Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Seznam přístrojů

Seznam přístrojů

Přístrojové vybavení

Mechanické úpravy, míchání

Automatická frézka Minicutvis CR4U, 3-osý obráběcí stroj

Centrifuga Sorvall LYNX 4000

Centrifuga THERMO Multifuge X3R

Chlazená centrifuga Thermoscientific HERAEUS MULTIFUGE X1R

Kulový oscilační mlýn LAARMANN LAB WIZZ LMLW-320/2

Mikrohnětič Xplorer MC15

Mikrotom Leica RM2265

Mlýn ultracentrifugační ZM 200 RETSCH

Planetový kulový mlýnek p-5/4 FRITSCH

Centrifuga EBA 21 Hettich

Třídimenzionální třepačka GFL 3012

Sestava pro přípravu vzorků pro elektronovou mikroskopii Leica EM TXP a Leica EM TIC 3X

Homogenizátor UZ Sonopuls HD 2070 kit

Vakuová odparka – Heidolph LABOROTA 4011 DIGITAL

Vrubovací zařízení Notchvis - manuální vrubovací zařízení s lineárním pohybem nože

 

Kondicionování, tepelné úpravy

Biologický inkubátor HERAcell 150i

Chladič ponorný TC 100NR Huber

Inkubátor s orbitálním pohybem GFL 3033

Inkubátor CLIMACELL, Model 111

Klimatická komora DISCOVERY 250

Klimatická komora Memmert HPP110

Lázeň s chlazením CC-K25 NR Huber

Lyofilizátor CoolSafe 110-4 PRO

Průhledný inkubátor STUART SI 60 D

Termostat lázňový Huber CC-130A Visco 3

Termostat lázňový CC-308B Pilot Huber

Termostat Ministat 240-cc NR Huber

 

Povrchová modifikace

Naprašovačka kovů Quorum Q300 TT

Plazmatužka PlasmaBeam DUO PC

Přístroj na povrchovou modifikaci materiálu s vysokofrekvenčním zdrojem - Plazmový systém typ PICO (40 kHz) - Diener electronic GmbH

Přístroj na povrchovou modifikaci materiálu s radiofrekvenčním zdrojem - Plazmový systém typ PICO (13,65 MHz) - Diener electronic GmbH 

Přístroj pro plazmovou úpravu materiálů a prášků s mikrovlnným zdrojem o frekvenci 2,45 GHz - Diener electronic GmbH

 

Ostatní

Zařízení na přípravu ultračisté vody – Siplicity UV systém

Odparka HEI-VAP HEIDOLPH Value G1

 

Přístrojové vybavení - analýza

Elektrické, magnetické a tepelné vlastnosti materiálů

Elektrokinetický analyzátor

Elektrochemický analyzátor Eca Flow 150 GLP

Multiplexní dataloger

Optovláknový teploměr Reflex 4 (Vícekanálový snímač teploty s optovláknovými teplotními sondami)

Potenciostat/galvanostat PG STAT 128 N

Přenosný spektrální analyzátor

Přesný elektrometr KEITHLEY 6517B

Analyzátor tepelné vodivosti – C-Therm technologies, model TCi

Zařízení pro měření tepelně stimulovaných depolarizačních proudů (TSC)

Mechanické vlastnosti

CHIP&CUT Analyzer

Crack initiation Analyzer

Padostroj CEAST 9340

Tear and Fatigue Analyzer

Zařízení pro tahové zkoušky s teplotní komorou

Hustota materiálů

Hustoměr kapalin DMA5000M

Setřesný hustoměr Quantachrome Autotap 02106-50-1

Plynový pyknometr Ultrafoam 1200e

Molekulová hmostnost

Osmometr GONOTEC Membrane OSMOMAT 090 CellUnit

Plynopropustnost

Měření permeačních vlastností fólií VAC-V1

Odměrná analýza

Titrátor D SCHOTT TitroLine Easy Modul 2

Povrchové vlastnosti

Profilometr mechanický a optický

Skenovací mikroskop Dimension ICON

K100MK3 tenziometr pro plně automatizované měření povrchového a mezifázového napětí

Volumetrický sorpční analyzátor BELSORP-mini II

Univerzální nano-mechanický tribometr Bruker UMT-TriboLab

Analyzátor velikosti částic

Laserový analyzátor velikosti částic Malvern Mastersizer 3000

Reologie

Index toku taveniny (extruzní plastometr) Tinius Olsen MP600

Mikrohnětič pro mísení biomateriálů Thermo Scientific miniLab II

Rotační viskozimetr Anton-Paar MCR 502

Vibrační vizkozimetr SV-10

Vysokotlaký kapilární viskozimetr Rheograph 25-50

Vulkametr MonTech MDR3000

Rheo-mikroskopický systém v kombinaci s reometrem AntonPaar MCR502

Zobrazování

Fluorescenčně aktivovaný separátor buněk BD FACSCanto II (průtokový cytometr)

