Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Projekty Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Projekty Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

logolink4

 

 

 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004549 - Nehořlavé systémy dle EN 45545 pro výrobu kompozitů (2016-2019)
Ing. Miroslav Mrlík Ph.D.

Tento projekt je realizován s podporou prostředků z EU, konkrétně z fondu ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Cílem projektu je vyvinout kompozitní materiál na bázi reaktoplastů, který by vyhověl normě EN 45545 a dosahoval stupně odolnosti R1 HL3 pro použití v kolejových dopravních prostředcích.

logolink4

 

 

 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005090 - Stenopeický otvor pro korekci presbyopie (2016-2019)
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

Tento projekt je realizován s podporou prostředků z EU, konkrétně z fondu ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
V řešeném projektu se jedná o vývoj a přípravu kruhové clony pro léčbu presbyopie, popř. další zásahy, na základě aplikace černého pigmentu na obnaženou Bowmanovu membránu rohovky, nebo do stromatu rohovky na plochu po seříznutí vrchlíku s jeho opětovnou repozicí.


FV10756 - Vývoj nových polymerních nosičů pro přírodní bioaktivní látky v submikro a nanoformách (2016-2020)
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

FV20088 Vývoj nových receptur za účelem modifikace asfaltových směsí při využití recyklátu polyvinylbutyralu (2017-2019)
doc. Ing Tomáš Sedláček, Ph.D.