Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

GAČR

Projekty Grantové Agentury ČR

GAP 14-32114P - Modifikace magnetického plniva a studium jeho využití v magnetoreologických systémech - 2014-2016

Ing. Michal Sedlačík Ph.D.

15-08287Y - Imobilizace specifických biologicky aktivních látek ve funkcionalizovaných biodegradovatelných polymerních matricích - 2015 – 2017
doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

GA16-05961S - Pokročilé nosiče platinových léčiv – 2016–2018
Mgr. Jan Vícha, Ph.D.

16-20361Y - Inteligentní systémy na bázi modifikovaných částic grafen oxidu - 2016-2018
Ing. Miroslav Mrlík, Ph.D.