Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Termogravimetrický analyzátor TA Q500

Termogravimetrický analyzátor TA Q500

Hlavní účel využití:

 

Zařízení sloužící ke sledování změny hmotnosti materiálů (zpravidla polymerních nebo kompozitních) způsobených oxidací, odpařováním těkavých přísad nebo degradací. Měření lze provádět za konstantní teploty nebo za řízeného ohřevu v inertní nebo oxidační atmosféře. Použití spočívá v analýze materiálů a jejich přísad, stanovení množství popela, účinnosti stabilizátorů, a pod. Analyzátor má následující parametry:
- rozsah teplot +25°C až +1000°C
- rychlost ohřevu 0,01°C/min až  l00°C/min
- hmotnost vzorku až 1 g, citlivost vah 0,1 ug
- možnost využití modulované TGA - MTGA se sinusoidní modulací teploty
- možnost automatizovaného použití dvou různých plynů jako atmosféry v průběhu měření


 

Termogravimetrick_analyztor_TA_Q500

kontaktní osoba:
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel.: +420 57 603 8049