Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

GAČR

Projekty Grantové Agentury ČR

15-08287Y - Imobilizace specifických biologicky aktivních látek ve funkcionalizovaných biodegradovatelných polymerních matricích - 2015 – 2017
doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

GA16-05961S - Pokročilé nosiče platinových léčiv – 2016–2018
Mgr. Jan Vícha, Ph.D.

16-20361Y - Inteligentní systémy na bázi modifikovaných částic grafen oxidu - 2016-2018
Ing. Miroslav Mrlík, Ph.D.

17-05095S - Biomimetické materiály na bázi vodivých polymerů (2017-2019)
doc. Ing. Humpolíček Petr, Ph.D.

17-24730S
- Nové magnetoreologické elastomery na bázi modifikovaných magnetických plniv (2017-2019)
doc. Ing. Sedlačík Michal, Ph.D.

17-10813S
- Nové plazmové polymery s laditelnou stabilitou a permeabilitou (2017-2019)
doc. Ing.Lehocký Marián, Ph.D.

17-16928Y
- Modifikace degradačního chování biologicky rozložitelného polyesteru - polylaktidu pomocí specificky funkcionalizovaných aditiv (2017-2019)
Ing. Kucharczyk Pavel Ing., Ph.D.