Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Aktuality

Aktuality

Proběhlo další zasedání Externího poradního vědeckého sboru Centra polymerních systémů

Dne 11. prosince 2014 proběhlo ještě v prostorách Univerzitního institutu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně další, již šesté, zasedání Externího poradního vědeckého sboru Centra polymerních systémů (CPS). Externí poradní vědecký sbor (EPVS) je poradním orgánem ředitele Centra polymerních systémů. Zasedání mělo za cíl projednat aktuální stav projektu a to 5 měsíců před jeho ukončením a také vědecké směry pro připravovaný projekt do Národního programu udržitelnosti (NPU I), který je klíčový pro udržitelnost Centra. Zasedání řídil předseda doc. Ing. Martin Obadal, Ph.D. a přítomni byli na zasedání i někteří vedoucí výzkumných programů a skupin.

Read more...

Vědecká stáž na Norwegian University of Science and Technology v Trondheimu

Ve dnech 1. září – 30. listopadu absolvoval Ing. Tomáš Plachý z Centra polymerních systémů vědeckou stáž na Norwegian University of Science and Technology v Trondheimu (Norsko), jejíž již tak značná prestiž v roce 2014 ještě strměji stoupla, když se její vědci stali nositeli Nobelovy ceny. Mladý zlínský vědec se na 3 měsíce připojil k vědecké skupině „Laboratory for Soft and Complex Matter Studies" pod vedením prof. Jon O. Fossuma. Dvě publikace v časopise Nature Communications v posledních dvou letech jsou dosti výmluvné o úspěšnosti této malé vědecké skupiny. V rámci pobytu Tomáš připravoval jílovité materiály a „layered double" hydroxidy a studoval jejich elektrické a dielektrické vlastnosti.

Read more...

Prezentace Centra polymerních systémů na Mezinárodním veletrhu plastů, pryže a kompozitů PLASTEX byla úspěšná

Centrum polymerních systémů se prezentovalo na Mezinárodním veletrhu plastů, pryže a kompozitů PLASTEX, který proběhl na brněnském výstavišti od 29.9. do 3.10.2014 – pavilon PAV G1-I / 108.
O prezentaciCentra byl ze strany vystavujících firem i návštěvníků velký zájem a poskytnuté konzultace a kontakty budou dále rozvíjeny.

Read more...

Centrum polymerních systémů se prezentuje na Mezinárodním veletrhu plastů, pryže a kompozitů PLASTEX

Centrum polymerních systémů se prezentuje na Mezinárodním veletrhu plastů, pryže a kompozitů PLASTEX, který probíhá brněnském výstavišti od 29.9. do 3.10.2014 – pavilon PAV G1-I / 108. Posledního ročníku se v roce 2012 účastnilo 258 firem z 19 zemí a téměř polovina vystavovatelů prezentovala právě stroje a zařízení pro zpracování plastů a pryží. Na veletrhu chce Centrum prohloubit stávající či navázat nové spolupráce s firmami a nabídnout jim širokou škálu služeb, jak v analytické, tak i ve zpracovatelské oblasti.

Read more...

Vicepremiér Bělobrádek navštívil dne 15.9.2014 Centrum polymerních systémů

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek navštívil dne 15.9.2014 Zlínský kraj a v rámci této návštěvy se věnoval i Centru polymerních systémů. Proběhla odborná diskuze mezi místopředsedou vlády, zástupci Univerzity a vedení města Zlína a to především o udržitelnosti Center vybudovaných z OP VaVpI.

Read more...