Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

CPS - posílení výzkumných kapacit

CPS - posílení výzkumných kapacit

UTB ve Zlíně zahájila dne 1. 9 2015 řešení projektu „Centrum polymerních systémů“.

Níže najdete základní identifikační údaje projektu.

Název projektu:          CPS - posílení výzkumných kapacit

Identifikační číslo:     CZ.1.05/2.1.00/19.0409

Zdroj financování:      OP Výzkum a vývoj pro inovace

Prioritní osa:               2 Regionální VaV centra

Oblast podpory:         2.1 Regionální VaV centra

Ředitel:                        Doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek

Příjemce dotace:       Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Přidělená dotace:     48 814 500,- Kč
z toho:                          41 492 325,00,- Kč z rozpočtu EU
                                       7 322 175,00,- Kč z rozpočtu ČR

Trvání projektu:          1. září 2015 - 31. prosince 2015