Kryoultramikrotom

Mikrobiologický mikroskop Leica DM IL LED Fluo

Rastrovací elektronový mikroskop s autoemisní katodou

Optický mikroskop Leica DVM2500 Digital Camera

Optický mikroskop N 400M

Stolní SEM

TEM mikroskop

Žárový mikroskop typ EM201 s analýzou obrazu

Spektroskopie

Absorpční spektrometr v ultrafialové, viditelné a NIR oblasti záření

Absorpční spektometr v ultrafialové a viditelné oblasti záření

Akustický a elektroakustický spektrometr DT-1202

Automatický analyzátor prvkového složení Flash 2000 CHNS/O+MAS200R

Disperzní Ramanův mikroskop

Elementární analýza

Elipsometr

Fotometr INFINITE M200Pro NanoQuant

Stolní NMR - PicoSpin 45

Stolní rentgenový difraktometr mini Flex 600

FTIR mikroskop

FTIR spektrometr

FT-IR spektrometr – Nicolet iS5

Impedanční spektroskopie Novocontrol Concept 50

Optistat DN Kryostat s příslušenstvím pro spektrometrii

Přípravek pro měření vzorků v pevné fázi pro impedanční spektrometr Agilent 16451 B

Atomový absorpční spektrometr (AAS) Agilent DUO 240FS/240Z/UltrAA

Separační metody / chromatografy

Analyzátor produkce CO2, O2, CH4 – Plynový chromatograf

Detektor ELSD Waters 2424

Gelový permeační chromatograf Agilent GPC PL-GPC220

Kapalinový chromatograf s detekcí pomocí hmotnostní spektroskopie (Q-TOF) Agilent

Kapalinový chromatograf s fluorescenční detekcí

Preparativní kapalinový chromatograf – Shimadzu Prominence LC 20AP/FRC-10A

Příslušenství k preparativnímu chromatografického systému Shimadzu - "Autosampler a termostat kolon"

RI detektor Waters 2414

Termická analýza

Dynamický mechanický analyzátor

Simultánní DTA/DSC-TGA s FTIR a GC-MS

Termogravimetrický analyzátor TA Q500

Termomechanický analyzátor Mettler-Toledo TMA/SDTA 841

Biologie

Bioreactor

Fluorescenční mikroskop Olympus IX81 s fázovým kontrastem

Stárnutí

QUV Tester - Zařízení pro simulaci stárnutí materiálů

 

Přístrojové vybavení - zpracování

Extruze/koexstruze, hnětiče

Koextruzní gumárenská vytlačovací linka EMS-30

Koextruzní linka pro vyfukování fólií – až 5 vrstev

Laboratorní dvoušnek - Scientific Twin Screw Extruder

Laboratorní hnětič na přípravu gumárenské směsi

Linka pro zvlákňování polymerní taveniny, model LBS-300

Multifunkční kalandrovací linka LRMR-S-200/W s tříválcem

Vytlačovací stroj LE45-30/CV

Granulátory EM-AH560-7,5 a EM-AH-260

Gravimetrický plnící systém pro 4 komponenty, 2x hlavní složka granulát/prášek a 2x vedlejší složka granulát/prášek

Podvodní granulace

Zařízení pro kontinuální dopravu granulátu s odstraněním vlhkosti pro hydroskopické materiály

Volumetrický plnící systém

Vstřikování

Elektrický dvoukomponentní minivstřikovací stroj (FB140T)

Forma s výměnnými vložkami pro přípravu zkušebních těles pro hodnocení separace vysoce plněných polymerních systémů.

Sestava sintrovacích pecí pro PIM

Vstřikovací forma zkušebních těles

Ostatní

Akustická kamera CAE Bionic XS Array

Autokláv Tuttnauer 3870 ELPV

Disoluční systém SOTAX AT7

Glove-box

Hydraulický lis FONTIJNE LabEcon 300

Modulární glovebox pro syntézu a manipulaci s nanočásticemi GP campus T2+T2

Mikrovlnný reaktor ERTEC MFR13

MW reaktor s fokusovaným polem ERTEC V 2

Odpařovací a dávkovací jednotka Bronkhorst

Spin coater Laurell WS-650Mz-23NPP

Ruční lis s otopnými deskami

Ruční lis s chladícími deskami

Zařízení pro temperaci vstřikovacích forem, extruderů a válců, Termoregulační jednotka vodní P160-9