Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002720 - Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na UNI – Cílem projektu je tvorba a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v souladu se strategií VŠ a s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce v oblasti výzkumu a vývoje.
Projekt Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na UNI je spolufinancován EU.

doc. Ing. et Ing. Kuřitka Ivo, Ph.D.

7AMB16AT033 - Vlákny vyztužené polymery s integrovanou sítí z uhlíkových nanotrubic - (2016-2017, MSM/7A)
doc. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.

8E15B007 - Projekt mobilit na téma „Experimentální vývoj mechanického chování pryže při působení cyklického únavového zatěžování a chemicko-termomechanického stárnutí " v rámci programu MŠMT - mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY, ČESKO-BAVORSKÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017

Dr.-Ing. Radek Stoček

LO1504 - Centrum polymerních systémů plus – 2015-2020

doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

7AMB16PL070 - Nové zpracovatelské techniky biologicky rozložitelných polymerů pro biomediciální aplikace (2016 – 2017)
doc. Ing. Sedlařík Vladimír , Ph.D.

UNI1A/2017 -
Zvyšování odborných kompetencí studentů doktorských studijních programů v technicky zaměřených oborech (2017)
doc. Ing. et Ing. Kuřitka Ivo, Ph.D.

8X17021 -
Antibakteriální polymerní nanokompozity z uhlíkových nanočástic (2017-2018)
doc. Ing. Lehocký Marián , Ph.D.

LTACH17015 -
Příprava a elektrochemické vlastnosti hierarchických struktur flexibilních elektrod na bázi poly anilin/bimetalové oxidy (2017-2019)
doc. Dr. Natalia Kazantseva

IGA/FT/2017/011 -
Plazmatické úpravy mikro a nano texturovaných povrchů a studium jejich vlivu na vývoj buněčných kultur (2017)
Ing. Martin Minařík

IGA/CPS/2017/001 -
Biologické hodnocení polymerů (2017)
Ing. Mikušová Nikola

IGA/CPS/2017/002 -
Analýza kompozitních laminátů vyztužených skleněnými vlákny s integrovanou vrstvou uhlíkových trubiček dekorovaných Ag klastry pro detekci deformace (2017)
doc. Ing. Petr Slobodian Ph.D.

IGA/CPS/2017/004 -
Vyhodnocení vlivu přídavku uhlíkatých nanoaditiv na magnetoreologický výkon a příprava elektroreologické suspenze se zvýšenou sedimentační stabilitou (2017)
Ing. Martin Cvek

IGA/CPS/2017/005 -
Bioaktivní systémy pro medicínské a průmyslové aplikace (2017)
Ing. Lucie Nogolová

IGA/CPS/2017/006 -
Vliv termického stárnutí na iniciaci trhlin v pryži (2017)
Dr. Ing. Radek Stoček

IGA/CPS/2017/007 -
Příprava a charakterizace nanostrukturovaných polymerních a kompozitních systémů (2017)
Ing. Podlipný David

IGA/CPS/2017/008 -
Příprava a charakterizace nanočástic a tenkých nanokompozitních filmů z nich připravených (2017)
Thaiskang Jamatia