Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

TAČR

Projekty Technologické Agentury ČR

TE02000006 - Projekt Centra kompetence "Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace" v konsorciu UTB a 7 partnerů (SYNPO, akciová společnost, Centrum organické chemie s.r.o., Fatra, a.s., Státní zdravotní ústav, Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta, INOTEX spol. s r.o., Biomedica, spol. s r. o.) - 2014-2019

Doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

TE01020216 - Projekt Centra kompetence „Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů" v konsorciu UTB a 5 firem (Fatra a.s., Spur a.s., Quinn Plastics s.r.o., Zlin Precision s.r.o. a 5M s.r.o.) – 2012-2019

doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

TH01011438 – Projekt Epsilon „Vývoj polyurethanových matric pro výrobu kompozitů – PURKOMP"; spolupráce UTB a 2 firem (5M s. r. o. a TOSEDA s.r.o.) 2015 – 2017

doc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.

TH02020836 - Vývoj nových ekologicky šetrných obalů pro potravinářské aplikace se zvýšenou užitnou hodnotou (2017-2020)

Doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

04/1/2016/GAMA
- Aditivum pro hygienizaci zpracovatelských procesů polymerních recyklátů a pryží (2017-2018)
Ing. Kucharczyk Pavel, Ph.D.