektronovou mikroskopii, spektrometrické, chromatografické a další metody. Jednotlivá patra poskytla možnosti k umístění fyzikálních laboratoří (hodnocení elektrických a magnetických vlastností, reologických a mechanických vlastností, provádění povrchových úprav, hodnocení vlastností práškových materiálů a pod.) a laboratoří chemických, ve kterých budou prováděny syntézy a analýzy polymerních materiálů a jejich možných přísad.

Read more...