Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

7AMB16AT033 - Vlákny vyztužené polymery s integrovanou sítí z uhlíkových nanotrubic - (2016-2017, MSM/7A)

doc. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.

LH14050 - Syntéza polypeptoidových nanodestiček pro biomineralizaci program KONTAKT II – 2014 - 2016

doc. Nabanita Saha, M.Sc., Ph.D.

LH14273 - Konstrukce a elektrochemické vlastnosti superkondenzátorů pro vysoce efektivní ukládání energie – 2014 - 2016

prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

7AMB15AT014 - Nová povrchově funkcionalizovaná plniva na bázi lignocelulózy: odezva na vlhkost a biologické vlastnosti - 2015-2016

doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.

8E15B007 - Projekt mobilit na téma „Experimentální vývoj mechanického chování pryže při působení cyklického únavového zatěžování a chemicko-termomechanického stárnutí " v rámci programu MŠMT - mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY, ČESKO-BAVORSKÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017

Dr.-Ing. Radek Stoček

LO1504 - Centrum polymerních systémů plus – 2015-2020

doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.