Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Spin coater Laurell WS-650Mz-23NPP

Spin coater Laurell WS-650Mz-23NPP

Přístroj slouží k:

Spin coater v korozivzdorném provedení bez přímého styku kovových součástí s korozivními látkami s maximální rychlostí rotace 12 000 RPM a rychlost je nastavitelná s krokem 1 RPM.
Zařízení je vybaveno:
• softwarem, který umožňuje plné ovládání procesu spin coatingu pomocí počítače
• průhledným víkem s centrálním otvorem pro depozici kapalin (roztoků, disperzí). Víko má pojistku chránící před jeho odklopením během procesu depozice, anebo při rotaci uchycovacího nástavce se substrátem, víko má bezpečnostní pojistku zabraňující spuštění rotace při otevřeném víku.
• držákem pro vakuové uchycení substrátů o velikosti 150 mm a dále adaptéry pro uchycení substrátů o velikosti od 10 mm do 50 mm, od 3 mm do 15 mm a od 5 mm do 25 mm.
• manuální i automatickými dispenzery. Jeden manuální dispenzer je pro tři stříkačky, každá o objemu 5 mL. Dva dispenzery jsou automatické a programovatelné pro stříkačky o objemu 5 mL se zpětným nasáním kapaliny bez dalšího odkapávání a se schopností precizní mikro depozice objemů až do 20 uL.


 

spincoater

kontaktní osoba:
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel.: +420 57 603 8049