Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Cíle

Cíle

 

Cílem projektu je podstatně rozšířit stávající výzkumnou infrastrukturu UTB ve Zlíně a vytvořit Centrum polymerních systémů (CPS) jako dynamickou výzkumnou jednotku s dlouhodobou udržitelností a vysokou přidanou hodnotou. CPS, jako významné regionální výzkumné centrum, bude personálně, technicky i znalostně podporovat národní plastikářský a gumárenský průmysl a souběžně mezinárodně působit ve všech úrovních svých činností.

Vědecká část je koncipována do dvou vzájemně propojených výzkumných programů ve vazbě na polymerní procesy, bioaktivní polymery a polymerní kompozity. Výzkumné programy vytvářejí dostatečný prostor pro spolupráci s komerční sférou s důrazem na inovace.

Stavebně-technická část projektu zahrnuje výstavbu nového objektu CPS v blízkosti ostatních objektů UTB ve Zlíně s předpokládanou kapacitou 112 pracovníků (fyzických osob) a jeho vybavení moderní přístrojovou technikou v souladu s plánovanými výzkumnými programy.

Projekt počítá i s aktivním zapojením studentů doktorandů. Vědecké týmy UTB ve Zlíně vstupující do CPS mají již nyní vysoký podíl zahraničních studentů doktorandů a strategií je jejich podíl dále zvyšovat a pokračovat v internacionalizaci vědeckých týmů CPS. Projekt počítá také s přímým zapojením studentů magisterských studijních programů zaměřených na polymerní vědy a navazující disciplíny do činnosti CPS. Studenti budou moci těžit ze znalostí a zkušeností vědeckých kapacit CPS, protože část pracovníků projektu je současně zapojena do výuky studentů na UTB ve Zlíně.