Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Financování

Financování

Vybudování Centra polymerních systémů bylo financováno z 85 % ze strukturálních fondů prostřednictvím Operačního program Výzkum a vývoj pro inovace, prostřednictvím prioritní osy 2 – Regionální VaV centra. Zbylých 15 % financí poskytnul státní rozpočet České republiky. Další výdaje, které nebylo možno platit z výše zmíněných zdrojů, hradila Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Na celý chod projektu dohlíží Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.