Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

O projektu

O projektu

UTB ve Zlíně zahájila dne 1. ledna 2011 řešení projektu „Centrum polymerních systémů“.

Níže najdete základní identifikační údaje projektu.

 

Název projektu:          Centrum polymerních systémů

Zkrácený název:         CPS

Identifikační číslo:      CZ.1.05/2.1.00/03.0111

Zdroj financování:       OP Výzkum a vývoj pro inovace

Prioritní osa:                2 Regionální VaV centra

Oblast podpory:          2.1 Regionální VaV centra

Ředitel:                       

Příjemce dotace:        Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Přidělená dotace:       754 042 805,- Kč

z toho:                            640 936 384,25,- Kč z rozpočtu EU

                                       113 106 420,75,- Kč z rozpočtu ČR

Trvání projektu:           1. ledna 2011 - 30. dubna. 2015

 

 

logo