Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Projekty Ministerstva zemědělství ČR

Projekty Ministerstva zemědělství ČR

QJ1310254 - Výzkum využití syrovátky, jako odpadní látky mlékárenského průmyslu, k produkci antimikrobiálních sloučenin pro modifikace hydrofilních polymerních systémů s využitím v kosmetických a medicinálních aplikacích (ve spolupráci s firmami Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. a MVDr. Jiří Pantůček - TOPVET) - 2013-2017

Doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.