Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Aktuality

Aktuality

Mladí pracovníci CPS prezentovali své výsledky

Ve dnech 7. – 11. července prezentovala skupina zlínských vědců z Centra polymerních systémů, Ing. Michal Sedlačík, Ph.D., Ing. Martin Stěnička, Ph.D. a doktorandi Ing. Tomáš Plachý a Ing. Martin Cvek, své výsledky na mezinárodní konferenci 14th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions, která se konala ve španělské Granadě. Na konferenci se sjeli přední světoví odborníci z oblasti elektro- a magnetoreologie, mezi kterými se naši vědci neztratili.
V mezinárodní konkurenci získal ocenění STUDENT BEST POSTER AWARDS udílené za nejlepší studentský poster mladý zlínský vědec Ing. Martin Cvek (absolvent Mgr. oboru Materiálové inženýrství) s příspěvkem „Magnetorheology of suspensions based on carbonyl iron particles coated with poly(glycidyl methacrylate)".

Read more...

V rámci Centra polymerních systémů se podařilo získat další projekt "Center kompetence"

V rámci Centra polymerních systémů se podařilo získat další projekt "Center kompetence", kde poskytovatelem je Technologická agentura České republiky. Jedná se o projekt TE02000006 "Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace" v konsorciu UTB a 7 partnerů (SYNPO, akciová společnost, Centrum organické chemie s.r.o., Fatra, a.s., Státní zdravotní ústav, Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta, INOTEX spol. s r.o., Biomedica, spol. s r. o.).
Řešení projektu bude probíhat v letech 2014-2019 a za UTB/CPS je hlavním řešitelem doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Úspěšní absoloventi Centra polymerních systémů

Dne 24.6.2014 úspěšně složili 3 studenti doktorského studia, Ing. Zdenka Kuceková, Ing. Jakub Kadlčák a Ing. Jakub Sedlák, Státní doktorskou zkoušku. Všichni se podílí na řešení projektu OP VaVpI „Centrum polymerních systémů". Ve stejném termínu úspěšně obhájili disertační práci Ing. Zuzana Kožáková (téma: Tailoring of magnetic fillers for polymer composites and suspensions) a Ing. Pavel Urbánek (téma: Electronic properties of thin polymer films: A study of structure between nano- and microscale). Oba posílí výzkumné kapacity Centra polymerních systémů v pozicích mladších výzkumníků (Junior researcher).

Read more...

Výroční zpráva Centra polymerních systémů za rok 2013

Zlín – 5. května 2014Výroční zpráva Centra polymerních systémů za rok 2013 byla schválena na zasedání Dozorčí rady dne 5. května 2014. Můžete se zde seznámit s informacemi o plnění hodnot závazných monitorovacích indikátorů nebo že je pořizováno nové přístrojové vybavení, které slouží i pro účely smluvního výzkumu. Celá zpráva je zveřejněna na  http://cps.utb.cz/index.php/ke-staeni

Proběhlo zasedání Dozorčí rady Centra polymerních systémů

Zlín – 5. května 2014 – Dne 5. května 2014 proběhlo v prostorách Univerzitního institutu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně další, již páté, zasedání Dozorčí rady Centra polymerních systémů. Dozorčí rada zejména schvaluje Výroční zprávu a rozpočet CPS. Zasedání řídil prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, předseda, a mezi hlavní body zasedání Dozorčí rady patřilo schválení Výroční zprávy Centra za rok 2013, dále schválení rozpočtu, finančního plánu a rámcového postupu pro čerpání zbývající dotace. Dále se diskutoval aktuální stav realizace projektu včetně stavby a nákupu přístrojové infrastruktury. Také byly zmiňovány problémy při administraci projektů OP VaVpI.

Read more...